Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Tko ima uho, neka čuje! SJEME

Poruka je emitirana: 29.5.2022.

'Poslušajte! Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ga. Neko pade na kamenito tlo, gdje bi plitka zemlja. Ono brzo izniknu, jer nije imalo duboke zemlje. Ali kad sunce iziđe, uvenu i, jer nije imalo korijena, sasuši se. Neko, opet, pade u trnje, i trnje uzraste i uguši ga, te ne donese roda. Neka, napokon, padoše na dobru zemlju, iznikoše, uzrastoše i donesoše rod: jedno trideseterostruk, drugo šezdeseterostruk, treće stostruk. I nadoda: TKO IMA UŠI NEKA ČUJE!'  Mk 4:3-9


Nedavna znanstvena istraživanja pokazala su da svaka četvrta osoba koja smatra da ima vrlo dobar ili čak odličan sluh, zapravo ima oštećen sluh. Možda najveći razlog zašto ljudi nisu svjesni oštećenja je taj što gluhoća najčešće dolazi postupno. Prvo ide lakša, pa umjerena, pa tek onda teška nagluhost nakon koje dolazi praktična gluhoća. Prema tom istraživanju uzrok oštećenja sluha koji pogađa sve više mladih ljudi je sveprisutna buka i slušalice.

Naravno da u pročitanoj usporedbi Isus ne govori o fizičkoj nagluhosti. Isus govori o puno opasnijoj, Isus govori o duhovnoj nagluhosti. Iz pročitanog teksta zaključujemo da čovjek može slušati a ne čuti, te da čovjek može čuti djelomično.

U opće poznatoj usporedbi Isus spominje SJEME, SIJAČA i TLO. Isus spominje tri učesnika u komunikaciji koja ima jednu glavnu zadaću - prenijeti život. Svrha propovijedanja nije informiranje već formiranje, svrha propovijedanja nije prijenos informacije već prijenos života. Osnovnu razliku između predavanja, motivacijskog govora i propovijedanja čini upravo ta nadnaravnost sjemena. U Riječi, u sjemenu nalaze se sve informacije, sva svojstva, sve potrebno za život.

Razmotrimo danas ukratko prvog sudionika u kojem nema greške. Sjeme je savršeno, bez greške, perfektno. Psalmista David je  u 19. Psalmu zapisao: 


'Savršen je Zakon Jahvin, pouzdano je svjedočanstvo Jahvino!' (Ps 19:8)


Smetnje u komunikaciji bez predmetno i besmisleno je tražiti u Sjemenu. Gubljenje je vremena tražiti problem tamo gdje problema nema. Sjeme je savršeno i zato je pouzdano.  Smetnje treba tražiti u sijaču i tlu, kako ćemo vidjeti idući puta.

Prije nekog vremena vratio sam se s predavanja koja je s nama slušao aktivni astronaut NAS-e, koji se nedavno vratio sa svemirske postaje gdje je proboravio šest mjeseci. U pauzi za ručak između predavanja pitao sam ga: 'Što jedan astronaut, što jedan matematičar, fizičar radi na doktoratu iz teologije?' 

Jeff mi je odgovorio  da 'svaki puta kada ide u svemir impresija i divljenje uvijek i ponovno rastu, da je neopisivo promatrati zemlju iz svemira, i da što duže sve više uživa u znanstvenim istraživanjima, ali da opća objava koju proučava znanost, nije dovoljna, nije pouzdana i ne omogućuje da se Boga spozna i upoznaje osobno. Znanost nam ne može obrisati suze.  Da bi se Boga upoznalo i upoznavalo osobno, da bi se živio rodonosan život potrebno je više, potreban je Savršen i poudan Zakon Jahvin, potrebno je savršeno SJEME.

Iskustvo Jeffreya Williamsa potvrđuje ono što govori 19. Psalam. Opća objava Božja, ta VELIKA otvorena knjiga koju proučava znanost, ima ulogu dovesti do POSEBNE objave Božje, do MALE knjige, do SVETOGA PISMA koje nas dovodi do  Spasitelja svemira, do Golgote. Prema Pismu svemir je Kristo-križocentričan svemir.

19. Psalam je Psalam kojeg citira gotovo svaki udžbenik iz teologije, jer govori o toj nevjerojatnoj milosti Božjoj - Bog se objavio. U prvih sedam stihova David piše o VELIKOJ otvorenoj KNJIZI, o  SVEOPĆOJ BOŽJOJ OBJAVI. Kreator se objavio u kreaciji. Sve stvoreno dano-noćno, 24 sata na dan naviješta, proklamira, svjedoči da postoji STVORITELJ!

Autor Psalma, David bio je pastir koji je često boravio pod nebom. Bilo danju, bilo noću kao dječak ležao je na livadi i promatrao nebo. Promatrajući tu Veliku otvorenu knjigu napisao je: 


'Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje.'   Ps 19:1


Razvojem tehnologije znanstvenici mogu ući sve dublje u svemir i danas zaključuju da je svemir neizmjerljiv. Pretpostavlja se da svemir ima 100 milijuna mliječnih staza, a da se svaka od tih 100 milijuna mliječnih staza sastoji od nekoliko milijardi zvijezda. Koliko je to zvijezda, koliko je to nebo, kakav je to Stvoritelj?

Iako je opća objava neizmjerljiva i neistraživa ona prema apostolu Pavlu nije dovoljna da dovede čovjeka do spasenja. Prema Rimljanima 1. poglavlju opća objava Božja, ta VELIKA knjiga dovoljna je da osudi svakoga a nedovoljna da spasi ijednoga. (Rim 1:18-20) Za spasenje potrebna je MALA KNJIGA, potrebno je Sveto pismo.

Govoreći o VELIKOJ knjizi o općoj objavi Božjoj, ne smijemo zaboraviti da svemir iako je neizmjerljiv, neistraživ, prekrasan on je pali svemir koji čeka iskupljenje. Pavao to objašnjava Rimljanima ovim riječima:


'... stvorenje bijaše podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno nego od onoga koji ga podvrgnu,  i cjelokupno stvorenje iščekuje oslobođenjeropstva iraspadljivosti.'


Iz opće objave može se naučiti i saznati mnogo o Bogu Stvoritelju  ali u općoj objavi ne možemo pronaći Boga Spasitelja. Za spasenje i osobno upoznavanje s Bogom potrebna je posebna, detaljnija, precizna objava, potreban je Savršen i pouzdan Zakon Jahvin, potrebna je ta vječna utjelovljena, pisana Riječ, potrebno je to savršeno i pouzdano SJEME.

Na saslušanju u Jeruzalemu pred velikim Vijećem, kao glasnogovornik 12- ce apostola, apostol Petar objavljuje a Luka zapisuje, da pod velikim nebom postoje samo jedna mala uska vrata, samo jedno ime po kojemu se treba spasiti. Evo njegovih riječi iz Djela 4:12:

'Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.'


Sve religije svijeta govore o spasenju po Zakonu, djelima. Svetopisamsko Evanđelje govori o spasenju po vjeri u jedno djelo, djelo Isusa Krista. Ne ono što sam ja uradio ili nisam uradio, već ono što je Isus Krist iz ljubavi i milosti uradio za mene i tebe, jedanput za uvijek i to savršeno!

Samo Pismo uči da smo spašeni samo po vjeri, u samo Krista, po samo milosti Božjoj. Svetopisamsko Evanđelje je Kristo-križocentrično Evanđelje milosti i zato je to  Savršeno i pouzdano.


dr. Damir Pintarić, pastor BC Betanija

© 2003.-2022. Sva prava pridržana.