Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Sloboda i OVISNOST

Poruka je emitirana: 30.1.2022.

SLOBODA I OVISNOST

Velika je tema u književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti. Pokrenula je mnoge unutarnje i vanjske revolucije. Kroz cijelu svoju povijest čovjek je traži i teži prema njoj. Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema. Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema ali i mnogo više od teme, sloboda je čežnja, potraga.

Odakle u čovjeku tolika čežnja za slobodom?

Na prvim stranicama Svetoga Pisma saznajemo da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku kao odgovorno i slobodno biće. Nakon što je stvorio i postavio čovjeka u Edenski vrt, Bog je čovjeka darivao zapanjujuće i zastrašujuće VELIKOM SLOBODOM.


'Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i  čuva. Jahve, Bog, zapovijedi čovjeku: ''Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi...'  (Pos 2:15-16)

 

Budući da je čovjek stvoren, čovjek nije bio, čovjek nije i čovjek nikada neće biti apsolutno slobodan,  i zato kada govorimo o ljudskoj slobodi moramo stati, naglasiti i podvući da je Bog darivao čovjeka s VELIKOM ali OGRANIČENOM SLOBODOM. Svi imamo dovoljno godina i znamo da ne postoje igre bez granica. Kada govorimo o čovjekovoj velikoj slobodi treba naglasiti da tu postoji jedan veliki ALI:


'Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi ALI sa stabla spoznaje dobra i zla   da nisi jeo...'   (Pos 2:16-17)

 

Vjerujem da svi znamo kako je događaj tekao dalje. Nažalost, Adam i Eva odabrali su priječi granicu koju nisu smjeli priječi. Adam i Eva prekršili su SAVRŠENI ZAKON SLOBODE. Svojim odabirom, svojim neposluhom, svojim padom, VELIKA i OGRANIČENA SLOBODA POSTALA JE ZAROBLJENA SLOBODA. To je naša tema danas, ZAROBLJENA SLOBODA. Jedan od pokazatelja ZAROBLJENOSTI ČOVJEKOVE SLOBODE je ovisnost. Ovisnost o pušenju, alkoholu, drogama, kockanju, internetu, kupovanju, seksu, riziku, osobi, religiji, pokazuju i dokazuju da se čovjek svojim izborom zarobio.

Opetovani proces u kojem je potrebno uzimati sve više i više da bi učinak bio sve manji i manji, a da bi se tonulo sve dublje i dublje pokazuje da čovjekova sloboda nije apsolutna, ona je relativna i zato čovjek, kako bi to rekao Bob Dylan 'mora nekome služiti'. Nažalost, danas postoje mnogi ljudi koji jednostavno ne mogu reći: 'Ne hvala! Dosta je..., može dalje!' 

Sjećam se jednog dragog dečka koji je potonuo u vrtlog droge. Zvao se Slobodan. Nikada neću zaboraviti njegovu borbu, i njegovu molitvu u kojoj je rekao: 'Bože oslobodi me Slobodana!'

Poslušajmo primjer čovjeka koji je bio svjestan svoje zarobljenosti, koji je bio svjestan VELIKE, OGRANIČENE ali ZAROBLJENE SLOBODE. Poslušajmo primjer čovjeka koji je pronašao istinsku unutarnju slobodu duha. Njegovo ime je Savao, odnosno, apostol Pavao, koji ovako opisuje svoju zarobljenost.  Rim 7:15 na dalje:

 

''Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim. No, ako dakle činim ono što neću, tim priznajem u skladu sa Zakonom da je on dobar. Onda ono ne činim više ja nego grijeh koji stanuje u meni. Ja, naime znam, da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to  jest u mom tijelu. Zaista, htjeti dobro jest u mojoj moći ali nije učiniti ga, budući da ne činim dobro koje hoću, nego činim zlo koje neću. Jadan sam ti ja čovjek! Tko će me izbaviti iz ovog smrtonosnog tijela?''

        

U pročitanom opisu zarobljene slobode, unutarnje borbe i potrage za slobodom, Pavao otkriva glavnu razliku između judeo-kršćanskog i drugih svjetonazora po pitanju slobode. Manje više svi drugi svjetonazori govore da je čovjek u biti dobar, da se rađa dobar, a da je okolina ta koja čovjeka s vremenom kvari i zarobljava. Svi drugi svjetonazori govore o prevladavajućem vanjskom determinizmu koji tvrdi da su ljudske odluke bitno uvjetovane utjecajima izvan čovjeka.

U srednjem vijeku za ljudske odluke bili su odgovorni različiti bogovi, sile, vile i vilenjaci. U srednjem vijeku ljudi su razgovarali i grlili drveća. Prema takvom shvaćanju od srednjeg vijeka pa do danas naša je sudbina zapisana u zvijezdama.  Očito se čovjek nije puno promijenio i nije puno evoluirao  kada još i dan danas prati svoj dnevni horoskop na pametnom telefonu. Dovoljno je da navečer nakon 23 sata prođete televizijskim programima koji svjedoče da i dan danas mnogi vjeruju u srednjovjekovni determinizam.

Pored srednjovjekovnog determinizma danas je aktualan  tzv. moderni ili znanstveni determinizam, koji objašnjava kako je puno toga određeno fizikalno-biološko-kemijskim reakcijama koje se odvijaju u svemiru i nama. Sve, uključujući  naše misli, osjećaje i našu volju,  ne malim djelom  određeno je prirodnim reakcijama na koje mi nemamo značajniji utjecaj. Sve je stvar slučajnosti i procesa. Ako je doista sve stvar slučajnosti i bio-kemijskih procesa u nama i oko nas onda je za sve naše krive odluke, propuste i padove kriv i odgovoran slučaj a ne mi.

