Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Trojstvo u stvaranju?

Poruka je emitirana: 15.3.2020.

TROJSTVO U STVARANJU


‘Podignite oči i gledajte: TKO je to stvorio?’  pita Bog kroz proroka Izaiju (Iza 40:26). Nakon što smo u prošloj emisiji govorili o Zaboravljenom Trojstvu, progovorimo danas o Trojstvu u stvaranju.

 

Izraz Trojstvo ne spominje se u Bibliji, ali Biblija govori o Trojstvu. Biblija jasno uči da je Bog jedan, a trojicu naziva Bogom pripisujući im osobine osobe. Bog nije doktrina, dogma, ideja, energija - Bog je osoba s kojom je moguće uspostaviti osobni odnos po osobnoj vjeri u osobu Isusa Krista. Pismo studiramo ne zato da bismo znali o Bogu već da bismo znali Njega, da bismo se pronašli, umirili i uživali u Njemu. Pismo dakle, jasno uči da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Sveti Duh Bog. Pismo nas uči da Otac nije Sin, da Sin nije ni Otac ni Duh i da Duh nije ni Otac, ni Sin. Otac, Sin i Duh Sveti jednaki su, istovječni, istobitni, istoštovani, istovoljni s različitim ulogama u stvaranju i spašavanju.

 

‘Podignite oči i gledajte: TKO je to stvorio?’ Temeljno učenje o Trojstvu  temeljeno je na progresivnoj, postupnoj objavi koju nalazimo odmah u prvom stihu Svetog pisma koji glasi:  'U početku stvori Bog …'

 

Mojsije nadahnut Duhom Svetim za Boga koristi riječ Elohim, riječ koja označava množinu. U hebrejskom jeziku i gramatici kao i u hrvatskom jeziku postoji kolektivna jednina. Evo primjera: Sjedinjene Američke države može značiti jednu državu, a može značiti i jednu od 50 država. Točno značenje riječi Elohim određuje se kontekstom i glagolom. Mojsije pored imenice u množini 'Elohim'  koristi glagol u jednini – 'bara'! Mojsije nije zapisao 'U početku stvore bogovi…', već je zapisao: 'U početku stvori Bog…' 'Berešit bara Elohim…' Tu je riječ o kolektivnoj jednini, tu je riječ o množini u jednini!

 

Malo kasnije u istom poglavlju, u 1:26 Pismo otkriva Trojedinog Stvoritelja kada piše: 'I reče Bog: Načinimo čovjeka na svoju sliku sebi slična…' Od prvog poglavlja Pismo na jedan progresivan način otkriva Trojedinog Boga sve do Novog zavjeta gdje Isus jasno otkriva Trojicu : 'Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.' Nakon kratkog odgovora na pitanje TKO JE STVORIO odgovorimo na pitanje:


KAKO JE STVORIO?


Prvi stih, prvog poglavlja, prve Knjige Svetoga Pisma odgovara nam na pitanje tko je stvorio: 'U početku stvori Bog…', a drugi i treći stih odgovaraju na pitanje kako: 'Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: 'Neka bude svjetlost!' I bi svjetlost!'

 

Bog Biblije je ono što je, zajedno. Bog Biblije sve što radi, radi zajedno. Otac je sve stvorio po i zajedno s Riječi i Duhom. O istome čitamo i u Psalmu 33:6;8:

 

'Jahvinom  su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova… Jer On reče i sve postade, naredi i sve se stvori.'

 

Kako je Otac sve stvorio Riječju i Duhom ne možemo razumjeti do kraja. U prvim stihovima nalazimo prostor, materiju, vrijeme i energiju, no nismo bili tamo, nismo promatrali i ne možemo znati. Konačno, Biblija ima teološko praktičnu, a ne znanstvenu svrhu, što nikako ne znači da je suprotna znanosti. I teologija i znanost proučavaju zakone 'koje On postavi zauvijek i dovijeka, zakone koji neće proći.' (Ps 148:6) Znanost se trudi, promatra, otkriva, pobija, dokazuje ali stvoreno je jednostavno preveliko, prekompleksno i tu ima još puno, puno prostora za istraživanje, otkrivanje i napredovanje.

