Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: ZAŠTO VJERUJEM(O) U USKRSNUĆE

Poruka je emitirana: 21.4.2019.

ZAŠTO VJERUJEM(O) U USKRSNUĆE


Propovijedajući u multikulturalnoj, multireligioznoj Ateni, propovijedajući o neophodnosti nanovorođenja i obraćenja Isusu Kristu za spasenje, apostol Pavao je naglasio da je uskrsnuće Isusa Krista Božje jamstvo Njegovog identiteta, odnosno, Pavao je naglasio da je uskrsnuće Isusa Krista jamstvo da je sve ono što je Isus govorio i činio istina. Pišući o istome crkvi u od Atene nedaleki grad Korint, Pavao hipotetski okreće temu i zapisuje ovako:


''Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera. Tad izlazi da smo lažni svjedoci Božji jer smo svjedočili da je Bog uskrisio Krista kojega nije uskrisio... Ako zbilja mrtvi ne uskršavaju, 'jedimo i pijmo jer sutra mremo'!''   (1. Kor. 15:14-15, 32)

 

Ako Isus nije uskrsnuo, onda su u pravu bili svećenici koji su nakon pokopa od Pilata i rimskih vojnika zatražili čuvanje Isusovog groba ovim riječima:'Gospodaru, sjetili smo se da je onaj VARALICA još za života rekao: Poslije tri dana uskrsnut ću. Zato naredi da mu se čuva grob do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici, ukrali ga te rekli narodu: Uskrsnuo je od mrtvih, pa bi posljednja prevara bila veća od prve.'
(Mat 27:62)

 


Isus Krist ili je bio Istiniti ili je bio varalica, ili je bio Mesija ili je bolovao od mesijanskog sindroma, ili je bio Učitelj ili je bio najveći demagog koji je ikada živio i koji je zaveo najviše ljudi u povijesti čovječanstva. Jesmo li mi svi skupa prevareni? Je li Isus varalica a kršćanstvo najveća povijesna prevara?

U korintskoj crkvi, crkvi kojoj Pavao piše o činjenici Kristovog i o činjenici njihovog osobnog i tjelesnog uskrsnuća, već onda na samome početku, bilo je ljudi koji su dolazili u crkvu, pjevali pjesme, davali novac u kolektu ali duboko u svome srcu nisu vjerovali u Kristovo i svoje uskrsnuće. Shodno tome u Korintu je bilo besmisla i beznađa, jer kako pronaći smisao ako je smrt kraj svega? Ima li smisla unašati smisao u ono što samo po sebi nema krajnjeg smisla? Ako smo došli iz ničega i idemo u ništa, kako između toga stvoriti nešto?

Besmisao, besciljnost, beznađe je kuga današnjeg vremena. Kada je čovjek izumio sat kao da je zaboravio tko je, odakle dolazi, zašto je ovdje i kamo ide? Čovjek je danas zaboravio na vječnost i zato mu se stalno žuri, u stalnom je zeitnotu  jer pokušava vječnost stisnuti, skompresirati, zipati u kratko vrijeme.

U multikulturalnoj i multireligioznoj Ateni i Korintu mnogi su stareći i shvaćajući genetsku entropiju koja se uvijek povećava u jednom nepovratnom procesu, pokušavali maksimalno iskoristiti ovaj kratak život na zemlji. Velika većina je slijedila Aristipa iz Kirene koji je uzeo i izokrenuo Sokratovo učenje o sreći i dobru, te je u svojoj 'Kirenskoj školi' učio i promovirao hedonizam. Prema hedonističkoj filozofiji života užitak je najveće dobro koje čovjek jednim razumskim, uravnoteženim pristupom može postići. U multikulturalnom, multireligioznom društvu velika većina živjela je po načelu; 'jedimo i pijmo jer sutra mremo.’ Pavao citira opće poznao geslo ali dodaje;  ‘AKO mrtvi ne uskršavaju,' - 'jedimo i pijmo jer sutra mremo, AKO mrtvi ne uskršavaju.’

 

Zbog prevelikog raskoraka između orto doksije i orto praksije, zbog prevelike razlike između kršćanske vjere i kršćanskog života, pišući o ČINJENICI KRISTOVOG USKRSNUĆA I O ČINJENICI NAŠEG OSOBNOG USKRSNUĆA, Pavao navodi tri dokaza, razloga za vjeru u uskrsnuće.

Prvi i temeljeni razlog za vjeru u uskrsnuće su :

 

SVETA PISMA  1.Kor 15:3;


"Predao sam vam najprije što sam primio: da je Krist SUGLASNO PISMIMA umro za naše grijehe, da je pokopan, te da je treći dan, SUGLASNO PISMIMA uskrsnuo od mrtvih''.

 

Bibliju ili Božju Riječ pisalo je četrdeset različitih autora na tri jezika, na tri kontinenta u vremenskom rasponu od 1500 godina. Biblija ima jednu glavnu poruku, jednu glavnu temu : izgubljeni raj zbog grijeha u Postanku, ponovno je moguć u Otkrivenju, kroz rođenje, savršeni život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Skladnost i istovjetnost Biblije dokazi su da je Biblija nadahnuta i da je njezin autor Bog.  Rođenje, smrt i uskrsnuće Isusa Krista navješćuju se kroz cijeli Stari zavjet, dakle stotinama pa i tisućama godina prije nego su se dogodila.

