Videoporuke

Datum Naslov Propovjednik Opis Video
11.01.2017. Dijalog Rimokatoličanstvo / Reformacija nakon 500 godina (2. dio BIBLIOLOGIJA) dr. Damir Pintarić 2.DIO Autoritet vjere - BIBLIOLOGIJA Papa, Biblija, tradicija, crkveni oci, sabori, mistika, iskustva,... Tko je kome autoritet u slučaju proturječja. Kriza duhovnog autoriteta dovela je do duhovne i svake druge dezorijentiranosti te postala glavni teološki uzrok Reformacije i povratka na Sola Scripturu.
10.01.2017. Dijalog: Rimokatoličanstvo - Reformacija nakon 500 godina (1. dio PREGLED I POVIJEST) dr. Damir Pintarić 1.DIO PREGLED I POVIJEST Milijardu i sto osamdeset miljuna rimokatolika danas čini složeni teološki sustav i raznoliku socijološku strukturu. Kada kažemo rimokatolik moramo odmah pitati koji? Najednostavnija podjela rimokatoličanstva: Narodno-tradicionalni, Nominalno-kulturološki, Moderno -progresivni, Konzervativni i Karizmatski.
12.10.2014. Sloboda: Nekome moraš služiti! dr. Damir Pintarić Sloboda: Nekome moraš služiti!
13.10.2013. Veliki deficit ljubavi dr. Damir Pintarić Veliki deficit ljubavi (Živite li uistinu? Evangelizacija 2013, 3. večer)