Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: SLOBODA - Moraš nekome služiti!

Poruka je emitirana: 6.2.2022.

SLOBODA - MORAŠ NEKOME SLUŽITI!

‘O liepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kôm sva blaga višnji nam Bog je dô... ' (Ivan Gundulić)

Enormno veliki je Božji dar čovjeku, u kojoj se kako to navodi Gundulić u vrijeme reformacije i protureformacije, nalaze sva blaga. Velika je tema u književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti. Pokrenula je mnoge unutarnje i vanjske revolucije. Odakle u čovjeku tolika čežnja za slobodom? Odakle tolika čovjekova  spremnost na žrtvu. U pjesmi 'Lanci na rukama' Jure Kaštelan pita: 'što može, što može na put stati čovjeku žednu slobode?'

Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema. Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema ali i mnogo više od teme, sloboda je čežnja, potraga. Konstantno traženje slobode jasno komunicira da je sloboda postojala, da sloboda postoji i da čovjek nije slobodan. Opetovani proces u kojem je potrebno uzimati sve više i više da bi učinak bio sve manji i manji, a da bi se tonulo sve dublje i dublje pokazuje da čovjekova sloboda nije apsolutna. Ovisnost, ovisnosti su jedan od pokazatelja da je čovjekova sloboda relativna, da je tu riječ o ometanoj pa i zarobljenoj slobodi.

Po nekoj općenitoj definiciji ovisnost bi se mogla definirati kao slučaj kada osoba fizički i psihički ovisi o određenoj psiho-aktivnoj supstanci, navici ili osobi. Ponekad se pojednostavljeno gleda na ovisnost pa se prečesto prozivaju ovisnici o drogama, a da se pritom ne primjećuju i druge, a ponekad i vlastite ovisnosti.

Osoba može ovisiti o određenoj navici kao npr.: kockanje, igre na sreću, pretjerano gledanje televizije, internet, posao, ima osoba koje jednostavno ne mogu stati, pretjerano čitanje, pretjerano jedenje, čišćenje, kupovanje… Hobi i sport su hvale vrijedne, zdrave aktivnosti, ali nismo slobodni ako ne možemo bez njih. Sloboda je moći činiti nešto, ali soboda je moči i ne činiti nešto. Sloboda je moći reći: 'Hvala ne, bit će dovoljno, može dalje, laku noć.' 

Pored navike, osoba, može ovisiti o određenoj psiho-aktivnoj supstanci. Alkohol je veliki problem našega društva. Najrašireniji problem naše sredine. Droga, sve vrste droge mogu u potpunosti zarobiti osobu, nikotin, sedativi- teško ih je ostaviti.  Porast proizvodnje sedativa u cijeloj Europi je nešto što doista zabrinjava. Očito je da sve više osoba ne može funkcionirati bez tabletice.

Jakov u Novome zavjetu piše o 'savršenom Zakonu slobode'. (Jakovljeva poslanica 1:25). Vidite, postoje granice koji nije dobro prelaziti, jer postoje granice koje kad prijeđemo neminovno imamo posljedice. Ne treba se bojati skromnih početaka već katastrofalnih završetaka.


Osoba može ovisiti o određenoj navici, supstanci, ali isto tako osoba može biti ovisna o drugoj osobi. Na primjer o roditelju, 'mama hotel' – predugo nije dobro, treba se odvajati kako bi se razvijalo! Ovisnost o roditeljima, ovisnost o djeci, ovisnost o prijatelju, pa čak i o neprijatelju. Vjerujem da ste sreli osobu koja ne može preživjeti bez svađe, bez konflikta, uvijek anti!  Osoba može biti ovisna o liječniku, savjetniku, psihologu, pastoru. Zvanje spomenutih osoba je pomaganje ljudima, ali čovjek ne smije pretjerano i predugo ovisiti o drugoj osobi.

