Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Tko je Isus i zašto je došao?

Poruka je emitirana: 12.12.2021.

TKO JE I ZAŠTO JE DOŠAO ISUS?


Ovih dana kada se cijeli kršćanski svijet sjeća nepobitne povijesne činjenice rođenja Isusa Krista u Betlehemu, važno je postaviti dva temeljna pitanja; Tko i zašto? Tko je bio, odnosno, tko je Isus iz Nazareta?, i zašto je došao? Zašto Božić? 

Kada bismo napravili anketu i kada bismo ovo naše pitanje Tko je Isus iz Nazareta postavili prosječnim nominalnim kršćanima, dobili bismo otprilike ovu percepciju. Za jednog prosječnog tradicionalnog, kulturološkog kršćanina Isus je ili u jaslicama, ili u Marijinom naručju ili je na križu. Tko je Isus iz Nazareta?

Odmah na početku, u proslovu svoga Evanđelja, apostol Ivan zapisuje tekst koji je vjerojatno privukao najviše teološke pozornosti od svih drugih tekstova, tekst koji se može čuti ovih dana. Čitam za nas Evanđelje po Ivanu prvo poglavlje, prva dva stiha.


    'U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je     postalo nije bez nje postalo',


Kao odličan komunikator, apostol Ivan je znao da grčko rimski svijet pozanje i koristi pojam LOGOS, RAZUM, RIJEČ kako bi pokušao definirati, obajsniti 'univerzalni razum, univerzalnu neosobnu energiju, silu  po kojoj se sve stvari upravljaju.'

Kao dobar komunikator, apostol Ivan dobro poznaje kontekst grčke misli, ali on za njih  ima drugi tekst. Ivan razumije grčko-rimsko kontekst ali za njih ima hebrejski tekst. Prvi stih, prve knjige Svetoga Pisma započinje slijedećim riječima;  'Berešit bara Elohim...', 'U početku Bog stvori...'

Tko je Isus iz Nazareta?  Ivan jasno odgovara: Isus Krist je vječni Stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Ivan jasno odgovara: Isus je Bog!  '…kai Teos en ho Logos' nemožete drugačije prevesti nego 'i Riječ bijaše Bog.'

U nastavku, u 14. stihu, Ivan zapisuje stih koji je aktualan u božično vrijeme, stih koji intrepretira božić i odgovara na pitanje zašto je Isus došao, zašto je Riječ tijelom postala;


    'I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu Njegovu,...' 


Riječ je tijelom postala, Bog je postao čovjekom, Bog je postao poput jednoga od nas zbog objave, da bismo mogli shvatiti, prihvatiti i slijediti osobnog Boga na osoban način. 

Isus je postao čovjekom, Isus se približio čovjeku, da bi kao Osoba uspostavio osobni odnos s čovjekom, kako bi obnovio raskinuto zajedništvo s njim. U ovom istom Ivanovom evanđelju nešto kasnije čitamo da je apostol Ivan naslonio glavu na Njegove grudi,

Čovjek ne može imati zajedništvo s Univerzumom, vječnim razumom. Čovjek ne može imati zajedništvo s vječnom energijom. Energija, univerzum, sveopća kozmička sila ne može razumijeti čovjeka, ne može suosjećati s čovjekom, niti čovjeku može obristati suze. 

To može samo jedini Posrednik između Boga i ljudi, vječnosti i vremena, neba i zemlje. To može samo Bogo - čovjek, potpuni Bog i potpuni čovjek, istobitan i istovječan s Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim. To može samo Emanuel, Isus Krist. 


    TKO?     'I Riječ bijaše Bog!'    

    ZAŠTO? I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama i mi smo promatrali slavu Njegovu,...' 


    'U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog... I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali     slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun MILOSTI i istine.'


Evanđelje je dobra, radosna vijest jer je sadržaj vijesti dobar i radostan, i to iz razloga jer je Bog PUN MILOSTI I ISTINE.

Božić, utjelovljenje je milost Božja. Svjetlo nije moralo doći u tamu ali je došlo zbog naravi Božje, zbog milosti Božje. Betlehem svjedoči da Bog ljubi i traži čovjeka jer želi spasiti čovjeka. Evo kako sam Isus odgovara na pitanje ZAŠTO utjelovljenje, Betlehem, zašto je došao?


'Nisam došao zbog pravednika nego zbog grešnika. 

Ne treba zdravima liječnik nego bolesnima.'

'Da, Sin Čovječji je došao da traži i da spasi ono što je izgubljeno.'


Što smo čuli?  Čovjek je grešan, bolestan, izgubljen ali VOLJEN! 

Nedavno razgovaram s jednim dragim čovjekom koji me u jednom neformalnom razgovoru odjednom pita: 'Traži li Bog greške da bi nas kaznio?'

Bog ne mora tražiti naše greške,  On ih sve zna, čak i one kojih mi nismo svjesni. Bog zna i one greške koje smo potisnuli, zaboravili i koje nam stvaraju probleme.  Bog zna sve naše greške i sve naše grijehe ali unatoč tome On ljubi  jer je milostiv. Pavao piše da je Evanđelje Isusa Krista Evanđelje milosti Božje.

'Čekaj, čekaj  malo ali što je s nepravdom?' reagira moj sugovornik.  'Ako netko nekoga  npr. prevari ili mu nanese neko zlo - ne može Bog samo tako biti milostiv i oprostiti - gdje je pravda?'

Prigovor je na mjestu jer je 'Riječ puna milosti i istine.' Ivan za 'puna' koristi riječ grčku riječ  'pleroma' - puno do vrha, nema pretakanja. Bog je jednako milostiv i istinit, milosrdan i pravedan. Bog ne može zbog svoje naravi oprostiti na nepravedni način. Gdje je pravda?


    Riječ bijaše Bog, Riječ tijelom postala, Riječ na križu!


Na križu su se susrele, rukovale, pomirile i zagrlile Božja milost i Božja pravednost, jer je 'On pravedan umro za nas nepravedne da nas privede Bogu.' (1.Pet 3:18) 

'Pa to nije fer!' ponovno reagira moj sugovornik, 'svatko mora platiti za sebe!' U ovoj reakciji ima istine i to je moguća opcija, mogući izbor uspostavljanja konačne pravednosti.

No, postoji i drugi način uspostavljanja pravednosti a to je vjera u Pravednoga, vjera u Evanđelje Isusa Krista. Svi koji misle da Evanđelje nije fer, da nije pravedno bili bi u pravu da su Isusa na križ prisilno raspeli Židovi i Rimljani ali to nije slučaj. Pavao za kraj ovako sumira Evanđelje Isusa Krista, Radosnu vijest:


'Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista KOJI JE SAM SEBE PREDAO za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjeg pokvarenog svijeta, u skladu s   voljom Boga, Oca našega.' (Gal 1:3-5)

dr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija'

©2003. - 2021. Sva prava pridržana.