Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Pazi na samoga sebe!

Poruka je emitirana: 14.6.2020.

PAZI NA SAMOGA SEBE!Prije nekog vremena na kontrolnoj ploči automobila upalila mi se žuta lampica za koju nisam znao ni da postoji. Poslikao sam i poslao mehaničaru budući sam morao ujutro na malo duži put. Ispod slike otipkao sam tekst: 'Majstore pozdrav. Što je to? Je li ozbiljno? Mogu li na put tako?' Za kojih 10 minuta stigao mi je odgovor: 'Može biti više stvari, greška je vjerojatno u motoru, ne znam, moram ga staviti na kompjuterski test. Ne preporučam duži put.'

 U svojoj stvaralačkoj i otkupiteljskoj providnosti, u svojoj ljubavi, Bog nas je stvorio na način da nam je ugradio određene 'lampice' koje nas upozoravaju i podsjećaju na naše limite, na naše ograničenosti, koje nas podsjećaju na našu temu koja glasi: 'Pazi na samoga sebe!' Apostol Pavao piše mladom suradniku Timoteju i kao iskusan čovjek upozorava: 'Pazi na samoga sebe!'

Razmotrimo danas tri osnovna upozorenja kojima nas Bog podsjeća da smo samo ljudi.  Prva lampica, pokazatelji, upozorenja su:

 

TJELESNA  UPOZORENJA

 


Po Božjoj milosti apostol Pavao predstavlja židovski, starozavjetni, holistički pristup čovjeku kada novozavjetnoj crkvi u Solun piše:


'A sam Bog izvor mira neka vas potpuno posveti. I neka se cijelo vaše  bićeduh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina    našega Isusa Krista.'                                                       1.Sol 5:23-24

 

Drugim riječima Pavao piše da je svaka naša misao i svaka naša emocija povezana sa svakom našom stanicom. Medicina danas to sve više prepoznaje i govori o psihosomatici. Znanstvena istraživanja tako pokazuju da preopterećenost uzrokuje čak 77%  poremećaja i bolesti. Evo nekih: glavobolja, migrena, probavne smetnje, razdražljiv želudac, čirevi, bolni zglobovi, bolovi u leđima, otežano disanje, psorijaza, drhtanje, problemi s tlakom, bolovi u prsima…[1]  Tijelo nam često puta i na različite načine jasno signalizira da smo preopterećeni, da smo pretjerali, da nam je potrebno više dobrog sna, više kretanja, da nam treba kvalitetnija ishrana, da PAZIMO NA SAMOGA SEBE!

Medicina danas sve više prepoznaje i govori o psiho-somatici dok apostol Pavao ide korak dalje, dublje i piše o pneu-psiho-somatici. 'Neka se cijelo vaše biće duh, duša i tijelo sačuva besprijekorno.'  To nas dovodi i uvodi u drugu točku, odnosno do drugog upozorenja a to su:

 

MENTALNO - EMOTIVNA UPOZORENJA

 


Čovjek nema dušu, čovjek je duša. 'Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako čovjek postane živa duša.' (Pos 2:7). Najkraće rečeno mentalnu preopterećenost najlakše primijetimo onda kada se teško koncentriramo, a lako se dekoncentriramo. Teško nam je držati koncentraciju. Čitamo, a ne znamo što smo pročitali, slušamo, a ne znamo što smo čuli. Daljnji pokazatelj mentalnog umora je ono što stariji ljudi u Međimurju nazivaju 'prekladanje drva.' Jedan te isti problem, jednu te istu situaciju stalno vrtite, ponavljate i ne možete van iz nje.  Pjesma nam kaže 'Baci misli u prazan hod!' ali ne veli kako.

