Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Muško i žensko stvori ih

Poruka je emitirana: 24.3.2019.

MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH!


Nema sumnje da živimo u vremenu gdje su intimnost i spolnost u dubokoj krizi. Svjedoci smo mnogobrojnih uništenih brakova i cijelih obitelji zbog preljuba, čitamo o spolnom zlostavljanju, svjedoci smo pedofilskih skandala, mnogo se govori, piše i raspravlja o pobačaju, isto spolnim 'brakovima' a u posljednje vrijeme i o rodnoj ideologiji.

Razmotrimo danas nekoliko temeljnih istina biblijske teologije spolnosti koje pronalazimo u knjizi Postanka, u prva dva poglavlja. Sveto Pismo, Tora nas uči:


1. DA SMO STVORENI NA SLIKU BOŽJU. Postanak 1:26:


''Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična,...''


Prema Pismu čovjek nije homo sapiens, čovjek je homo dei, Božji čovjek. Bog koji je Duh i koji nema tijela stvorio je čovjeka kao misaono, emocionalno i voljno biće i zato čovjek razmišlja, osjeća i odlučuje. Vječni logos stvorio je čovjeka kao razumsko biće i zato je čovjek teolog, filozof i znanstvenik. Zato čovjek istražuje, kopa, pita, povezuje, traži odgovore.

Pored spomenutog i ostalog čovjek je stvoren i kao spolno biće. Spolnost je čovjeku darovana radi prokreacije (Pos 1:28) te zajedništva i uživanja (Prop 9:9)). U intimnoj jednadžbi 1X1=1 (jedan muškarac i jedna žena u jednom braku) nema ničega grješnog niti pogrešnog. Mudri Salomon u mudrosnoj literaturi sažeo je to ovako:


''Neka je blagoslovljen izvor tvoj, i raduj se sa ženom svoje mladosti, neka ti je ka mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!'' Izr 5:18-19


Iz knjige početaka koja govori o temeljima i počecima svega izuzev Boga koji nema početka i koji je uzrok početka, saznajemo da smo stvoreni na sliku Božju i


2. DA SMO STVORENI RAZLIČITI. Postanak 1:27:


''Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.''


Ovo je temeljna svetopisamska istina koja govori da je spol jednako rod i da su spol i rod određeni, zadani stvaranjem odnosno kasnije rođenjem. Ta zadanost spola je naprosto činjenica koju djeca u osnovnoj školi znaju učeći razliku između muškog i ženskog kromosoma.

XY nije XX, ne može biti i nema potrebe biti jer smo STVORENI NA SLIKU BOŽJU, STVORENI SMO RAZLIČITI i jer smo


3. STVORENI RAZLIČITO JEDNAKI Postanak 2:18:


''I reče Bog: Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.''


Pismo naglašava jednakost u različitosti, naglašavajući da različitost ne znači jednakost a jednakost ne znači različitost. Izjednačavanjem jednakosti i različitosti izgubili bismo jako puno jer ''nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.'

Sad moram pitati muški rod. Tko treba pomoć? Vidite mi muškarci nismo toliko snažni i jaki kao što se predstavljamo. Mi trebamo pomoć!

Sažeto možemo reći da su muškarac i žena stvoreni jednaki po svojoj naravi, ali imaju različitu ulogu, zadaću i to dvoje se uvijek kroz nimalo jednostavan život mora upotpunjavati a ne sukobljavati.

Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, muško i žensko stvori ih, stvoreni smo različito jednaki i


4. STVORENI SMO JEDAN ZA DRUGOGA


''Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče: »Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!« Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.'' Postanak 2:21-25


Čitajući ove temeljne biblijske postavke napisane prije 3.500 godina, možda se pitate pa gdje je problem? Sve je to lijepo, ima smisla, no ako je tome tako zašto to u praksi ne funkcionira ili funkcionira jako rijetko?

Zbog čega neki ljudi imaju krizu spolnog identiteta? Zbog čega postoje sigurne kuće prepune zlostavljanih žena?

Vjerujem da slijedeća temeljna postavka iz knjige Postanka nudi odgovore na ta pitanja. 


5. STVORENI SMO IZVORNO SAVRŠENI ZA SLAVU BOŽJU


Vjerujem da ste primijetili da sam naglasio izvorno. Knjiga Postanka u prva dva poglavlja govori o počecima svega izuzev Boga koji nema početka i koji je vječan izvor početka, dok u 3. poglavlju Pismo otvoreno i ne skrivajući govori o padu čovjeka.

U osobnom savjetovanju, objašnjavajući težinu i dubinu ljudskoga pada i snagu grješne naravi, obično uzmem i stavim na stol jedan čisti bijeli papir i pročitam tekst iz Postanka 1:27 koji smo čitali na početku:


''Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.''


Nakon tog teksta zgužvam čisti bijeli papir i pročitam Postanak 5:3:


''Kada je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku...''


Svi se mi prema Pismu rađamo 'zgužvani' (Ps 51:7, Rim 5:12), 'svi smo sagriješili i lišeni smo slave Božje' (Rim3:23) i problem je mnogo teži i dublji nego što se misli i razumije.


Ako problem krize identiteta i ljudske agresije nije mogao riješiti Božji Zakon, Tora, Dekalog, neće ga ni riješiti nikakva ljudska konvencija.

Problem krize identiteta i agresije neće riješiti ni polarizacija društva. Napadanje i branjenje Boga nije rješenje, rješenje je poznavanje Boga.

Da problem ljudskoga srca može riješiti Zakon, konvencija, onda bi rimski zakoni to odavno riješili.

Da problem ljudskoga srca može riješiti znanje, obrazovanje i kurikularna reforma Grci bi odavno to riješili.

Da problem ljudskoga srca može riješiti religija, jedna od mnogih bi to odavno riješila.


Poznavatelj rimskih zakona, grčke filozofije i Židovske religije, apostol Pavao u Rimljanima poslanici 1. poglavlju nudi jedino rješenje koje može istinski promijeniti ljudsko srce . Rimljanima 1:16:


"Uistinu ja se ne stidim evanđelja jer je to SILA BOŽJA za spasenje svakom koji VJERUJE, kako, u prvom redu, Židovu, tako i Grku.''


Iskrena vjera srca u Evanđelje Isusa Krista vodi i dovodi do obraćenja a obraćenje do spoznaje. Jedino upoznavajući Bogočovjeka Isusa Krista mi upoznajemo sebe i odgovaramo na pitanja tko smo, odakle dolazimo, zašto smo tu i kamo idemo. Jedino Isus može opravdati našu prošlost, dati nam smisao i snagu za sadašnjost, te sigurnu nadu za budućnost i vječnost.

Jedino Isus može promijeniti naše kameno srce i učiniti ga mesnatim, mekanim i punim požrtvovne ljubavi. Ne Zakon,  Isus Krist - Evanđelje -obraćenje - ljubav je odgovor.

 

mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC Betanija

© 2003.-2019. Sva prava pridržana.