Sve lako kad si mlad!

Nije meni nikada dosta!

Sve je imao ništa imao nije

(Be)smisao znanja

'Moć događaja ne temelji se nikako na materijalnim životnim interesima, već na duhovnom stanju naroda...' (L.N.Tolstoj)

Ima li što s druge strane?

Konačni cilj Betlehema, Golgote i praznog groba je...

Vode li svi putevi u nebo?

Origenova 'apokatastasis' doktrina proglašena je...

Narod bez vizije propada

Vizija je enormna privilegija kršćana. Koji su tu resursi,...