Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: REFORMACIJA - Pismo i(li) Tradicija

Poruka je emitirana: 28.10.2023.

NORMA NORMANS! (Norma koja vlada!)

Nalazimo se u mjesecu listopadu, mjesecu u kojem ćemo se prisjetiti najvećeg i  najutjecajnijeg povijesnog događaja u Europi, događaja bez kojeg je nemoguće razumjeti samu Europu, sjetit ćemo se  REFORMACIJE, vremena izlaska iz Srednjeg vijeka. Bilo je to vrijeme renesanse, buđenja, humanizma, obnove, vrijeme novih izuma, vrijeme velikih promjena. 

Općenito se uzima da je Reformacija započela 31.10.1517. godine, događajem, kada je dr. Martin Luther na vrata crkve u Witenbergu zabio 95 teza protiv prodaje indulgencija, odnosno, oproštajnica od grijeha od strane Crkve. 

Martin Luther nije ni slutio kakve će posljedice izazvati njegov pokušaj   obnove, reformacije, povratka Crkve na biblijske temelje.  Dr. Martin Luther nikako nije htio podijeliti crkvu. Ona se  podijelila mnogo godina prije, 1054.g. na istočnu ili Pravoslavnu, i  na zapadnu ili Rimokatoličku crkvu. Luther je svoje teze napisao na latinskom a ne njemačkom jeziku. On je prije svega htio probuditi Crkvu a ne narod. Pokušao je reformirati, obnoviti postojeću zapadnu crkvu kojoj je pripadao, i kojoj je vjerno služio kao svećenik i redovni profesor teologije. 

Nažalost u tom pokušaju reformacije zbog nakupljene deformacije, Crkva se podijelila na Rimokatoličku i Protestantsku crkvu.  Reformacija nam je ostavila tri glavne crkvene tradicije :

Luther i luteranska tradicija, Calvin i kalvinska tradicija, te Anabaptisti i njihova radikalnija tradicija reformiranja. Tako nastaju Evangelička ili Luteranska crkva, Reformirana ili Kalvinska crkva, te druge crkve reformacijske baštine među kojima je i Baptistička crkva. 

Danas, nakon 2000 godina crkvene povijesti i 500 godina Reformacije u svijetu postoji i djeluje 40 000 različitih kršćanskih denominacija i pokreta. 

Reformacija nam je ostavila pet glavnih  teoloških  načela:

SOLA SCRIPTURA ili Samo Pismo,

SOLA FIDEI ili Samo Vjera,

SOLA GRATIA ili Samo Milost,

SOLUS CHRISTUS ili Samo Krist, 

SOLI DEO GLORIA ili SAMO BOGU SLAVA!

Odgovorimo danas na temeljno pitanje zašto SOLA SCRIPTURA? Zašto načelo Samo Pismo iz kojeg proizlaze sva ostala načela? 

Najednostavniji i prvi razlog je taj što Pisma nije bilo. Sveto Pismo ili Biblija bila je dostupna samo svećenstvu, redovnicima i znanstvenicima unutar Crkve. Narod nije mogao niti je znao čitati Bibliju. Mise su se održavale na latinskom jeziku i običan čovjek malo je toga mogao razumijeti, te je potpuno ovisio o tumačenju Crkve.

Johanes Guthenberg i izum tiskarskog stroja s pomičnim slovima 'skinuli su Bibilju s lanca.' U 16. stoljeću tiskano je čak 438 izdanja Biblije na latinskom jeziku. Plus toga Biblija se prevodila i tiskala na grčkom, hebrejskom, njemačkom, taljanskom, francuskom i drugim narodnim jezicima. Tiskarski stroj, taj internet onog vremena omogučio je širenje Biblije ondašnjim 'društvenim mrežama'  poput požara. 

Prvi tiskani Novi zavjet na hrvatskom jeziku, u prijevodu Antuna Dalmatina, Stipana Konzula i njihovih suradnika objavljen je 1562. godine.