Sva četiri evanđelista, Matej, Marko, Luka i Ivan, svako sa svog stajališta a u nadnaravnoj režiji Božjeg Duha bilježe uskrsnuće Isusa Krista. Biblija nije samo pouzdana u području proročanstva nego i u području povijesti, zemljopisa, arheologije, astronomije, fizike, biologije… svih znanosti kada govori o znanstvenim istinama iako je primarno teološko-praktična a ne znanstvena knjiga.

Pouzdana Pisma razlog su zašto vjerujemo u uskrsnuće. Drugi razlog kojeg navodi Pavao je:

 

OSOBNA VJERA  1.Kor 15:1:


         "Podsjećam vas, braćo na evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite".

 

Crkva diljem cijelog svijeta postoji već više od 2000 godina i svake se nedjelje, svakog se nedjeljnog jutra sjeća uskrsnuća, te svake godine slavi Uskrs. Zašto? Jer je Isus uskrsnuo! Jer je Isus živ! Isusovo mrtvo tijelo traženo je već više od 2000 godina. Da se Isusovo mrtvo tijelo moglo pronaći, budite uvjereni, pronašli bi ga i narodu pokazali svećenici i farizeji koji su unaprijed upozorili na moguću prevaru. Da je tijelo ukradeno pronašle bi ga, budite uvjereni, Izraelske tajne službe. Da je tijelo ukradeno i sakriveno pronašli bi ga tada dobro vojno i obavještajno organizirani Rimljani, koji su svim silama nastojali zatrti kršćanstvo. Sjećamo se, rimski vojnici su bili ti koji su čuvali grob.

Nakon više od 2000 godina mrtvo tijelo Isusa Krista nije pronađeno, a znamo da tako dugo dok se tijelo ne pronađe, osoba se ne može proglasiti mrtvom, već samo nestalom. Isus nije nestao, Isus je uskrsnuo! Križ je prazan, grob je prazan, prijestolje je zauzeto! Isus sjedi na prijestolju s desne strane Oca i posreduje za vjerne. Vidite zato se kršćani mole u ime Isusa Krista. On, Bogo-čovjek je jednini Posrednik između Boga i ljudi.

 

I danas  se događa  Uskrs. I danas se događa  nanovorođenje i obraćenje te. I danas se događa ta duboka i korjenita promjena kod osoba koje su shvatile, prihvatile i osobno se odlučile za Isusa Krista. I danas postoje ljudi koji prihvaćaju živog i uskrslog Isusa Krista i koji u Njemu i za Njega stoje. Kad osoba osobno i iskreno uzvjeruje i pozove uskrslog, živog Krista u svoj život, događa se svojevrsno duhovno uskrsnuće, nanovorođenje, promjena, preobražaj. Živa vjera u živog Krista rađa život i to se vidi, to je očito, to se ne može negirati, i ta osobna vjera  je 2. dokaz i razlog za vjeru u uskrsnuće.

Treći razlog, treća činjenica koju Pavao pored Pisma i osobne vjere navodi su:

 

OČEVICI USKRSLOG ISUSA   1.Kor 15:5-8:

 

"Isus se ukazao Kefi, potom Dvanaestorici. Zatim se ukazao braći kojih je bilo zajedno više od pet stotina. Potom se ukazao Jakovu, pa onda svim apostolima. A naposljetku ukazao se i meni kao nedonoščetu".


U vremenu između uskrsnuća i uzašašća, Isus se ukazao ženama, dvojici za Emaus, mnogim ljudima kojih je ukupno bilo više od pet stotina, uključujući i apostole. Što je apostolima i drugima davalo hrabrosti i snage da ostanu vjerni Kristu do kraja? Iz povijesti znamo da su svi apostoli u vremenu rimskog carstva bili proganjani i ubijeni zbog svoje vjere u Uskrslog. Povijest nam svjedoči da je do 313. godine, do Milanskog edikta, bilo pogubljeno šest milijuna kršćana zbog vjere u Isusa Krista.  Što im je davalo toliku hrabrost i toliku snagu, da se nisu odrekli vjere pod cijenu progonstva i fizičke smrti?  Vidjeli su, susreli su, doživjeli su uskrslog Gospodina.

 Pisma, postojanje crkve i današnja iskrena obraćenja, te očevici Uskrslog Gospodina razlozi su zašto vjerujemo u uskrsnuće. Za kraj, dopustite mi da kažem i moj osobni najveći razlog zašto vjerujem u uskrsnuće. Zapisan je u Evanđelju po Ivanu 14. poglavlju, gdje Isus poziva i ohrabruje:


"Neka se ne uznemiruje vaše srce. U Boga vjerujte i u mene vjerujte."

 

Naše se srce, poštovani slušatelju, nikada toliko ne uznemiri kao u trenucima kada se srećemo sa smrću kao činjenicom. Smrt je jednostavno nepobitna i nezaobilazna činjenica. Statistike nam govore da u jednoj sekundi sa ovog svijeta presele tri osobe. Tri, šest, devet, dvanaest, petnaest…osoba je preselilo. KAMO?  Biblija jasno odgovara da su s druge strane samo dvije strane.

Isus ohrabruje i poziva. Upravo u tom pozivu i ohrabrenju nalazi se i najveći, najčvršći razlog zašto vjerujem u uskrsnuće.


"Neka se ne uznemiruje vaše srce. U Boga vjerujte i u mene vjerujte." U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bi vam rekao: Idem da vam pripravim mjesto."  Iv 14:1-3

 

'Kad ne bi bilo tako zar bih vam rekao ?'

 

mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC Betanija Čakovec

© 2003.-2019. Sva prva pridržana.