Videoporuke

Datum Naslov Propovjednik Opis Video
19.05.2024. Sarfata (1. Kraljevima 17:7-16) Tomica Pintarić Sarfata (1. Kraljevima 17:7-16)
15.05.2024. Prokopavanje unutarnjih skrivenih dijelova (Brojevi 20:11) Zlatko Baksa Prokopavanje unutarnjih skrivenih dijelova (Brojevi 20:11)
12.05.2024. '...da zanijeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut kazni Božjoj…(Rimljanima 3:9-20) dr. Damir Pintarić '...da zanijeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut kazni Božjoj…(Rimljanima 3:9-20)
08.05.2024. Priprema Ilije (1. Kraljevima 17:1-6) Tomica Pintarić Priprema Ilije (1. Kraljevima 17:1-6)