Corona virus… , ohrabrujuće je koliko znanost zna, ohrabrujuće je koliko je sustav u Republici Hrvatskoj dobro postavljen, a opet i istovremeno plaši strah od neznanja i nepoznanica. Nije problem i opasnost u tome što znanost zna, problem je u tome što znanost ne zna, pretpostavke i pokusi su problem. Bog je Joba iz velike oluje pitao: ‘Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno?’ (Job 38:4

 

‘Podignite oči i gledajte: TKO je to stvorio?’  ‘Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno?’ Nakon odgovaranja na pitanja TKO I KAKO JE STVORIO, odgovorimo prema kraju i na pitanje ZAŠTO JE STVORIO? Pitanje zašto je uvijek temeljno pitanje.

 

U odgovoru na pitanje ZAŠTO JE BOG SVE STVORIO?, pomaže odgovor na pitanje ŠTO JE BOG RADIO PRIJE STVARANJA SVIJETA?

 

Iz mnogo razloga važno je razumjeti da je Bog Biblije prvo Otac koji ljubi, a tek onda Bog koji stvara. Važno je razumjeti da prije nego je Stvoritelj, Otac je Bog koji ljubi Sina, prije nego je Stvoritelj, Sin je Bog koji ljubi Oca, prije nego je Stvoritelj, Duh je Bog koji je ljubljen od Oca i Sina i koji ljubi Oca i Sina.

Da bismo razumjeli, odgovorili na pitanje ZAŠTO je Bog sve stvorio, mi moramo razumjeti da je Bog ljubav u svojoj naravi, u svojoj biti! Moramo razumjeti difuznu narav Božje ljubavi. Difuzno znači 'obilno, raspršeno, prošireno u svim pravcima.' Ima pjesma koja to jednostavno tumači: 'Božja ljubav je kao sunce, ona svugdje i svakome sja!'

Bog je prije stvaranja bio ispunjen u samome sebi i nije morao stvoriti da se ostvari. Trojedini Bog nije morao stvoriti stvorenja da ga stvorenja štuju i slave. Bog je pun slave u samome sebi ali je u naravi Božje ljubavi to širenje. Prorok Jeremija tri puta ponavlja što je bio glavni problem Izraela u njegovo vrijeme:

 

'Jer dva zla narod moj učini: ostavi mene IZVOR VODE ŽIVE, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu.' Jer 2:13

 

Bog je IZVOR ŽIVE VODE, IZVOR ŽIVOTA, BOG JE IZVOR LJUBAVI. Za kraj evo preciznog odgovora na pitanje ZAŠTO JE BOG SVE STVORIO? Zapisao ga je apostol Pavao u Kološanima 1. poglavlju:

 

'On (Krist) je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog  stvorenja, jer je u Njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja , bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po Njemu i ZA NJEGA…'

 

Nakon Kološanima 1:15-17, za sam kraj pročitat ću Kol 1:1-2:

 

'Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom i brat Timotej, Kološanima,  svetoj i vjernoj braći U KRISTU…'

 

Ako si u Kristu, Pavao 130 puta u Novome zavjetu naglašava da se iskreni vjernik nalazi u Kristu. Otac veli ja sam sagradio, Sin veli ja sam platio, otkupio, a Duh Sveti veli ja stanujem.  Ako si shvatio i prihvatio Isusa Krista za osobnog Spasitelja i Gospodina, ako si u Ljubljenome moraš znati, moraš biti svjestan da sve što vidiš bilo prostim okom, teleskopom ili mikroskopom, da je sve stvoreno za Krista i za one koji su u Njemu. 


Damir Pintarić, pastor BC Betanija Čakovec