Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: O lijepa o draga o slatka slobodo

Poruka je emitirana: 23.1.2022.

O LIJEPA O DRAGA O SLATKA ...


Velika je tema u književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti. Pokrenula je mnoge unutarnje i vanjske revolucije. Kroz cijelu svoju povijest čovjek je traži i teži prema njoj. Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema. Sloboda je jedna velika i neiscrpna tema ali i mnogo više od teme, sloboda je čežnja, potraga. 

Što je sloboda zapravo i odakle u čovjeku tolika težnja za slobodom? 

U prvoj knjizi Biblije, u knjizi Postanka, pronalazimo svoje korijene i saznajemo odakle u čovjeku težnja za slobodom. Na prvim stranicama Biblije saznajemo da je Bog stvorio čovjeka slobodnim, da je Bog u početku darivao čovjeka s:


1. VELIKOM, ENORMNO VELIKOM SLOBODOM.  Postanak  2:7:


'Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako čovjek postane živa duša.'


Netko je dobro rekao da postoji nešto veće od zemlje, to su mora i oceani, da postoji nešto veće od mora i oceana, to su nebesa, da postoji nešto veće od nebesa, to je svemir, te da postoji nešto veće i od svemira a to je ljudska duša. U nama postoji nevjerojatno prostranstvo koje teži slobodi.

Pored toga što je Bog stvorio čovjeka kao DUBOKO BIĆE, iz  nastavka čitanog  teksta saznajemo da ga je stvorio i kao ODGOVORNO BIĆE. 


'Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrat da ga obrađuje i čuva.'  


Pazite, Bog je postavio čovjeka da bude gospodar nad svim stvorenim. Bog je čovjeku dao veliku SLOBODU i dao mu je VELIKU ODGOVORNOST. Sloboda i odgovornost, prema Pismu, uvijek idu zajedno. Čitam za nas ponovno Postanak  2. poglavlje:  


'Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrat da ga obrađuje i čuva. Jahve, Bog, zapovijedi čovjeku: ''Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi...'  


KAKVA JE TO SLOBODA? Znanost je do danas otkrila više od 23.000 vrsta stabala.   'Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi...'    KOLIKA je to sloboda?    

Kada razmišljamo koliko daleko je Bog spreman pustiti čovjeka u njegovoj slobodi to zapanjuje i zbunjuje. A kada razmišljamo koliko daleko je čovjek u svom istraživanju prirodnih, moralnih i svih drugih zakona spreman ići, to ne samo da zapanjuje, to plaši. Bog pušta čovjeka do biokemijskog i atomskog oružja, pedofilije u crkvi, agresivnog ateizma, krivovjerja. 

Bog dopušta čovjeku da iskrivljuje, potiskuje, ignorira i negira Boga. 

Sloboda je dakle VELIKI, zapanjujuće, zastrašujuće VELIKI  DAR čovjeku, ali kada govorimo o čovjekovoj slobodi treba reći i naglasiti da tu postoji jedan veliki ALI:  


'Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi ALI sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji od  njega okusiš zacijelo ćeš umrijeti...'

 

Kada je Bog darivao čovjeka slobodom, On ga je darivao VELIKOM ali 


2. OGRANIČENOM SLOBODOM           


Čovjek koji je stvoren na Božju sliku ne može biti, nikad nije bio i nikada neće biti apsolutno slobodan.  Čovjekova sloboda je velika, nevjerojatno, zbunjujuće i zastrašujuće VELIKA ali ona je OGRANIČENA. 

Postoje jasno postavljene granice koje se ne mogu prelaziti bez posljedica, i postoje granice koje se uopće ne mogu prelaziti, postoje granice koje Bog u svojoj suverenosti čuva. 

Kada mi kršimo Božje fizikalne zakone imamo posljedice, kada kršimo Božje moralne Zakone također imamo posljedice. Kada kršimo Božji Zakon koji je zapisan na kamenu, papiru i duboko u srcu svakog čovjeka, mi imamo posljedice. Svima nam je jasno da ne postoje igre bez granica.

Tamo gdje je čovjek, tamo gdje je sloboda, tamo gdje je izbor između dobra i zla, tamo gdje je ALI, tamo je sve moguće. Tamo gdje je VELIKA SLOBODA, tamo su moguća i VELIKA OSTVARENJA, ali tamo su moguće i VELIKE POSLJEDICE.  Koje li slobode, kojeg li ropstva danas?

