Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: MORAŠ SE NANOVORODITI!

Poruka je emitirana: 6.9.2020.

MORAŠ SE NANOVORODITI!

Radost rođenja djeteta poseban je trenutak u životu svakoga roditelja. To je uvijek bilo da je riječ o prvom, drugom, trećem djetetu poseban, intenzivan i događaj i doživljaj. Posebno je nazvati najbliže i reći: 'Rodio se sin! Rodila se kćer! Sve je uredu! Mama i dijete su dobro i za par dana dolaze doma.'

NANOVOROĐENJE je još radosniji, još intenzivniji i događaj i doživljaj! ŠTO JE NANOVOROĐENJE? Nanovorođenje je događaj kojeg ljudi doživljavaju i kojeg Crkva, teologija promatra, proučava i pokušava objasniti već više od dvije tisuće godina. Osobno najviše volim pripremati ljude za krštenje, one koji su doživjeli i svjedoče nanovorođenje. Svaki slučaj je poseban, jedinstven, orginalan.

NANOVOROĐENJE ili kako se još naziva ROĐENJE ODOZGO, VERTIKALNO ROĐENJE, ROĐENJE DRUGI PUTA, ROĐENJE OD BOGA, OŽIVLJAVANJE, REGENERACIJU je nemoguće je do kraja objasniti razumski jer je NANOVOROĐENJE nadnaravno čudo Božje milosti i ljubavi, a čudo se ne da do kraja objasniti jer je čudo.

Prema učenju samoga Isusa Krista nanovorođenje, rođenje odozgo, vertikalno rođenje od Boga neophodno je za ulazak u kraljevstvo nebesko, i zato je to sudbonosno važna tema, događaj i doživljaj.

Nikodemu koji je noću došao do Isusa Krista s konstatacijom 'Raby, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim', Isus je jasno rekao:

 

'Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega'. Iv 3:3

 

Nikodem je bio farizej što znači 'odvojen za Boga', bio je 'član židovskog Velikog vijeća'. Od 6.000 farizeja u Veliko vijeće birano je njih 70 plus veliki svećenik. Isus sam kaže za Nikodema da je bio 'istaknuti učitelj u Izraelu.'

To praktično znači da su drugi farizeji i drugi članovi Velikog vijeća dolazi kod njega po teološki savjet. Nemamo razloga ne vjerovati da je Nikodem bio odvojen za Boga, da je bio pošten, moralan, vrijedan, stručan...  ali Nikodem je bio samo čovjek koji se trebao nanovoroditi.

Nikodem očito do tada nije doživio, ni razumio nanovorođenje jer pita: 'Kako se može čovjek, kad je već star roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se?' Isus mu ponavlja isto drugim riječima:

 

'Zaista, zaista, kažem ti, tko se rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite.' Iv 3:4-7

 

Ako je Nikodem koji je bio farizej, istaknuti učitelj u  Izraelu, član Židovskog Velikog vijeća, koji je bio dobar, pošten i duboko religiozan trebao oživljavanje, duhovnu reanimaciju, duboku regeneraciju, drugo rođenje, rođenje odozgo, rođenje od Boga, onda je jasno da je NANOVOROĐENJE neophodno za svakog rođenog čovjeka i zato treba opetovano ponavljati:

 

'Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega'.

 

Prije nego pokušamo odgovoriti na naše tematsko pitanje ŠTO JE NANOVOROĐENJE?, odgovorimo prije toga na pitanje što nanovorođenje nije. Nanovorođenje nije ponovno rođenje i nema veze s reinkarnacijom jer  Biblija je jasna: 'ljudima je određeno samo jedanput umrijeti a potom dolazi sud,' čitamo u Hebrejima 9:27. Nanovorođenje nije ponovno rođenje i ne događa se u vodenom krštenju, bilo da je osoba krštena kao beba ili kao odrasla osoba.

