Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Tko je stvarno kršćanin?

Poruka je emitirana: 3.6.2018.

TKO je STVARNO  kršćanin?

U serijalu Kršćanstvo ili religija?, u proteklim emisijama odgovorili smo na pitanja Što je religija? i Tko je kršćanin?. Današnja zaključna tema serijala glasi: Tko je STVARNO kršćanin? Tko je od milijardu i sto osamdeset milijuna rimokatolika, oko milijardu protestantsko-evanđeoskih kršćana, i oko 380 milijuna pravoslavnih kršćana stvarno kršćanin?

Naše današnje tematsko pitanje je važno pitanje jer odgovor ima vječnu primjenu. Naime, sam Isus Krist je jasno upozorio 'Da, neće svaki koji govori Gospodine, Gospodine ući u kraljevstvo nebesko', da će mu mnogi doći u onaj dan i reći Gospodine, Gospodine zar nismo pomoću tvog imena prorokovali, pomoću tvog imena izgonili zle duhove, pomoću tvog imena čudesa činili. Tada ću im reći: Nikad vas nisam poznavao...' (Mat 7:21-23)

Kako znati, kako biti siguran da neću doživjeti vječni šok ?! Kako znati, kako biti siguran da sam STVARNO kršćanin? Kako biti siguran u svoje spasenje? Kako biti siguran da ću STVARNO proći kroz vrata raja? 

Novi zavjet nam daje nekoliko testova kojima možemo sami sebe testirati ili kako bi to rekao apostol Pavao, 'preispitati sami sebe da li smo u vjeri?' 

Prvi i osnovni test je RAZUM odnosno RAZUMSKA VJERA.

Apostol Ivan je u 1. poslanici u 5:20 zapisao:

'Znamo da je Sin Božji došao i da nam je dao razum da upoznamo Istinitog.'

Bog se objavio kroz stvaranje, savjest, Izrael, Zakon i na kraju kao konačna objava, objavio se po svome Sinu Isusu Kristu, po toj Vječnoj, Utjelovljenoj, Pisanoj Riječi.

Riječ je objavljena, imamo je. Osnovno pravilo hermenautike, znanosti tumačenja Svetoga Pisma, Svete Riječi je tekst, odnosno kontekst te razum, odnosno logika.

Kada apostol Ivan u istoj prije spomenutoj 1. Ivanovoj poslanici piše: 'Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život', ne može značiti ništa drugo nego ono što tekst govori, a to je slijedeće: Vječni život, sigurnost vječnoga života je u VJERI, u VJERI u Sina Božjega.

Tekst apostola Ivana uklapa se u kontekst Novoga zavjeta, u kontekst onoga što je govorio sam Isus Krist: 

'Da Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u Njega VJERUJE već da         ima život vječni.' (Iv 3:16)

Vječna Riječ, Vječni logos, dao nam je razum, logiku da upoznamo Istinitog. Da upoznamo Pismom definiranog Isusa Krista koji je umro za naše grijehe, bio pokopan i koji je slavno uskrsnuo od mrtvih. 

Razum, razumska vjera u Istinitoga je prvi test kako testiramo svoju vjeru i odgovaramo na pitanje Tko je STVARNO kršćanin? Drugi test je:

DUHOVNO SVJEDOČANSTVO ili unutarnja sigurnost spasenja. Čitam za nas tekst apostola Pavla iz Rimljnima 8:16:

'Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja.'

Objava, Istina, razum, logika, egzegeza, hermenautika su temeljno važne ali nisu dovoljne, potrebno je više, potrebno je dublje, potrebno je to unutarnje duhovno svjedočanstvo Svetoga Duha koji svjedoči našem duhu da smo djeca Božja. 

Razumijevanje Evanđelja je temeljno potrebno ali nedovoljno. Isus govori ovako: 'Ovo je vječni život spoznati tebe, jedinog i pravog Boga i Onoga koga si poslao, Isusa Krista.' 

