Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: NOVI POČETAK

Poruka je emitirana: 1.1.2023.

NOVI POČETAK

Kad samo spomenemo riječ POČETAK mi jednostavno moramo otići na prvu stranicu Biblije ili Svetoga Pisma, jer tamo čitamo o našim počecima, o našim korijenima. Na prvim stranicama Biblije otkrivamo svoj iskonski identitet i odgovaramo na temeljna pitanja kao što su: Tko smo i odakle dolazimo?

Mojsije piše Knjigu Postanka kako bi objasnio Izraelu a po Izraelu i svim narodima tko su, kako su nastali, zašto su ovdje i kamo idu. Mojsije Knjigu početak započinje ovako:

 

"U početku stvori Bog...''

 

"U početku...",  prva knjiga, knjiga Postanka, knjiga početaka govori o počecima svega izuzev Boga koji nema početka i koji je uzrok početka. Bog koji je vječan, koji je oduvijek i bit će zauvijek, u početku je stvorio prostor, materiju, energiju, vrijeme, sve vidljivo i nevidljivo, uključujući i krunu svoga stvaranja čovjeka. U prvom poglavlju, u prvoj knjizi,  na početku Božje Riječi čitamo:

 

   "Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju On ga stvori, muško i     žensko stvori ih." Postanak 1:27

 

Budući je stvoren na sliku Božju, u psihologiji čovjeka je nevjerojatna i kronična potreba za novim i boljim početkom.  Upravo zato svakih 24 sata Bog nam daruje novi dan. 'Sutra je novi dan! Pusti! Treba prespavati! Sutra je pametnije!' Svakih sedam dana dobivamo novi tjedan. 'Od ponedjeljka ću se posvetiti tome! Od ponedjeljka ću se promijeniti! Ovo je bio zadnji takav vikend!

 Svakih tridesetak dana je novi mjesec. Koliko li ljudi samo čekaju prvi ili petnaesti u mjesecu kada je plaća, mirovina.  Svakih 12 mjeseci ili 365 dana je nova godina, nova prilika, nove mogućnosti, nova vizija, nova još neispisana stranica. Na početku svake nove godine, nakon odbrojavanja jedni drugima želimo bolju, uspješniju Novu godinu.

 Dakle, duboko u sebi čovjek nosi kroničnu potrebu za novim boljim početkom. Čovjek se nekako nada da će biti bolje. Iako čovjek teži novom početku i promjeni,  iako društvo teži promjenama, reformama,  na kraju kao da se događa jedno te isto, kao da nakon uzbuđenja i odbrojavanja dolazi razočarenje i nevjerojatna praznina.  Na kraju kao da se svi možemo poistovjetiti s riječima mudrog Salomona koji je pred kraj svojeg života zapisao:

 

'Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost! Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje. Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi. Vjetar puše na jug, i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo, i vraća se u novom vrtlogu. Sve rijeke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku rijeke onamo se i vraćaju da ponovno počnu svoj tok.  Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale. Što je bilo, opet će biti, i što se činilo, opet će se činiti, i nema ništa novo pod suncem. Ima li išta o čemu bi se moglo reći: Gle ovo je novo!’   Prop 1:1-8                                                                                                                    

 

Zašto čovjek koji teži za novim, boljim početkom i promjenama, najčešće započinje kao utopist, pa s vremenom postaje optimist, pa onda realist, pa pesimist i na kraju defetist.

Defetizam je prvotno bio termin koji se koristio u vojsci u ratovanju a tek kasnije je dobio šire značenje. Pojam defetizam dolazi od francuske riječi koja u osnovi znači PORAZ, a označava prihvaćanje poraza bez borbe.  Evo definicije defetizma: nepovjerenje u svoje snage, sumnja u pobjedu, uspjeh, odricanje od  aktivnosti iz straha od poraza; malodušnost, beznađe.

 Gdje je problem? Kako smo se našli u malodušnosti, beznađu? Postoji li izlaz?, Postoji li rješenje? Je li uopće moguć NOVI POČETAK i ISTINSKA PROMJENA? Mudri Salomon koji u prije čitanom tekstu zvuči tako beznadno, pesimistično i defetistično, kada se sasluša do kraja, zapravo ideji začaranog kruga ponavljanja suprostavlja hebrejsku, biblijsku, kršćansku linearnu istinu jednoga života, jedne smrti i jedne prilike za istinskom promjenom i stvarnim novim početkom.

Bog u Isusu Kristu čovjeku je došao ponuditi i On nudi puno više od otvaranja jedne nove stranice svojeg života. Bog u Isusu Kristu nudi čovjeku mogućnost da promjeni cijelu knjigu života. Da, radikalna, istinska, duboko korijenita promjena i novi početak je moguć, jer je Bog, Bog novog početka koji je dubko u čovjeka usadio tu potragu za Početkom.

 Bog je stvorio čovjeka, otkriva Pavao u multikulturalnoj, multireligioznoj Ateni 's namjerom da traži Boga' (Dj 17:27) i zato se čovjek bavi znanošću, umjetnošću, filozofijom, teologijom, zato je čovjek, tragatelj, istraživač.

 Isusa Krista Novi zavjet između ostalog naziva 'Početak'. 'On je Početak!' (Kol 1:18) piše Pavao Kološanima: Istaknutom židovskom učitelju Nikodemu Isus Krist je  ponudio potpuno novi početak. Čitam za nas Iv 3. Poglavlje Isusove riječi:

 

'Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi taj ne može vidjeti kraljevstva    Božjega! Odvrati mu Nikodem: Kako se može čovjek, kad je već star roditi?    Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se? Odgovori mu Isus: Zaista, zaista tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga taj ne može ući u    kraljevstvo nebesko.' Iv 3:3-5

  

Isus u pročitanom tekstu jasno govori da je ne samo moguće, nego je i neophodno novo rođenje, rođenje odozgo, vertikalno, duhovno nanovorođenje, rođenje od Duha Svetoga. Za istinsku promjenu i potpuno novi početak potrebno je nanovo a ne ponovno rođenje tvrdi Isus. Ponovno rađanje, karma, reinkarnacija je krug kojem Salomon suprostavlja židovsku, biblijsku, kršćansku lineranu istinu jednog rođenja, jedne smrti i jedne prilike nanovorođenja.

Isus biološkom, fizičkom rođenju, 'rođenju od vode' dodaje neophodnost duhovnog nanovo rođenja koje se ne događa sakramentom krštenja, bilo bi to doista prepojednostavljeno, nanovorođenje, istinska promjena, novi početak, događa se vjerom - osobnom vjerom srca u Radosnu vijest, Evanđelje Isusa Krista, događa se rođenjem odozgo, rođenjem od Duha Svetoga.

U trenutku ne pravoslavne, rimokatoličke, protestantske ili baptističke vjere, u trenutku osobne vjere srca u Onoga koji je rekao 'Ja sam put, istina i život' događa se Novi Početak.

 

p. Damir Pintarić