Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Obnavljanje Rimskog carstva kao znak posljednjih vremena

Poruka je emitirana: 23.7.2017.

OBNAVLJANJE RIMSKOG CARSTVA - znak posljednjeg vremena

Prošli puta započeli smo odgovarati na vaša u zadnje vrijeme učestalo postavljena pitanja: Jesmo li u posljednjim vremenima? Što će biti od ovoga svijeta? 


Na spomenuta pitanja odgovaramo iz Biblije, Svetoga Pisma. Veliki dio Biblije sačinjavaju proročanstva, odnosno, veliki dio Biblije sačinjava tzv. 'Apokaliptička literatura.'  Grčka riječ 'apokalipsis' znači 'otkrivenje'.


Bog koji je stvoritelj vremena i koji je vladar vremena, On koji je izvan vremena dao je, kako to kaže apostol Ivan, 'otkrivenje slugama svojim o tome što se ima uskoro dogoditi'(Otk 1:1). Naravno da točno vrijeme Kristovog drugog dolaska nitko ne zna, ni Sin već jedino Otac, ali Bog je vjernim ljudima Pisma ostavio glavne znakove za orijentaciju i prepoznavanje vremena u kojem živimo.


Jesmo li u posljednjim vremenima?  Koliko je sati na Božjem satu?


Da bismo iz Svetoga Pisma najjednostavnije odgovorili na ta složena pitanja, mi moramo paralelno i istovremeno promatrati tri kazaljke na Božjem satu.


Malu ali vrlo preciznu  kazaljku,  povijest Izraela, o kojoj najdetalnije prorokuje prorok EZEKIEL, zatim Veliku kazaljku, odnosno povijest naroda, koju nam otkriva prorok DANIEL, i brzi sekunder  koji predstavlja povijest Crkve, koju nam otkriva apostol IVAN u knjizi Otkrivenja. Da bismo mogli odgovoriti i reći: 'da duboko smo ušli u posljednja vremna', mi na sceni istovremeno i zajedno moramo vidjeti: Izrael, Obnavljanje rimskog carstva te veliki duhovni, moralni i ekološki pad čovjeka i čovječanstva.


Nakon što smo u prošloj emisiji detaljno govorili o toj maloj ali vrlo preciznoj kazaljci, nakon što smo govorili o Izraelu koji se od 1948. godine vratio na glavnu scenu nakon 2000 godina pauze, progovorimo danas o Velikoj kazaljci, o povijesti naroda koju nam po Božjoj milosti otkriva prorok Daniel. 


Kroz san o velikom kipu i četiri velike nemani, Bog po svojoj milosti otkriva Danielu, Izraelu a po Pismu i nama danas, nevjerojatno točan tijek ljudske povijesti od Babilona, preko Medo-Perzije, Grčke i rimskog carstva pa sve do Obnovljenog rimskog carstva koje će vladati na kraju, u trenutku ponovnog ili 2. Kristovog dolaska.

Prije nego je povijest pisana, prije nego se povijest dogodila, Daniel je u 7. stoljeću prije Krista, s nevjerojatnom točnošću unaprijed zapisao tijek ljudske povijesti. Predviđena i ispunjena proročanstva jedan su od najvećih dokaza da Biblija je 'divinitus inspirata', da je Bogom izdahnuta, te da je njezin autor Bog koji koristi čovjeka.

U noćnom viđenju, prorok Danijel vidio je četiri nemani koje predstavljaju četiri velika kraljevstva ljudske povijesti.


Prvo kraljevstvo, slično Lavu je BABILON.

Nabukodonozor je došao na vlast 606. godine prije Krista, nakon što je pobijedio Egipatsku vojsku. Čim je okrunjen započeo je velika osvajanja i osvojio ogroman teritorij od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora. To je područje Sirije, Iraka i Izraela danas. Nakon njega dolazi:


MEDO PERZIJA koja je u viđenju slična MEDVJEDU       

Perzijski kralj Kir je 549. godine prije Krista porazio Medijce i postao kraljem Medo-Perzije. U svojim osvajanjima osvojio je ne samo cijelo babilonsko kraljevstvo već i Egipat te cijelu malu Aziju. Medo perzija je u svojim osvajanjima zakoračila u današnju Europu i zauzela dio Indije. 


Nakon Lava i Medvjeda, Daniel vidi brzog četveroglavog Leoparda, odnosno Grčku i osvajanja Aleksandra Velikog. Nakon mnogih unutarnjih sukoba Aleksandar Veliki uspijeva ujediniti Grčku, te kreće u nezaustavljivo osvajanje. Da pokori cijeli ondašnji svijet Aleksandru je trebalo manje od 13 godina.


