Članci

TRODENEVNA EVANGELIZACIJSKA KONFERENCIJA U ČAKOVCU

'GDJE JE SIGURNOST?'

 

Od 2010.godine BC Betanija početkom listopada organizira trodnevne evangelizacijske konferencije, kako za slušatelje radio emisija 'Sola Gratia' koje se emitiraju već 17 godina, tako i za ostale žitelje Čakovca i Međimurja. Nakon pitanja 'Gdje je ljubav?' i 'Gdje je mir? protekle dvije godine, ove godine tematsko pitanje glasilo je 'Gdje je sigurnost?'

11. rujna 2001. kada je Al Qaida s četiri oteta putnička zrakoplova napala SAD, pitanje sigurnosti postalo je aktualno pitanje. Globalizacija, virtualna umreženost svijeta, terorizam, elementarne nepogode i migracije spomenuto pitanje još su više aktualizirali. Pojava korona virusa koja je hospitalizirala svijet, pitanje sigurnosti učinila je ekstremno aktualnim i polemičnim.

Pastor BC Betanija Damir Pintarić na glavno pitanje odgovarao je odgovarajući na tri potpitanja. Odgovarajući na pitanje 'Tko je glavni?', vjerni su mogli biti ohrabreni, a nevjerni izazvani biblijskom istinom o Božjoj suverenosti. U petak navečer najmlađi su dali svoj doprinos. U subotu glazbeni dio ispunio je pastor BC Daruvar Špičak Ivan sa svojim prijateljima, nakon kojeg je odgovoreno na drugo potpitanje  'Je li Bogu išta nemoguće?',  kada je naglašena Božja providnost, briga  i zaštita temeljena na Božjoj suverenosti. Zaključnu nedjeljnu večer otvorio  je zbor BC Betanija kada je tema glasila u 'Sigurnim rukama!'

Gdje je sigurnost u ovom nesigurnom svijetu u kojem se sve više roditelja intimno u svome srcu pita: 'Što čeka ovom moje dijete?' Sigurnost je u Bogu koji je suveren, koji proviđa, brine i štiti, sigurnost je u snažnim, brižnim rukama punim ljubavi.

Cjelokupni program možete pregledati na:

https://www.youtube.com/results?search_query=betanija+%C4%8Dakovec

ili

http://www.betanija.hr/