Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Zaboravljeno Trojstvo

Poruka je emitirana: 8.3.2020.

ZABORAVLJENO TROJSTVO


Učitelj nedjeljne škole, vjeronauka, na početku sata upitao je djecu da li ima netko tko bi mogao u kratkim crtama objasniti Trojstvo. Jedan mali dečkić podigao je ruku, ustao i nakon nekoliko sekundi zastoja rekao: 'Žao mi je, malo sam se zbunio i sad sam zaboravio što sam htio reći.' Nakon što je učenik sjeo učitelj je nastavio: 'Baš šteta, jedina osoba koja je u kratkim crtama mogla objasniti Trojstvo se zbunila.'


Naša tema jutros glasi ZABORAVLJENO TROJSTVO. Zašto Zaboravljeno Trojstvo? Zašto se tema Trojstva nerijetko izbjegava i zaobilazi danas?

 

To je preteško smatraju mnogi. To je nemoguće razumjeti pa zašto se zamarati i gubiti vrijeme na nešto što je toliko iznad nas, to je tema za teologiju, teologe oni imaju ionako previše vremena. Na kraju, doktrina je i nastala zbog toga što su redovnici imali previše vremena u dugom periodu  kišnih dana smatraju neki. Trojstvo je nespoznatljivo do kraja, to stoji, to je istina. Trojedini Bog Biblije, Otac, Sin, Duh Sveti je prevelik, nedokučiv, neistraživ  jer je Bog, ali Bog Biblije je i blizu, istraživ, dokučiv.  Pavao je multikulturalnim, multireligioznim Atenjanima jasno rekao: 'Bog je blizu!' (Dj 17:27). Bog je postao čovjekom, Bog je postao poput jednog od nas, Isus se svojom slinom dotaknuo gluhonijemog čovjeka, Isus se dodirnuo raspadajućeg gubavca čitamo u Evanđeljima, i nema sumnje da smo kao ljudska rasa dodirnuti.

 Dakle, istina je da je Bog nespoznatljiv do kraja, ali je isto tako istima da je Bog  spoznatljiv. Sam Isus veli da je 'ovo vječni život, spoznati Tebe jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao Isusa Krista.' Vidite prema Isusovom rječima spoznaja Trojedinog Boga je neophodna za vječni život.

 

Pored transcendentalnosti, drugi razlog zašto se Trojstvo zaobilazi je taj što se izraz 'Trojstvo' ne spominje u Pismu što je također istinita tvrdnja, kao što je istinita tvrdnja da Biblija uči da je jedan Bog, a trojicu naziva Bogom pripisujući im osobine osobe. Bog nije doktrina, dogma, energija - Bog je osoba s kojom je moguće uspostaviti osobni odnos po osobnoj vjeri u osobu Isusa Krista. Pismo studiramo ne zato da bismo znali o Bogu već da bismo znali Njega, da bismo se pronašli, umirili i uživali u Njemu. Argumentacija mora voditi u Adoraciju u štovanje Boga i uživanja u Njemu.

Pismo nas, dakle, jasno uči da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Sveti Duh Bog. Pismo nas uči da Otac nije Sin, da Sin nije Duh i da Duh nije ni Otac, ni Sin. Otac, Sin, i Duh Sveti jednaki su u svojoj naravi i biti. Oni su istovječni, istobitni, istoštovani, istovoljni sa različitim ulogama u stvaranju i spašavanju kako ćemo čuti u slijedećim emisijama koje možete nakon emitiranja preslušati na našoj web stranici gdje možete pregledati i opširnija izlaganja na istu temu Zaboravljenog Trojstva.

 

Zašto je od presudne važnosti ne zaobilaziti tu temeljnu istinu o Trojedinom Bogu Biblije? Poslušajte jedan citat kojeg sam pronašao u dječje časopisu Smib:

 

'Mnogo je zvijezda na nebu, ali nebo je jedno. Mnogo je religija na svijetu, ali Bog je samo jedan. Mnogo je Božjih imena, ali Bog se odaziva na svako. Bog je poput majke koja uvijek dolazi kad dijete pozove. Bog je Otac svih ljudi i zato se ljudi u svim religijama nazivaju braćom i sestrama.'    (Smib, br.8, travanj 2008, str.20, Školska Knjiga)

                                                                     

Živimo u vremenu univerzalizma, tolerancije, religijskih migracija, međureligijskog dijaloga, živimo u vremenu u kojem ljudi na svim razinama ponavljaju: 'Bog je jedan!'