Grčka riječ 'ginosko' koja je prevedena na naš hrvatski jezik sa 'spoznati' je više i dublje od same razumske spoznaje. 'Ginosko' uključuje doživljaj, iskustvo. Boga se ne može do kraja razumjeti. Božju ljubav se ne može do kraja ni objasniti ni razumjeti, 'ona nadilazi spoznaju' tvrdi apostol Pavao. Boga, Njegovu ljubav treba osobno doživjeti duboko u svome duhu.

Nikodem je bio istaknuti teolog u Izraelu koji nije bio siguran u svoje spasenje. Zbog straha od ljudi i tradicije, on noću dolazi kod Isusa s pitanjima. Odgovarajući njemu, Isus odgovara na naše pitanje Tko je stvarno kršćanin? Kako biti siguran u svoje spasenje? ovim riječima

'Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi taj ne može vidjeti kraljevstva nebeskog.'

Kao što kod tjelesnog rođenja imamo dva roditelja, tako su i za duhovno, nanovo rođenje, rođenje od Duha Svetoga potrebna dva roditelja; Božja Riječ i Božji Duh. Božji Duh koristi Božju Riječ kako bi čovjeka nanovo rodio po osobnoj vjeri u Evanđelje Isusa Krista.

Nanovo rođenje je nemoguće shvatiti ili objasniti samo razumom jer nadilazi razum, jer je nanovo rođenje čudo Božje milosti koje se doduše rijetko događa, ali se već više od dvije tisuće godine događa.

Nanovo rođenje i kasnije  unutarnje svjedočanstvo Duha Božjega koji svjedoči ljudskom duhu da je dijete Božje,  je subjektivno svjedočanstvo koje se temelji na objektivnoj objavljenoj Istini, na Isusu Kristu 'koji je došao i dao nam razum da upoznamo Istinitog.'

Tko je kršćanin? Kako mogu znati, kako mogu biti siguran u svoje spasenje? Kako biti siguran da ću STVARNO proći kroz vrata raja? 

Razum, razumska vjera, unutarnje svjedočanstvo Duha su unutarnji pokazatelji stvarne vjere. Za kraj i zaključak spomenimo i vanjski pokazatelj iskrene vjere a to su:

RODOVI odnosno DJELA

Sjećamo se upozorenja iz uvoda u kojem Gospodin upozorava:

'Neće svaki koji govori Gospodine, Gospodine ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga         nebeskog Oca.'

Ja nikoga ne želim gurnuti u religioznu neurozu, i zato naglašavam redoslijed Objava, razum, vjera, nanovo rođenje - djela. Djela su neizbježna posljedica osobne, iskrene vjere i nanovo rođenja. Djela su posljedica spasenja a ne i nikako uzrok spasenja. Evanđelje Isusa Krista je Evanđelje milosti Božje - 'milošću smo spašeni po vjeri za dobra djela' (Ef 2:8-10), jasan je Pavao, apostoli, Novi zavjet, Gospodin.

Obraćena osoba, nanovo rođena osoba je promijenjena osoba koja se mijenja. Osoba koja je doživjela neshvatljivu Božju ljubav, osoba koja je doživjela oproštenje i u Kristu pronašla smisao i identitet, ne može i neće ostati ista. Mi dolazimo k Isusu kakvi god jesmo, ali mi ne možemo ostati takvi kakvi jesmo jer nas On mijenja. 

Kada govorimo o posvećenju kao posljedici obraćenja i nanovo rođenja,  moramo jasno naglasiti da govorimo o direkciji a ne perfekciji. Savršenstva ovdje na zemlji nema i svaki kršćanin može slobodno nositi majicu s natpisom 'Radovi u tijeku!', ali rast, promjena u motivaciji, sadržaju i ciljevima mora biti.

Istina se mora čuti, ljubav se mora osjetiti a djela se moraju vidjeti.

Jesam li, jesi li, jesmo li kršćani?

mr.sc. Damir Pintarić

© 2003-2018. Sva prava pridržana