Apostol Pavao tvrdi drugačije!  Pavao tvrdi da glavni utjecaj na našu slobodu i  na naše odluke ne dolazi s neba od vila, vilenjaka i zvijezda, ne dolazi iz okoline i nije produkt bio-kemijskih procesa. Pavao tvrdi da glavni problem nije iznad nas, nije iza nas, nije ni oko nas već je u nama. Pavao tvrdi da glavne smetnje prilikom odlučivanja dolaze iz našega srca.

U Rim 7:7-25, dio teksta smo čitali, Pavao čak 46 puta koristi 1.lice jednine… 'Ja' 'Ja sam tjelesan', 'Ja znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni.' 'Ja zbilja ne razumijem što činim.' 'Jadan sam ti ja čovjek'.

U tekstu kojim opisuje zarobljenu volju i svoju unutarnju borbu za slobodom, Pavao piše da je glavni problem JA, glavni problem je EGO, glavni problem je ta neosnovana, lažna GRANDIOZNOST. Prema Pavlu glavni i temeljni problem je 'egoagape' – sebeljublje. Pavao tvrdi da je njegov najveći neprijatelj  Savao, da je najveći neprijatelj slobode Slobodan, stari čovjek, grješna narav, sarks, grijeh koji stanuje u njemu,  koji ga zarobljava i pravi mu ozbiljne smetnje prilikom odlučivanja. Problem ovisnosti je mnogo dublji nego se to shvaća i razumije. Problem ovisnosti je primarno duhovni problem pa tek onda duševni i tjelesni problem.

Naravno da je Pavao svjestan geno, psiho, socio utjecaja, naravno da je Pavao svjestan  genetike, odgoja i društva koji formiraju ili deformiraju osobu, no, on ipak tvrdi da je izvorni problem u duhovnoj genetici, u zarobljenoj slobodi. Pavao tvrdi ono što bi Aurelije Augustin rekao ovako:'Mi nismo grješnici zato što griješimo, već mi griješimo zato što smo grješnici.'

Ako smo samo malo iskreni, poštovani slušatelji, svi mi iako znamo da nešto nije dobro za nas, za našu djecu, za našu obitelj i za naše društvo mi ipak to činimo. ZAŠTO?  Zašto je Pavao naš glasnogovornik kada kaže:

        

'Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim.''

 

Postoji li izlaz? Postoji li prava istinska, unutarnja  sloboda duha, za kraj?

Nakon dugogodišnje potrage, nakon mnogih krivih odluka, nakon duge i intenzivne borbe sa samim sobom, Savao je pronašao istinsku slobodu i postao Pavao. Savao se obratio!  Obraćenje je rješenje! U tekstu u kojem opisuje svoju zarobljenost i svoju borbu, Pavao otkriva i put do slobode, Pavao otkriva rješenje. Prije pročitani tekst zaključuje ovako:


'Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim   ono što mrzim. Jadan sam ti ja čovjek! TKO će me izbaviti od ovog smrtonosnog tijela?'

 

Primijetimo, Pavao piše da je TKO a ne ŠTO rješenje! Otkrivanje i analiziranje problema i sukoba iz prošlosti može pomoći, ali ponekad može i odmoći, i nije konačno rješenje.  Rješenje nije ni u kemiji. U jednoj fazi normaliziranje bio-kemijskih procesa u čovjeku može pomoći ali kemija nije trajno rješenje. Rješenje nije ni u religiji. Savao je bio duboko religiozna osoba koja se pokušala spasiti, osloboditi dobrim djelima i vršenjem Zakona. U prvom djelu svog života Savao je pokušao dobrim djelima pobijediti loša djela. To unutarnja borba sa samim sobom dovela ga je do razdijeljenosti, do religiozne neuroze, nemira, potištenosti i očaja: 'Jadan sam ti ja čovjek!'

Rješenje, dakle, nije u ovoj ili onoj metodi, kemiji ili religiji - rješenje je u jednoj jedinoj osobi, u osobi Isusa Krista. Rješenje je u Božjoj ljubavi i milosti. Pavao nastavlja: 


         'Jadan sam ti ja čovjek! TKO će me izbaviti od ovog smrtonosnog tijela?

         HVALA BOGU po Isusu Kristu, GOSPODINU NAŠEMU!'

 

Onaj  koji JE slobodan, svojim je izborom dopustio da bude izdan, zarobljen, montiranim procesom osuđen te  prikovan, ZAROBLJEN,  na križ Golgote gdje je umro zbog naših grijeha i snažne grešne naravi  radi naše slobode. Nakon otprilike šest sati Isus je na križu umro, bio je pokopan ali je treći dan uskrsnuo od mrtvih. Isus više nije na križu, nije u grobu, Isus je živ i dan danas preko svoje Riječi, Duha Svetoga i Crkve poziva i nudi istinsku slobodu

Ljudska VELIKA, OGRANIČENA i ZAROBLJENA SLOBODA,  bez obzira na ozbiljne utjecaje i smetnje  iznad, iza, oko nas i u nama, ipak i još uvijek je UVAŽAVANA SLOBODA. Istinska sloboda duha je moguća i događa se onda kada se čovjek ODLUČI za Isusa Krista kao Spasitelja i Gospodina, Gospodara svojega života. Istinska unutarnja sloboda koja je temelj svake druge slobode događa se kada se čovjek poput Pavla odluči biti 'robom Isusa Krista!'

'Moramo nekome služiti!'

dr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec

© 2003.-2022.  Sva prava pridržana.