Hiper zabrinutost, negativnost, ciničnost, pesimizam, apatija, depresija – sve ukazuju na mentalnu preopterećenost. Pored nabrojenog zaboravljanje važnih stvari – jasno pokazuje da smo mentalno preopterećeni. Znanost danas zna da ljudski mozak voli navike i rutinu i u pravilu je danas prezasićen informacijama jer živimo u vremenu gdje tinejđeri nisu više tinejđeri nego su screenejđeri. Ali ne samo oni…Sve više ljudi danas se diže i liježe s mobitelom. Zadnje i prvo što gledaju je ekran. Descartes koji je davno rekao: 'Mislim dakle jesam!', danas bi rekao: 'Povezan sam dakle jesam!'

U vašem i mojem jednom pametnom telefonu ima više razvijene tehnologije nego je ukupno bila prisutna u trenutku kada je 1969. NASA prve ljude poslala na mjesec. Pametni telefoni mijenjaju osobu, brak, obitelj, crkvu i svijet. Pametni telefoni spajaju ali i razdvajaju, grade ali i ruše.  Prema posljednjim istraživanjima prosječan Amerikanac na dan  učita 47 gigabajta informacija, slično je i kod nas u zapadnoj Europi. Većinu tih informacija mi ni ne primijetimo, no mozak ih pohranjuje, analizira, slaže i fragmentira, posebno po noći i zato čovjek danas mora spavati između 6,5 i 8 sati.

Ako čovjek ne spava dovoljno, mozak pokušava preko dana  nadoknaditi san, ako ne uspije, on kažnjava i događaju se ozbiljni mentalno – emotivni problemi.

Mozak voli naviku, rutinu, neurolozi su otkrili da mozak voli i treba mir. Istraživanja danas pokazuju da je za mozak potrebna tišina. Mozak dnevno treba minimalno 2 sata tišine. Mi kršćani to znamo i zato naglašavamo TIHI ČAS.


'Rano ujutro, dok je još bio mrak, iziđe te ode na samotno mjesto, i tu je molio.'

 

U svojoj stvaralačkoj i otkupiteljskoj providnosti, iz svoje ljubavi, Bog nas je stvorio na način da nam je ugradio određene 'lampice' koje nas upozoravaju da PAZIMO NA SAMOGA SEBE.  Postoje: tjelesna, mentalno - emotivna i postoje:

 

DUHOVNO MORALNA UPOZORENJA

 

Tehničko čitanje, odnosno prepovršno razumijevanje biblijskog teksta, tehničko slušanje. Lako je slušati, a ne čuti poštovani slušatelji! Izbjegavanje bogosluženja, izbjegavanje kršćana, oko bježi, ruka se ne može kontrolirati, previše alkohola, previše sedativa … PAZI NA SAMOGA SEBE! Pored nabrojenog najjasniji pokazatelj da s nama duhovno nešto nije u redu je savjest. Preopterećenost najčešće nastaje kao posljedica novo nastale situacije, životnog naglog preokreta, životnog stila ili osobnog grijeha. Savjest, taj Kristov glasnogovornik u nama pokušava nam ukazati na problem ali i na rješenje.

 Nakon pada u grijeh, po svojoj milosti i ljubavi, Bog je Davidu poslao Riječ odnosno proroka Natana da ga stiska izvana, i Duha Svetoga da ga stiska iznutra. U 32. Psalmu David ovako opisuje taj pritisak savjesti:Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega.

 

Naravno da postoji nasljedna, nametnuta, manipulativna, subjektivna krivnja ali postoji i objektivna krivnja. Kada čovjek prekrši Božji Zakon koji je duboko uklesan u srce svakoga čovjeka, on se osjeća krivim jer je objektivno kriv. Bog u svojoj ljubavi nikada ne ukazuje i pokazuje samo na problem već i na rješenje. Rješenje je najočitije na križu, na Golgoti gdje je 'On pravedan umro za nas nepravedne da nas privede Bogu' (1.Pet 3:18) da nas opravda. David nastavlja:

 

Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: »Priznat ću Jahvi prijestup svoj«, i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

 

mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC Betanija Čakovec.

© 2003.-2020. Sva prava pridržana.[1]    “Stress Statistics,” Statistic Brain website, October 19, 2015, http://​​​www​​​.statistic​​​brain​​​.com​​​/stress​​​-statistics/.