Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Tko su Magi?

Poruka je emitirana: 6.1.2019.

TKO SU MAGI?

Božićno vrijeme i blagdani završavaju s 'Bogojavljenjem' ili kako se može čuti blagdanom Tri kralja. Blagdan ima svoje korijene u Svetome Pismu, u Evanđelju po Mateju 2. poglavlju, gdje čitamo ovako:

 

'Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, za vrijeme kralja Heroda, dođoše s istoka Magi u Jeruzalem i upitaše: Gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo, naime, gdje izlazi njegova zvijezda, i dođosmo mu se pokloniti. Kad to ču kralj Herod, uplaši se, a s njim i sav Jeruzalem.'       Mat 2:1-3

 

Postavimo i odgovorimo danas ukratko na nekoliko pitanja. Tko su Magi s istoka? Zašto ih se kralj Herod toliko bojao? Kako su pronašli zvijezdu, mali Betlehem i velikog Kralja?

 Grčku imenicu 'magos' od koje dobivamo našu riječ 'magi' nije jednostavno prevesti s jednom riječju. Evo zašto.

 Kada se Isus rodio u Betlehemu koji se nalazi jedanaest kilometara od ponovno aktualiziranog Jeruzalema, Izrael je bio pod okupacijom Rimskoga kraljevstva. Iz povijesti znamo da je prije Rima svijetom vladala Grčka, a prije Grčke Medo-Perzija, dok je prije Medo-Perzije svijetom vladalo Babilonsko kraljevstvo.

 Središte Babilonskog kraljevstva bilo je na istoku i tu treba tražiti odgovore na naša pitanja; tko su magi s istoka, kako su pronašli mali Betlehem i velikog Kralja i zašto ih se Herod i sav Jeruzalem uplašio.

 Kada se babilonsko kraljevstvo širilo, kralj Nabukodonozor, osvajajući neko područje uzimao bi i odvodio najbolje mladiće iz tog područja u Babilon, gdje ih je na svom dvoru odgajao, obrazovao kako bi oni postali njegovi savjetnici za  područje iz kojeg su dovedeni.

 Kada je Babilon pokorio Jeruzalem 580 godina prije Betlehema, zajedno s ostalim zarobljenicima, Nabukodonozor je na babilonski dvor doveo i Danijela, pisca Danijelove knjige u Bibliji.

 Kako saznajemo iz Danijelove knjige, kralj Nabukodonozor je usnio san koji ga je strašno uznemirio te je zatražio od svojih savjetnika, mudraca, zvjezdara, maga, da mu kažu što je sanjao i što san znači.

 Nitko od mudraca, savjetnika, zvjezdara, maga, nije mogao ispuniti kraljev zadatak osim Hebreja Danijela. Danijel je dobio objavu od Boga te je kralju objavio što je sanjao i što san znači.

 S nevjerojatnom preciznošću Danijel je kralju Nabukodonozoru  objasnio da će nakon njegovog kraljevstva doći Medo Perzija, pa nakon Medo Perzije Grčka, nakon Grčke Rimsko kraljevstvo, te da će na kraju ljudske povijesti vladati obnovljeno Rimsko kraljevstvo. Nakon tog događaja kralj Nabukodonozor je javno rekao i Danijelu priznao:

 

'Zaista vaš je Bog, Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajni' (Dan 2:48).

 

Nakon tih događaja kralj je uzvisio Danijela te ga postavio upraviteljem sve Pokrajine babilonske i starješinom svih maga. Cijeli svoj život Danijel je proveo na istoku, na babilonskom dvoru gdje je poučavao ostale mage o dolasku Izraelskog kralja, o dolasku Mesije, o dolasku Spasitelja svijeta, o dolasku Kralja nad kraljevima,.

 


Tko su Magi s istoka? Zašto ih se kralj Herod toliko bojao? Kako su pronašli zvijezdu, mali Betlehem i velikog Kralja?

 


Magi su bili najobrazovaniji ljudi svakog kraljevstva. Bili su obrazovani u području religije, astronomije, astrologije, matematike i arhitekture.Pored toga što su bili najobrazovaniji, magi su bili i najutjecajniji ljudi svih kraljevstva i postojali su već u vrijeme Abrahama.

 Iz Biblije, iz Esterine knjige, saznajemo da pored toga što su imali duhovnu vlast, magi su imali i političku i pravosudnu vlast. Kada čitate Esteru 1. poglavlje saznajete da su magi kontrolirali i kraljev i sučev ured.

 Magi su bili ljudi koji su pisali i provodili zakone, koji su imali zadnju riječ, koji su smjenjivali i krunili kraljeve. Herod je jako dobro znao tko je i zašto došao u Jeruzalem.

 Povjesničari procjenjuju da je u Jeruzalem ušla grupa od najmanje stotinu maga, koji su autoritativno jahali na bijelim perzijskim konjima. Magi su uvijek putovali sa svojom vojskom i slugama, što znači da je najmanje tisuću ljudi ušlo u Jeruzalem tražeći novorođenog kralja. Nije se uplašio samo Herod već sav Jeruzalem s njim. Za kraj,

 

Kako su magi pronašli zvijezdu i novorođenog Kralja?

 

Danijel im je objavio. Šef im je objavio. Daniel je bio Hebrej, Židov koji je poznavao Pisma i proročanstva. Daniel je poznavao Otkrivatelja tajni i nema sumnje da je boraveći na istoku, na babilonskom dvoru, poučavao i pripremao mage za taj veliki datum Bogojavljenja.

 Danijel je mage poučavao svetopisamskim proročanstvima, uključujući i proročanstvo maga Bileama. I u vrijeme Jakova postojali su magi, postojao je mag koji je kralju Balaku prorokovao:

 

          'Vidim ga ali ne sada, motrim ga ali ne iz blizine, od Jakova zvijezda   izlazi, od Izraela žezlo se diže.' (Br 24:17)

 

Danijel je mage na istoku, rekli bismo danas evangelizirao, učeći ih da postoji samo jedan pravi, istiniti i živi Bog, Jahve, koji je svet i pravedan, i koji zbog svoje svetosti i pravednosti ništa ne može imati s grijehom i grešnim čovjekom. Taj sveti i pravedan Bog istovremeno i jednako tako je Bog pun ljubavi, milosti i milosrđa koji će ili koji je u Njegovo vrijeme, poslao Mesiju, Otkupitelja, Spasitelja cijeloga svijeta.

 Poslušajmo za kraj tekst iz evanđelja po  Mateju 2. poglavlja koji govori o tome što su Magi učinili kada su pronašli kuću u kojoj je bila Marija s Djetetom.

 

'Uđoše u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom Njegovom; padoše ničice i pokloniše mu se. (Mat 2:11)

 

Magi koji su smjenjivali i krunili kraljeve, oni čija je riječ bila zadnja, prepoznavši Kralja nad kraljevima, pali su ničice i poklonili se.

 

mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec.

© 2002. - 2019. Sva prava pridržana.