Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Povjerenje i laž

Poruka je emitirana: 17.3.2024.

POVJERENJE I LAŽ


Zašto je prisutna enormna kriza povjerenja u braku između supružnika, u obitelji između roditelja i djece, u široj obitelji, među obiteljima, u poslovnom svijetu?  

'Povjerenje' je na prvi pogled jedna sociološka tema, no, kada se ona pomnije razmotri može se reći da je povjerenje temeljno teološka tema. U pojmu i pojavi povjerenja i nepovjerenja isprepleten je pojam vjere – nePOVJEREnje, POVJEREnje, uVJEREnje, poVJERI, ne POVJERI. Povjerovati, vjerovati, povjeriti se kome?

Na primjeru krize povjerenja u Jeremijino doba, prošli puta vidjeli smo da je ključni, temeljni, izvorni problem Izraelskog društva bio udaljavanje od Boga. Izvorni problem bio je potiskivanje, negiranje te namjerno i svjesno krivo interpretiranje istine. Izvorni problem bio je nepovjerenje prema Istinitome, a jedna od posljedica nepovjerenje među ljudima. Evo kako Jeremija opisuje situaciju u Izraelu:

 

'Neka se svatko čuva prijatelja, a brat bratu neka ne vjeruje, jer brat svaki nasljeđuje Jakova, a svaki prijatelj raznosi klevete. Jedan drugoga varaju, istine ne govore, privikoše jezik da govori laži; izopačeni, ne mogu se više vratiti. Nasilje na nasilje! Prijevara za prijevarom! Neće da spoznaju mene - riječ je Jahvina… Jezik im je strijela ubojita, na ustima riječ prijevarna. ''Mir s tobom'' pozdravljaju bližnjega, ali mu u srcu zamku spremaju.'   (Jer 9:3-5, 7)

 

U prošloj emisiji odgovarali smo na pitanje Što je istina?, kada smo jasno iz Pisma odgovorili da je Bog Otac Istinit.  Ponovljeni Zakon 32:24:


'On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi Njegovi putovi. Bog je On vjeran i bez zloće, pravedan je On i ISTINIT'.


Bog Otac je Istinit, tvrdi On sam u svojoj riječi. Isto tako, Bog Sin – Isus Krist je Istina. Nakon što su ga rimski vojnici uhvatili i doveli do Pilata, Pilat ga je upitao: 'Ti  si dakle kralj'?  Evo kako Gospodin odgovara:

 


'Da ja sam Kralj. Ja sam se zato rodio da svjedočim za Istinu, i svatko tko je prijatelj Istine sluša moj glas.'
(Iv 18:37)

 


Nešto kasnije, govoreći o Onome koji mora doći, govoreći o Duhu Svetome, Isus u Ivanu 16:13 govori:


 'A kada dođe On, DUH ISTINE uvest će vas u svu Istinu.' (Iv 16:13)

 


Što je Istina?  Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti je Istina. Bog je Stijena. On je vječna, nepromjenjiva i apsolutna Istina.

 

Odgovorimo danas na pitanje što je laž? Ništa ne ruši povjerenje kao laž. Tamo gdje je laž, tamo je nepovjerenje, zbunjenost, nesigurnost, neizvjesnost, strah. Laž je izrazito destruktivna i postoji razlog zašto Sveto Pismo najvećeg čovjekovog neprijatelja naziva 'otac laži.'  Male laži, kad s zbroje stvaraju velike probleme.

Što je laž? Vjerujem da ćemo na naše tematsko pitanje odgovoriti razmatrajući  PAD ČOVJEKA. Pad čovjeka je veliki događaj bez kojeg ne možemo razumjeti ni sebe, ni svijet u kojem živimo. To je očigledno pali svijet. Pokušavamo se posložiti ali ne ide, pa ne ide. Stalno nešto dođe da nismo bez brige. Taman mislimo da smo se posložili i eto preokreta.

Laž je odigrala ključnu ulogu u padu čovjeka i čovječanstva. Kada je Bog stvorio čovjeka dao mu je VELIKU slobodu i odgovornost. Sloboda i odgovornost uvijek idu zajedno. U našem današnjem kontekstu slogan bi glasio: 'Budimo odgovorni – govorimo istinu!' Kada Bog čovjeku daje nevjerojatno veliku slobodu i odgovornost, On to čini ovim riječima.  Postanak 2:16-17:


'Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!'

 

To što je Bog rekao je Istina i realnost koja se svakodnevno kroz cijelu ljudsku povijest potvrđuje. U nastavku, u trećem poglavlju, prvom stihu nailazimo na 1. laž u Bibliji. Poslušajmo taj tekst. Postanak 3:1:

 

'Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve Bog. Ona reče ženi: Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog  drveta u vrtu?'

 

Što je laž? Laž je izmišljotina. Bog nikada nije rekao da ne smiju jesti ni s jednog drveta u vrtu. Isto tako, laž je izokrenuta istina i poluistina.

U pročitanoj rečenici ima istine, Bog je rekao nešto o stablima. On je rekao da je 'sa svakog stabla u vrtu slobodno jesti', te je zabranio dirati samo jedno stablo, stablo spoznaje dobra i zla. Zmija je izokrenula izrečeno, te rekla da ne smiju dirati ni s jednog stabla u vrtu.  Izokretanje istine i dodavanje neistine istini pretvara rečenicu u laž. Pola istine može biti i često puta je cijela laž.


Što je laž?  Laž je izmišljotina, izokrenuta istina i poluistina. Zbog izmišljotina, izokrenutih istina i poluistina mi danas živimo u svijetu sumnje i nepovjerenja.

Prva rečenica koju je najveći čovjekov neprijatelj izgovorio, prva rečenica u trećem poglavlju, prva rečenica u poglavlju koje opisuje pad čovjeka je upitna rečenica:  'Zar vam je Bog rekao?' (Pos 3:1)

Sumnja u ono što je Bog rekao ključni je, temeljni i izvorni problem! Kada Bog prestaje a čovjek postaje mjera tada se mjera mijenja, blijedi i nestaje. U vremenu krize povjerenja u braku, obitelji i poslovnom svijetu, u vremenu krize povjerenja u vlasti, institucije i znanost, u vremenu krize povjerenja između vlasti, institucija i znanosti potreban nam je Netko Nepromjenjiv, Stabilan, Istinit, Nepogrešiv. Potrebna nam je mjera, potreban nam je Kanon, i zato Isus moli za svoje: 'Posveti ih Istinom, Tvoje je Riječ istina.' (Iv17:17)

Čovjek, svaki čovjek je pogrešiv. Društvo, znanost, teologija, Crkva svi smo mi skloni greški, i tu je jedna doza istraživačke zdrave sumnje dobro došla. Svako ljudsko tumačenje je ljudsko, i ono je u jednoj je mjeri subjektivno i sklono greški, i zato nam je neophodan Netko tko je Nezabludiv, Netko tko ne može pogriješiti.

 

 'On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi Njegovi putovi. Bog je On vjeran i bez zloće, pravedan je On i ISTINIT'.   (Pnz 32:24)


p. Damir Pintarić