 Apostol Ivan koji je u svom evanđelju zabilježio taj važan noćni dijalog između Nikodema i Isusa Krista, u uvodu istog evanđelja daje jasan odgovor na pitanje što nije nanovorođenje. Pišući o dolasku i o ne prihvaćanju i prihvaćanju Svijetla svijeta, samoga Isusa Krista Ivan je zapisao. Čitam za nas Ivan 1:9-13:

 

‘Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu, i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše.  A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.’

 

Nanovorođenje, piše Ivan, nema veze s krvi, s genetikom. Nanovorođenje nema veze ni s jednom osobom, obitelji, plemenom, nacijom, narodom jer  'će mnogi  doći s istoka i zapada i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom,' 'jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina. '

Nanovorođenje nema nikakve veze sa zemaljskim roditeljima, obitelji, nacijom,  tradicijom, religijom, vodenim krštenjem, pohađanjem crkve, članstvom crkve. Rođenje od Boga nema nikakve veze sa prirodnim, tjelesnim, rođenjem. Nitko nije rođen kao kršćanin jer kršćaninom se ne postaje rođenjem ili vodenim krštenjem, kršćaninom se postaje duhovnim krštenjem, odnosno nanovorođenjem, vertikalnim rođenjem odozgo jer 'što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je', i zato Gospodin naglašava Nikodemu: 'ne čudi se što ti rekoh treba da se odozgo rodite.'

Nanovorođenje, dakle, nema veze s krvi, genetikom, tradicijom, religijom niti ima veze s voljom tjelesnom, niti voljom muževljom. Vjera a ne volja! Vjerujem da ste zamijetili da Isus nije rekao;  'tko se odozgo ne rodi taj NE ŽELI vidjeti kraljevstva Božjega,' ne, 'taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega'. Vjera a ne volja, odnosno, vjera pa onda volja.

Što je onda NANOVOROĐENJE, ROĐENJE ODOZGO, VERTIKALNO ROĐENJE, ROĐENJE DRUGI PUTA, ROĐENJE OD BOGA, DUHOVNO OŽIVLJAVANJE, REGENERACIJA?

 Jedan od najpoznatijih reformiranih teologa dr. R.C.Spraul je odgovor sažeo ovako:

'Nanovorođenje je djelo Božje po kojem sam Bog oživljava i obnavlja ljudsko srce koje je bilo duhovno mrtvo. U regeneraciji Bog zadire duboko u korijen ljudske osobe. To je trenutno, nadnaravno, duboko djelovanje Duha Svetoga koji duhovno mrtvoj osobi udahnuje život.'

Kao što su za tjelesno rođenje potrebna dva roditelja, otac i majka, tako su i za duhovno nanovorođenje potrebni Božja Riječ i Božji Duh. Pismo nas jasno uči 'da Božji Duh kada stvara Božju djecu uvijek koristi Božju Riječ.'

Apostol Petar je to zapisao ovako: '... jer ste ponovno rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnoga Boga,' (1.Pet 1:23) i zato Riječ treba čitati, proučavati, propovijedati …i tko zna… možda će netko čuti Riječ s vjerom.

Za sam kraj kako se nanovo roditi? Nanovorođenje je čudo Božje milosti koje je nemoguće do kraja ni razumjeti, ni objasniti jer je čudo. Kako objasniti DODIR Božje milosti i ljubavi? Kako objasniti susret vječnosti i vremena, Boga i čovjeka? Kako objasniti život?

Ono što znamo je da prilikom nanovorođenja, duhovne reanimacije, oživljavanja, Božji Duh koristi Božju Riječ, te daruje vjeru, osobnu vjeru. Živa vjera u živu Riječ, u živoga Uskrslog Krista rađa puls - život.

Odgovarajući Nikodemu na pitanje 'kako se može čovjek, kad je već star roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se?' Isus odgovara:

 

Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni.

                                                                  Evanđelje po Ivanu 3:14-16

                                               


mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC Betanija