Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Obraćenje

Poruka je emitirana: 5.5.2024.

OBRAĆENJE

Kada bi ste se mogli vratiti u prošlost i kada biste imali priliku ponovno proživjeti svoj život, što biste promijenili? Što biste učinili drugačije?

Nažalost, prošlost ne možemo vratiti, prošlost ne možemo  promijeniti, prošlost je prošla. 

Iako se prošlost ne može vratiti ni promijeniti, ipak u svemu tome  postoji Dobra vijest, postoji Radosna vijest, Evanđelje Isusa Krista – mi se možemo riješiti  tereta prošlosti i započeti ispočetka.

Posljednja poruka posljednjeg i najvećeg starozavjetnog  proroka, Ivana Krstitelja, glasila je; 

'Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko!' (Mat 3:2)

Prva i osnovna poruka samog Isusa Krista bila je kratka i jasna:

           'Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko!' (Mat 4:17)

Poruka prve crkve bila je ista. Čitam tekst propovjedan na rođendanu Crkve od strane apostola Petra.  Dj 2:38:

'Obratite se! I neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti Dar Duha Svetoga.'

Poruka prve misije bila je jednaka poruci proroka, poruci samog Isusa Krista i poruci prve Crkve. Čitam iz Djela apostolskih 17. poglavlja, gdje Pavao u Ateni jasno poziva;

'A sada – zatvorivši oči nad vremenima neznanja – Bog poručuje ljudima da se SVI i SVUGDJE obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih.'  (Dj 17:30-31)


Što je obraćenje?


Tu moramo stati jer je obraćenje najvažnija poruka Svetoga Pisma i bez obraćenja nema spasenja. Obraćenje, a ne krštenje, poštovani slušatelji, otvara vrata raja!!! Redoslijed Novoga zavjeta je uvijek jedan te isti; prvo obraćenje pa onda krštenje. 

U Svetome Pismu, Bibliji, nemate ni jedan jedini primjer krštenja dojenčadi i male djece. Prva Crkva nije krštavala djecu, a nije krštavala ni odrasle. Prva Crkva krštavala je vjerujuće, obraćene ljude! Tako je bilo i u ranoj povijesti Crkve. Višeslavova krstionica koju možete vidjeti u Ninu, svjedoči da su se Hrvati još u 8. stoljeću krstili uranjanjem.

Kada bi se čovjek mogao spasiti krštenjem bez obraćenja, tada bi nebo bilo puno kockastih i vjerujte nitko sretniji od mene, no nije to tako jednostavno. Obraćenje je prema Pismu neophodno za spasenje.

Što je obraćenje?

Grčku riječ 'metanoia', Kršćanska sadašnjost prevodi s 'obraćenje', dok Karađić, Čarnić, Đaković, Vrtarić riječ  prevode s 'pokajanje'.

Kada se riječ, pojam, pojava 'metanoia' stavi u cjeloviti kontekst Pisma, s jedne strane je dobar prijevod 'obraćenje', dok je s druge  bolji prijevod 'pokajanje'. Prema mom mišljenju i jedan i drugi prijevod je prihvatljiv jer 'metanoia' u svojoj biti nije stvar riječi, to je stvar djela.

Doslovni prijevod riječi 'metanoia' glasi: PROMJENA UMA. Kod obraćenja nije riječ o promjeni terminologije, već je kod istinskog obraćenja riječ o dubokoj i korjenitoj promjeni uma, koja obavezno vodi i dovodi do promjene u emotivnom i voljnom dijelu čovjeka. Obraćenje znači promjena, okret, zaokret. 

Obraćenje je središnja poruka Evanđelja Isusa Krista i kroz istinsko obraćenje moguće je dobiti jedan novi početak, moguće je otvoriti jednu potpuno novu, čistu stranicu života i krenuti iz početka.


Kako se događa obraćenje?


Obraćenje započinje sa slušanjem Radosne vijesti. Crkva je poslana da navješćuje Radosnu vijest. Sola gratia je jedan jako mali dio tog Velikog poslanja Crkve. Crkva i danas iznalazi razno razne načine u komuniciranju Radosne vijesti o Isusu Kristu. Evanđelje je Vijest, Radosna vijest i zato mora biti u eteru. Evanđelje se mora propovijedati!

Evanđelje se već dvije tisuće godina na ovaj ili onaj način propovijeda svakom stvorenju jer, citat:  'vjera dolazi od propovijedanja, a propovijedanje biva  riječju Kristovom', (Rim 10:17) objašnjava apostol Pavao.

Obraćenje, promjena, započinje propovijedanjem odnosno slušanjem Radosne vijesti, a upravo to slušanje, poštovani slušatelji, dovodi do VJERE, OSOBNE VJERE kojom defakto započinje obraćenje.

Vjera kojom započinje obraćenje mora biti moja osobna vjera. Isus je, čitamo u Evanđeljima  ponavljao. 'Tvoje te vjera spasila!'

Kada je Pilat upitao Gospodina: 'Jesi li ti kralj židovski?', Isus mu je odgovorio protupitanjem: 'Kažeš li to sam od sebe ili su ti drugi  za me rekli?'

Roditelji, evangelizatori, pastori, svećenici, kateheti, apologeti mogu propovijedati Evanđelje, ali nitko vam ne može servirati Evanđelje na način da vam je sve odmah jasno. Potrebna je potraga, istraga s vaše strane - 'Kažeš li to sam od sebe?'

Kako se događa obraćenje? 

Obraćenje se događa slušanjem i osobnom vjerom u Evanđelje Isusa Krista što vodi i dovodi do RAZUMIJEVANJA EVANĐELJA.

Augustin je u pravu kada  piše:  'Vjeruj da bi razumio, a ne razumij da bi vjerovao!'

Kada govorimo o obraćenju, moramo jasno reći, naglasiti i podvući da ono započinje u umu čovjeka i da je neodvojivo od spoznaje istine. U trenutku osobne vjere u Evanđelje, po Božjoj milosti i djelovanju Božjega Duha, čovjek postaje kognitivno sposoban shvatiti,  prihvatiti i slijediti Istinitog. Poslušajmo za kraj tekst apostola Pavla koji govori o tome. Čitam 2. Timoteju 2:25;

'A sluga se Gospodnji ne smije svađati, već prema svima mora biti ljubezan, sposoban poučiti i pretrpjeti; protivnike će ukoriti blagošću, ne bi li im Bog dao OBRAĆENJE da potpuno upoznaju ISTINU, ...'

Obraćenje je milosni dar Božji koji započinje u umu i neodvojivo je od potpune spoznaje istine, do koje se dolazi propovijedanjem, slušanjem, osobnom vjerom, razmišljanjem, promišljanjem i razumijevanjem Evanđelja.  Grijeh je problem Isus je rješenje!

Obraćenje (pokajanje) uključuje: spoznaju grijeha i rješenja (UM), žaljenje zbog grijeha (EMOCIJE), traženje i prihvaćanje oproštenja grijeha te okretanje od grijeha (VOLJA).

'Obratite se jer je blizu kraljevstvo Božje!'


dr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec.

© 2003-2024.  Sva prava pridržana.