Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Tko ima uho, neka čuje! TLO

Poruka je emitirana: 12.6.2022.

TKO IMA UHO NEKA ČUJE! - Nesavršeno tlo


'POSLUŠAJTE! Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ga. Neko pade na kamenito tlo, gdje bi plitka zemlja. Ono brzo izniknu, jer nije imalo duboke zemlje. Ali kad sunce iziđe, uvenu i, jer nije imalo korijena, sasuši se. Neko, opet, pade u trnje, i trnje uzraste i uguši ga, te ne donese roda. Neka, napokon, padoše na dobru zemlju, iznikoše, uzrastoše i donesoše rod: jedno trideseterostruk, drugo šezdeseterostruk, treće stostruk. I nadoda: TKO IMA UŠI NEKA ČUJE!' Mk 4:3-9


Zašto je tako lako slušati a ne čuti? Zašto je tako lako slušati a ne razumjeti?

Postoji velika razlika između informacije, znanja i spoznaje. Mi danas živimo u svijetu koji je prepun informacija, a može se čuti da živimo u zemlji znanja. Ako informacija ne postane znanje a znanje spoznaja, mala je i gotovo nikakva korist od same informacije koju s vremenom zaboravimo.

Slušati i čuti, čuti i čuti nije isto.

U našem serijalu 'Tko ima uho neka čuje!', u prethodnim emisijama govoreći o prijenosu informacije, znanja, spoznaje, života, govorili smo o sjemenu, o Riječi u kojoj je besmisleno i bespredmetno tražiti grešku jer u sjemenu, u toj vječnoj, utjelovljenoj, pisanoj Riječi greške jednostavno nema. 'Savršen je Zakon Jahvin' i zato je 'pouzdano Svjedočanstvo Jahvino.'

Probleme, šumove, smetnje i prepreke treba tražiti u sijaču, kako smo to vidjeli prošli puta, kada smo naglasili da ni jedan paroh, župnik, vikar, pastor, propovjednik nije i ne može biti savršen komunikator. Sjeme je savršeno, nepogrešivo i nezabludivo. Sijač može biti nepogrešiv, odnosno on može nešto odraditi bez greške, ali sijač nije nezabludiv, on može pogriješiti.

Prema tome, nijedna crkva nije put. Isus je put a Crkva je putokaz, a putokaz se može okrenuti i njega se može zaokrenuti, i zato je neophodno potrebna SEMPER REFORMANDA, STALNA REFORMACIJA, stalno vraćanje na izvor, stalno vraćanje na savršenu, nepogrešivu i nezabludivu Riječ, stalno vraćanje na savršeno sjeme u kojem se nalazi život. Sjeme je, mora biti i mora ostati NORMA NORMANS! NORMA KOJA VLADA!

Razmotrimo danas i trećeg sudionika u toj nadnaravnoj komunikaciji, u tom prijenosu sjemena u kojem se nalazi život, a to je TLO ili SLUŠATELJ.

Najčešća i najveća prepreka u slušanju je:


GOVOR


Poslušajmo što o tome govori Jakov u Jakovljevoj poslanici prvom poglavlju.


'Neka svaki čovjek bude brz na slušanje, a spor na govor...' (Jak 1:19)


Svi smo sreli osobe za koje kažemo 'Ne možeš doći do riječi! Koliko taj može pričati! Koliko ona može pričati!' Svi smo sreli osobe koje nas umore, iscrpe govorom. Postoje osobe koje su kroz život razvile obrambeni mehanizam - govor. To su osobe koje se boje čuti, nisu spremne čuti, ne žele čuti i zato govore. Pretjeranim, agresivnim govorom ne dopuštaju komunikaciju.

Pored čujnog obrambenog govora, postoji i onaj unutarnji, nečujni govor, razgovor sa samim sobom. Moguće je slušati samo iz razloga da si potvrdimo svoje postavke, svoj utvrđeni stav, te da ga eventualno iznesemo, naravno ako imamo priliku za to, odnosno ako dođemo do riječi. Taj unutarnji govor može biti i često je glasniji od vanjskoga.

Slušati nije ni lako ni jednostavno, slušanje je povezano s poniznošću, i zato čovjek mora znati da ima dva uha i jedna usta, i zato Jakov piše; 'Neka svaki čovjek bude brz na slušanje, a spor na govor...'

Pored GOVORA, druga smetnja i prepreka u slušanju može biti i najčešće je:


POVRŠNO SLUŠANJE


Jakov u Jakovljevoj poslanici zapisuje:


„Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe! Jer, ako tko sluša Riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu; pogleda se i ode, i odmah zaboravi kakav je bio. Ali tko pomno promotri savršeni Zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao zbiljski izvršitelj, tome će biti blago u njegovu radu.¨ (Jak 1:22-25)


Svako jutro i svaku večer vjeran Židov započinje svoju molitvu, svoju pobožnost s riječju: SHEMA koju na hrvatski jezik prevodimo s ČUJ!

Svako bogoštovlje u svakoj sinagogi započinje riječima: SHEMA IZRAEL! ČUJ IZRAELE!


''Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!“ (Pnz 6:4)


'Kako ljubiš tako ti se piše!' Kako ljubiš Boga tako ti se piše!  SHEMA je riječ koja znači čuti, ali Shema je riječ, pojam, pojava koja znači puno više od toga. Shema znači čuti, slušati, poslušati, primijeniti.  Jakov je Židov koji piše najranijoj crkvi koja je još uglavnom sastavljena od Židova, koji razumiju da su slušati, čuti, poslušati, primijeniti u hebrejskoj misli sinonimi ili istoznačnice.

Mi danas imamo ozbiljnih problema sa duhovnim sluhom, jer živimo u multikulturalnoj, multireligioznoj grčkoj Ateni, koju dr. Luka opisuje u Djelima apostolskim ovako:


'A svi Atenjani i među njima nastanjeni stranci, ni na što drugo ne troše vrijeme nego da neku novost kazuju ili čuju.' (Dj 17:21)


Najbolji tekst koji definira riječ, pojam, pojavu SHEMA, tekst s kojim je najbolje zaključiti naš serijal 'TKO IMA UHO NEKA ČUJE! je tekst iz Knjige Ponovljenog zakona 28. poglavlja. Na izvornom hebrejskom jeziku tekst započinje 'SHEMA, SHEMA'. Ponavljanje u hebrejskom jeziku znači naglašavanje. Naš bogati hrvatski jezik tekst dobro prevodi 'Ako zbilja poslušaš..'


'Ako zbilja poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Jahve Bog tvoj uzvisit će te nad sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve Boga svoga.' (Pnz 28:1-2)


Blagoslov, rod, život se ne događa kada slušamo Riječ. Kod slušanja Riječi može se dogoditi osjećaj blagoslova. Stvarni blagoslov, rod, život događa se kada poslušamo, primijenimo Riječ, kada informacija preraste u znanje, znanje u spoznaju a spoznaja u primjenu.

Tko ima uho neka čuje!

p. Damir Pintarić


Cijelu poruku na istu temu možete pregledati ovdje:

http://www.betanija.hr/videoporuke?category_id=20