Četvrto kraljevstvo ili četvrta neman s deset rogova, koju u svom viđenju vidi prorok Daniel, sedam stoljeća prije Krista i apostol Ivan 100 godine poslije Krista je IMPERIUM ROMANUM – RIMSKO CARSTVO.  


Rimsko carstvo počinje 31. godine prije Krista, raspadom Rimske republike i dolaskom cara Augusta Oktavijana. U njegovo j vrijeme 'Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.' U njegovo vrijeme dogodio se Betlehem,  Bog je postao čovjekom, Bog je postao poput jednoga od nas.

U vrijeme cara Tiberija Isus je bio raspet na križu, gdje je umro, bio pokopan, stavljen u grob iz kojeg je treći dan uskrsnuo od mrtvih.  U vrijeme cara Tiberija Bog je u ljudsku povijest zabio križ kao dokaz ljubavi prema svakom čovjeku i cijelom čovječanstvu.


Najveća ekspanzija Rimskog carstva dogodila se u vrijeme cara Trajana, 114. godine poslije Krista.  Imperium Romanum proširio se sve od Engleske, sve do Škotske. Rimsko crastvo se kasnije podijelilo na zapadni i istočni dio i konačno propalo 476. godine.  


Jesmo li u posljednjim vremenima?  Koliko je sati na Božjem satu?


Da bismo mogli argumentirano i bez eshatološkog zanosa odgovoriti i reći: 'da duboko smo ušli u posljednja vremna', mi na sceni istovremeno i zajedno moramo vidjeti:  veliki duhovni, moralni i ekološki pad čovjeka i čovječanstva, Izrael i Obnavljanje rimskog carstva i mi to vidimo.


Povjesničari će se složiti da su migracije odigrale jednu od ključnih uloga u raspadu rimskog carstva i očito da će migracije i ovo novo mješanje istoka i zapada odigrati veliku ulogu u obnavljanju rimskog carstva. Nakon i pored ovih ratnih izbjeglica, ekonomskih i svih drugih migranata, događat će se i ekološke migracije izazvane sve većim ekološkim problemima.


Kako će u konačnosti izgledati nova karta obnovljenog Rimskog kraljevstva, odnosno, kako će detaljno izgledati to peto kraljevstvo, 'neman s deset rogova', mi ne moramo i ne možemo znati sa sigurnošću. S moje strane bilo bi neoprezno i nepotrebno upuštati se u nekakva detaljna predviđanja, ali,  treba jasno reći da će se upravo na spomenutim prostorima pojaviti osoba, vladar koji će biti veći diktator od Nabukodonozora, Kira, Aleksandra Velikog ili cara Nerona. 


Upravo u njegovo vrijeme doći će Isus Krist na Maslinsku Goru i uspostaviti svoje kraljevstvo koje neće imati kraja. Tada će se u pravom i doslovnom smislu uslišati molitva moljena kroz cijelu povijest Crkve: 'Dođi kraljevstvo Tvoje!'


Je li ovo bajka? Je li ovo demagogija?


606. godine prije Krista, na dvoru u Babilonu, okružen mudracima, astronomima i astrolozima kojima je bio šef, prorok Daniel kroz san i viđenje dobiva od jedinog i pravog Boga, precizan tijek ljudske povijesti od Nabukodonozora i Babilona, preko Medo-Perzije, Grčke, Rima do Obnovljenog rimskog carstva i Armagedona. 


Više od 2/3 Biblije je ispunjeno točno onako kako je prorokovano, i to je garancija da će se i ova zadnja trećina ljudske povijesti odviti točno 'kako stoji pisano.'

Pitanje jesmo li u posljednjim vremenima je važno pitanje. Kada će Isus doći važno je pitanje, no, još je važnije pitanje jesam li, jesmo li spremni? Jesmo li shvatili i prihvatili Onoga koji je postao čovjekom u vrijeme cara Oktavijana. Jesmo li shvatili i prihvatili Onoga koji je zabijen na križ Golgote i koji je uskrsnuo u vrijeme cara Tiberija. Jesmo li shvatili i prihvatili,  slijedimo li Onoga koji je nedvosmisleno i jasno rekao:


'Ja sam put, istina i život!'  


Milost s vama i do slušanja.


mr.sc Damir Pintarić, pastor BC Betanija

© 2003-2017.  Sva prava pridržana.