Nažalost, vjerujem da znamo kako je događaj u Edenskom vrtu tekao dalje. Prvi ljudi odlučili su ne poslušati Boga. Umjesto lica, Bogu su okrenuli leđa. Adam i Eva prekršili su SAVRŠENI ZAKON SLOBODE, prešli su granicu koju nisu smjeli prijeći.  Istjerani su iz vrta, prekinut je njihov životonosni odnos sa živim Bogom, umrli su duhovno, počeli su starjeti i umirati fizički, baš kako je Bog rekao: 'U onaj dan kad s njega okusiš zacijelo ćeš umrijeti.' 

Ljudskim izborom VELIKA, OGRANIČENA SLOBODA postala je:


3. ZAROBLJENA SLOBODA


Jedan od očitih pokazatelja ZAROBLJENE ČOVJEKOVE SLOBODE je ovisnost o kojoj ćemo govoriti u idućoj emisiji. Mnogovrsne i raznovrsne ovisnosti i stalna čežnja za slobodom, pokazuju da se čovjek svojim izborom, svojom slobodom zarobio. Raznovrsne i mnogobrojne ovisnosti pokazuju da čovjekova sloboda nije apsolutna, ona je relativna i zato čovjek 'mora nekome služiti'.

U Novome zavjetu, u Evanđelju po Ivanu 8. poglavlju, nailazimo na jednu burnu raspravu o slobodi u kojoj Isus Krist nudi istinsku slobodu onima koji tvrde da su slobodni i da nikada nikome nisu robovali. U toj raspravi, učenju i pozivu, Isus otkriva da je čovjekova sloboda VELIKA, OGRANIČENA, ZAROBLJENA ali da je istovremeno i uvijek:


4. UVAŽAVANA, RESPEKTIRANA SLOBODA


Čovjek, svaki od nas poštovani slušatelju, ne bira datum i mjesto rođenja, ne bira spol, roditelje i obitelj, naciju ili religiju u kojoj će se roditi. To su neka od zadanih stanja. Tjelesna, duševna i duhovna genetika je snažno obilježila svakoga od nas. Neke su stvari, kako bi to rekli teolozi predodređene i mi neke zapise, informaciju ne možemo promijeniti.

Na formiranje i deformiranje svakoga od nas utjecala su tri glavna čimbenika. Prvi je već spomenuta tjelesna, duševna i duhovna genetika koja je snažno prisutna ali koja nije presudna. Drugi je djetinjstvo i odgoj koji nas snažno obilježavaju za cijeli život, dok je treći, najsnažniji i presudni čimbenik, naš IZBOR, naše odluke - naša velika, ograničena, zarobljena ali uvažavana sloboda.

Poziv k istinskoj slobodi Isus započinje s pogodbenim veznikom AKO:


'Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Mi smo potomci Abrahamovi - odgovoriše mu - i nikada nikom nismo robovali. Kako ti možeš reći: Postat ćete slobodni? Zaista, zaista, kažem vam, tko god čini grijeh rob je grijeha. Rob ne ostaje zauvijek u kući. Sin ostaje zauvijek. Dakle, ako vas Sin oslobodi zaista ćete biti slobodni.'


Bog Biblije nije diktator, Bog nikoga ne forsira, Bog nudi slobodu jer je Božje kraljevstvo, kraljevstvo ljubavi, a ljubavi bez slobode jednostavno nema.

Bog nije samo ponudio istinsku slobodu, Bog je omogućio istinsku slobodu na način da je umro na križu za naše grijehe koji nas zarobljavaju. 

Onaj koji je slobodan bio je prikovan, zarobljen na križ radi naše slobode. Nakon otprilike šest sati Isus je na križu umro, bio je pokopan ali je treći dan uskrsnuo od mrtvih. Isus više nije na križu, nije u grobu, Isus je živ i dan danas preko svoje Riječi, Duha Svetoga poziva i nudi istinsku slobodu.

 Svojim savršenim životom, savršenom žrtvom, smrću i uskrsnućem Isus je pobijedio grijeh, ali i silu grješne naravi koja zarobljava naš izbor, našu slobodu.  

Jedno je htjeti a drugo je učiniti, složit ćemo se,  jer sloboda je moći učiniti odnosno ne učiniti nešto. 

Samo čovjek koji je izabrao Isusa Krista za svog osobnog Spasitelja i Gospodina, samo čovjek koji je rob Isusa Krista, samo čovjek koji je zarobljen  Božjom svetošću, Božjom ljubavlju i milošću - istinski je slobodan.


dr. Damir Pintarić, pastor BC Betanija, Čakovec

© 2003.- 2022. Sva prava pridržana.