 

Islam, Kuran jasno to tvrdi: 'On, Alah, je Jedan. Alah je Utočište svakom. Nije rodio i rođen nije,  i nitko mu ravan nije.' (Kuran 112) Nadalje, o kršćanskom Trojedinom Bogu Kuran piše slijedeće:

 

'O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Alahu govorite samo  istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?!'  (Kuran 4.171)

 

Pored Islama, druga monoteistička vjera Judaizam na prvi i površan pogled govori isto. Služba u sinagogi, hramu kao i osobna pobožnost židova započinje stihom iz Ponovljenog Zakona 6:4 koji tvrdi: 'Slušaj Izraele Jahve je Bog naš Jahve je Jedan.' Ovdje moramo malo stati. Izraz 'jedan' preveden je od hebrejskog izraza 'ehad' koji ne govori ni o matematičkoj niti o gramatičnoj jednini. 'Ehad' se koristi se npr. i u Pos 2:24 gdje čitamo: 'Stoga će čovjek ostaviti Oca i majku da prione uza svoju ženu, i bit će njih dvoje JEDNO (Ehad) tijelo.' 

 

Pisac Ponovljenog Zakona Mojsije je imao na raspolaganju izraz za 'jedno' u gramatično – matematičkom smislu. Gramatička jednina se izražava riječju ''jahid'' i prvi puta u hebrejskoj Bibliji spominje se u Postanak 22:2 ''uzmi svoga sina JEDINCA(jahid) KOGA LJUBIŠ...'' 

 

Sam početak Bibilje u prvom stihu otvara progresivnu objavu o 'Trojici', o 'Trojedinom Bogu. Biblija započinje: 'U početku stvori Bog…' Mojsije po Duhu Svetome za Boga koristi riječ 'Elohim' što je izraz za množinu. Pored izraza, imenice 'Elohim', množina, Mojsije stavlja glagol 'bara' u jednini što jasno govori da je riječ o jednini u množini, da je riječ o kolektivnoj jednini. Kasnije u istom 1. poglavlju 26. stihu čitamo: 'I reče Bog: Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična…'  Konačno, glavni sukob i glavna osuda od strane Židova bila je u tome što je Isus sebe predstavio kao Onog koji je istovječan, istobitan, istoštovan, istovoljan s Ocem. Isusa su osudili jer je 'sebe izjednačio s Bogom.' (Ivan 5:18) Kada su mu ponudili zajedništvo na Abrahamovoj vjeri Isus je jasno odgovorio: 'Prije nego je Abraham bio Ja Jesam.' (Ivan 8:58)

 

Zašto je od presudne važnosti ne zaobilaziti tu temeljnu istinu o Trojedinom Bogu Biblije? Vidite, poštovani slušatelji, upravo Svetopisamsko učenje o Trojedinom Bogu Biblije distancira našega Boga od svih drugih bogova i religija, te ga uzdiže na najveću moguću razinu?

 

U knjizi 'Uživanje u Trojedinom Bogu' dr. Michael Reeves je postavio na prvi pogled malo čudno pitanje, no upravo u odgovoru na to pitanje nalaze se mnogi odgovori. 'Što je Bog radio prije stvaranja svijeta?' U odgovoru na to pitanje nalaze se odgovori i na pitanja; 'što ćemo mi raditi kada odemo s ovoga svijeta,' i 'što nam je raditi kada smo na ovome svijetu.' U Ivanu 17:24, u kontekstu Isusove veliko svećeničke molitve Isus daje odgovor:

 


'Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koji si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta.'

 

Prije stvaranja Otac je ljubio Sina, Sin je ljubio Oca, Duh Sveti je bio ljubljen od Oca i Sina i ljubio je i Sina i Oca. Važno je zbog mnogo razloga razumjeti da je Bog Biblije prije Otac koji ljubi, a tek onda Bog koji stvara. Usput samo da pitam što je radio Alah prije stvaranja svijeta? Alah je bio sam.

Taj sklad, Bach je uvijek ponavljao 'da skladnost dolazi od Skladatelja', tu slavu, to zajedništvo, to jedinstvo, tu difuznu, raspršujuću ljubav Bog u svome Sinu nudi svakom čovjeku. Bog ljubav nudi a u ljubavi prisile nema. Zato što ljubi, zato utjelovljenje, zato Betlehem, zato dodir, zato savršeni život, savršena žrtva na križu, smrt i uskrsnuće. Bog koji je ljubav u svojoj biti je 'tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u Njega vjeruje već da ima život vječni. ' Milost s vama i do slušanja.

p. Damir Pintarić