Sloboda, smetnje u slobodi, sputana sloboda, zarobljena sloboda. Postoji li uopće? Zašto je apostol Pavao naš glasnogovornik kada govori:

 

''Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim… Zaista, htjeti dobro jest u mojoj moći ali nije učiniti ga, budući da ne činim dobro koje hoću, nego činim zlo koje neću.''  Rimljanima 7:15;18-19

 

Biblija, Sveto Pismo o ovisnosti govori na drugačiji način. Riječ Božja ne negira društvenu, tjelesnu i psihološku ovisnost, ali postavlja duhovnu ovisnost kao temeljnu. Čovjek je prema Pismu prije svega duh (pneuma) - područje teologije, pa onda duša (he psihe) područje psihologije. Čovjek je duh, duša koji živi u tijelu (soma) – područje opće medicine, sociologije. Pneu- psiho-somatika je cjeloviti pristup. Ako si uzmemo malo hermeneutičke slobode možemo zajedno s Mojsijem i Izraelskim narodom reći :  "Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, …

Božja riječ govori o ovisnosti kao ropstvu. Rob je znamo potpuno ovisan o vlasniku, odnosno o supstanci, navici ili osobi. Rob je zarobljen!  Rob radi, jede, spava, odmara se, misli kada gazda to želi. Antropologija Poslanice Solunjanima nas uči da je Bog stvorio čovjeka kao duh, dušu i tijelo.  1.Solunjanima 5:23:

 

"I neka se cijelo vaše biće- duh, duša i tijelo - sačuva besprijekorno za  dolazak našeg Gospodina Isusa Krista."


Ovisnost polako i vrlo suptilno zarobljava sva tri područja ljudskoga bića: tijelo i stvara fizička ovisnost, dušu kada se stvara psihička ovisnost i duh, što za posljedicu ima duhovnu ovisnost. Naravno da je to društveni problem. Koliko razorenih brakova, obitelji, koliko nesretnih djetinjstva? Fizička ovisnost je najmanji, ali ne mali problem u svemu tome. Veći je problem psihička ovisnost. Puno puta se prepojednostavljenim pristupom bavimo posljedicama, a premalo uzrokom. Previše pitamo što i kako, a premalo zašto?

Netko je dobro ilustrirao i usporedio borbu s ovisnošću s borbom protiv pauka. Mi možemo maknuti i počistiti paučinu, ali ako nismo ubili pauka, ako nismo pronašli uzrok,  paučina će se ponovno pojaviti. Gdje je pauk ? Gdje je problem ? Zašto je tako teško reći: 'Ne hvala!'


Bog je stvorio čovjeka kao fizičko biće, kao psihičko biće, ali temeljno, duboko kao duhovno biće. Bog je stvorio čovjeka za sebe, da čovjek štujući siguran, zadovoljan, ispunjen uživa u Bogu. Čovjek je izvorno stvoren kao ovisnik, ovisnik o Bogu. Osoba mora biti ovisna o Bogu koji je osoba. Osobni odnos pun sklada, povjerenja, lojalnosti, ljubavi koji vlada između Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga ponuđen je čovjeku u osobi Isusa Krista.

U slučaju da osoba nema blisko zajedništvo sa živim Bogom, po živoj vjeri u živoga Isusa Krista, ona je ovisna o nekome ili nečemu drugome. Bob Dylan je to iskustveno naučio, shvatio i otpjevao stihovima: "You have to serve somebody",  ili u prijevodu, "moraš nekome služiti".

 Gdje je prava sloboda? Gdje se nalazi ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, samokontrola? 


"Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Jahve, Bog izveo iz  Egipta jakom rukom."

 

Nakon dugogodišnje potrage, nakon mnogih krivih odluka, nakon duge i intenzivne borbe, prije spomenuti glasnogovornik Pavao je pronašao istinsku slobodu. Pavao se obratio!  Konačno rješenje je obraćenje! Metanoia je rješenje i put do duboko unutarnje i temeljne slobode.  Pavao je pronašao odgovor gdje je sloboda, on je izabrao kome će služiti. Kada piše pisma, bilo crkvama, bilo pojedincima u naslovu piše:


"Pavao sluga, rob, 'doulos' Isusa Krista..."


 Rob radi, jede, spava, odmara, misli kada GAZDA to želi!

p. Damir Pintarić