Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: KAKO se nanovoroditi?

Poruka je emitirana: 2.6.2024.

KAKO SE NANOVORODITI?

Kada bi ste se mogli vratiti u prošlost i kada biste imali priliku ponovno proživjeti svoj život, što biste promijenili? Što biste učinili drugačije?

Nažalost, prošlost ne možemo vratiti, prošlost ne možemo promijeniti, prošlost je prošla. Iako se prošlost ne može vratiti niti promijeniti, ipak u svemu tome  postoji Radosna vijest, postoji Evanđelje Isusa Krista – postoji mogućnost novog početka, postoji mogućnost otvaranja nove čiste stranice.

Uvaženom učitelju u Izraelu Nikodemu, Isus Krist nije rekao možeš se nanovoroditi već mu je rekao 'moraš se nanovoroditi', moraš početi iz početka, moraš otvoriti novu čistu stranicu života. Evo tog teksta iz Ivana trećeg poglavlja:


Iv 3:3     'Zaista, zaista kažem ti, tko se ODOZGO NE RODI, taj ne može vidjeti    

               kraljevstva Božjega.’

Iv 3:7     'Ne čudi se što ti rekoh treba da se ODOZGO RODITE.'

 

U prošlim emisijama odgovarali smo na pitanja ŠTO JE NANOVOROĐENJE, što je ROĐENJE ODOZGO, VERTIKALNO ROĐENJE, ROĐENJE OD BOGA i zašto se moramo nanovoroditi? Emisije možete preslušati na našoj web stranici betanija.hr. Jutros, nakon odgovaranja na pitanja ŠTO i ZAŠTO odgovorit ćemo na praktično pitanje KAKO se nanovoroditi?

Iako je bio istaknuti teolog Nikodem nije imao odgovor na to pitanje. Na Isusovu izjavu 'moraš se nanovoroditi' Nikodem odgovara pitanjem: 'Kako se može čovjek, kad je već star roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se?' Na Nikodemovo i naše pitanje Isus odgovara: VJEROM. Evo tih riječi, evo tog odgovora u kojem Isus pet puta spominje vjeru:

 

Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao Sina svog na ovaj svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi; a tko ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega.'  Iv 3:14-18

 

Što je vjera?


Na prvi pogled jednostavno ali zapravo vrlo složeno pitanje, pojam, pojava. U našoj kulturi imenica Vjera može biti i je žensko ime. Svi poznajemo barem jednu Vjeru, Veru, Vericu. Nadalje, riječ, pojam vjera u najširem smislu gotovo je sinonim, istoznačnica za pripadnost nekoj religioznoj grupi. Ljudi pitaju: 'koje je on vjere?' kako bi saznali kojoj religioznoj grupaciji pripada, odnosno, je li dotični judaist, musliman, pravoslavac, rimokatolik, grkokatolik, protestant, hinduist, budist…  Ljudi će, možemo čuti reći: 'On je promijenio vjeru!' ili  'ona je otišla u drugu vjeru', što potvrđuje prije rečeno da je 'vjera' u ne maloj mjeri sinonim za pripadnost i to nerijetko bez osobnog vjerovanja.


Što je vjera u biblijskom smislu? Kako Sveto Pismo definira vjeru kojom se nanovorađamo i spašavamo?

Vjera je prijevod grčke riječi PISTIS koju ekspozitorski, biblijski rječnici prevode na slijedeći način, citat: 


'Vjera je čvrsto uvjerenje utemeljeno na slušanju Riječi. U Novome zavjetu uvijek je usko vezano na Boga, Isusa Krista i  duhovne stvari.'   (Vine's Exspository Dictonary of Old &New Testament, 401.)

 

Apostol Ivan je u svom Evanđelju zapisao riječi samoga Isusa Krista koji zapovijeda upravo ono što smo čuli u definiciji, objekt vjere mora biti Bog, Isus Krist i duhovne, nevidljive stvari. U Ivanu 14:1-2 čitam:

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! Ukući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bi vam rekao:    ''Idem da vam pripravim mjesto!'' '

 

Vjera je prema Pismu čvrsto uvjerenje utemeljeno na Riječi. Objekt vjere je Bog, Isus Krist i nevidljivo. Vjera koja se ne uzdiže iznad prostora, vremena, tradicije, nacije, vjera koja ne utječe na svakodnevne odluke, na prioritete, na život nije vjera koja nanovorađa i spašava i zato Pavao piše:

 'Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim VJERUJEŠ DA GA JE BOG USKRISIO OD MRTVIH, bit ćeš spašen.'                                                                                                                                                                                                                   Rim 10:9


Kako se nanovoroditi? Kako vjerovati srcem svojim?


Ljudi doista često iskreno odgovaraju: 'ja jednostavno ne mogu vjerovati. Vidim u vjernima 'ono nešto', vidim da ima onih koji iskreno vjeruju, vidim da je ta vjera živa, da mijenja i vodi njihove živote, vidim da su riješili pitanje smrti… ali ja jednostavno ne mogu vjerovati.'


Kako vjerovati? Kako se nanovoroditi?


Pismo jasno odgovara da Bog spasavajuću vjeru daruje kroz Pismo. Sveto Pismo, Biblija ima ulogu da indicira, rađa, proizvodi  vjeru. Apostol Ivan ovako zaključuje svoje Evanđelje:

 

'Mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Ona nisu napisana u ovoj knjizi. A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus    Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu.'  Iv 20:31

 

Bog je odlučio spasavajuću vjeru, vjeru kojom čovjeka nanovorađa, opravdava, spašava darovati kroz Pismo. Bog je odlučio spasavajuću vjeru  darovati kroz propovijedanje, slušanje, čitanje Riječi. Najjasniji potvrdni tekst je tekst iz poslanice Rimljanima 10:14-17:

 

'Ali kako će zazivat onoga u koga nisu vjerovali? Kako li će vjerovati u  onoga za koga nisu čuli? Kako li će čuti bez propovjednika? Kako li će  propovijedati ako nisu poslani?... Prema tome, VJERA DOLAZI od propovijedanja, a propovijedanje biva riječju Kristovom.'

 

Poštovani slušatelju ako uzmeš i čitaš Pismo s iskrenom potragom u srcu, uvidjet ćeš da to nije obično štivo, vidjet ćeš da kada čitaš Pismo, Pismo zapravo čita tebe, otkriva te i pokazuje put, pokazuje na Onoga koji je put, istina i život jer,

 'Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.'

 

Damir Pintarić, pastor BC Betanija