Protestantizam je u 16. stoljeću bio snažno prisutan i u Međimurju. Grofovi Zrinski, poglavito Juraj IV. Zrinski, prihvatili su, štitili i širili protestantizam. Povijest bilježi da je Međimurje 1608. godine spadalo u II. seniorat zaladske županije. U vremenskom razdoblju od otprilike 100 godina, u Međimurju je  djelovalo 16 protestantskih župa te 50-tak protestantskih pastora.

Nedelišće, u kojem je tada vlastelin ili župan bio revan protestant Ivan III Ungnad, zbog svoje je lokacije bilo pravo mjesto kamo je Juraj IV. Zrinski pozvao iz nedaleke Lendave, protestantskog tiskara Rudolfa Hoffhaltera.  Upravo tu, u Nedelišću, gdje je i postavljena spomen-ploća 2006. godine, od 1571. do 1574. godine, nalazilo se za ono vrijeme najveće tehnološko otkriće - TISKARSKI STROJ s pomičnim slovima.


ZAŠTO načelo SOLA SCRIPTURA ili SAMO PISMO? 


Jedan od razloga je jednostavno taj što Pismo nije bilo dostupno. Drugi najvažniji razlog a ujedno i temeljni okidač Reformacije bila je KRIZA AUTORITETA.

U vremenu prije Reformacije i u vremenu same Reformacije bila su prisutna tri autoriteta vjere. Sveto Pismo ili BIBLIJA, zatim TRADICIJA odnosno učenje crkvenih otaca, crkvenih Sabora i papa, te ISKUSTVO odnosno osjećaj, intuicija ili viđenja odnosno ukazanja.

Problem je nastajao u slučaju proturječja između prisutnih autoriteta što je dovelo do relativizacije i slabljenja svih autoriteta. Može li istina biti proturječna ako je isti izvor? Može li logos biti ne logičan? Koji se autoritet mora pokoriti kojem u slučaju očitog proturječja između Pisma, Tradicije ili Iskustva? Tko vlada?

Vidite, reformatori nikada nisu osporavali učenje crkvenih otaca, sabora, papa, crkvenog Učiteljstva ili subjektivnih iskustava kada su ta učenja ili iskustva bila u skladu sa Svetim Pismom. Reformatori su osporavali učenja i iskustva koja nisu bila u skladu sa Svetim Pismom, koja su bila proturječna sa Svetim Pismom. Najočitiji primjeri bili su prodavanje oprosta od grijeha, čistilište, štovanje relikvija i svetaca,  nepogrešivost pape, celibat, spasenje po saktamentima i djelima a ne 'milošću po vjeri'.

Reformatori su ponavljali i danas ponavljaju da je Sveto Pismo ili Biblija  'NORMA NORMANS' - 'NORMA KOJA VLADA!'

Samo Pismo (Biblija) je 'NORMA NORMANS' - 'NORMA KOJA VLADA',  a sva ostala vjerovanja, tumačenja i iskustva su 'NORMA NORMATA' ili 'NORMA KOJOM SE VLADA.'

U 51. Psalmu Biblija govori o genetskoj deformaciji koja pogoduje ljudskoj devijaciji i deformaciji koju detaljno objašnjava apostol Pavao u Rimljanima 1. poglavlju. Zbog degeneracije, devijacije i deformacije, koja ne pozna denominacijske niti vremenske  granice, nakon 2000 godina crkvene povijesti i 500 godina od Reformacije  'Svaka generacija i svaka denominacija treba Reformaciju', povratak na zadanu Normu. Povratak na oslobađajuće svetopisamsko Evanđelje, Radosnu vijest za koju Pavao u Rimljanima 1 piše:

"Uistinu ja se ne stidim evanđelja jer je to SILA BOŽJA za spasenje svakom koji VJERUJE. Jer u Njemu se očituje PRAVEDNOST BOŽJA iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: PRAVEDNIK ĆE ŽIVJETI OD SVOJE VJERE."   Milost s vama i do slušanja!

dr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija'