Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: MIRNO SRCE III. dio: Nemiran svijet

Poruka je emitirana: 27.3.2022.

MIRNO SRCE III dio Nemiran svijet


MIRNO SRCE! Kako imati mirno srce u vrijeme nemira, nesigurnosti, neizvjesnosti i kapilarno prisutnog straha? Kako imati zdravo duhovno srce? Kardiolozi nas upozoravaju da je nemirno srce opasno srce. Aritmija, čovjek je duh, duša i tijelo, duševna, duhovna, tjelesna aritmija, neodvojivo. Kada govori o srcu koristeći riječ 'kardia', Novi zavjet govori o misaonom, emotivnom i voljnom dijelu čovjeka. Kako umiriti svoje misli, stabilizirati emocije, i pokrenuti volju u svijetu u kojem se nakon pandemije i potresa oprezno i potiho spominje mogući bio - kemijsko - nuklearni rat.

U gornjoj sobi, na rastanku sa svojim učenicima, u noći s četvrtka na petak, potpuno svjestan što je pred njim, duboko nemiran i uznemiren, Isus Krist daje svojima, koji su također duboko nemirni i uplašeni jasne upute o tome kako imati MIRNO SRCE u nemirnim vremenima. Pored konteksta samoga teksta, trenutak i emocionalno stanje onoga koji govori i koji sluša, također su važni za razumijevanje izrečenog. Poslušajmo taj poznati tekst:

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte!'

 

Vjera je ključna! Vjerovati u Boga, vjerovati da Bog postoji je jedno, a vjerovati, pouzdati se u Boga je nešto sasvim drugo. Strah, ljudski strah javlja se u trenutku kada nevolje premaše naše sposobnosti i mogućnosti. Strah se javlja kada gubimo kontrolu. Virusi, potresi, ratovi – ne možemo to kontrolirati. Situacije koje nadvladavaju naše sposobnosti i mogućnosti traže nekoga Većega, moćnijega od nas! Znanost, diplomacija, obrambeni sustavi uz maksimalne ljudske napore – premalo, preslabo i zato… 'Vjerujte u Boga i u me vjerujte!' 

MIRNO SRCE je u spoznaji ljudske nemoći ali i u spoznaji Božje svemoći. MIRNO SRCE je u vjeri, povjerenju, pouzdanju u Onoga za koga Sveto Pismo tvrdi da je uvijek iznad, da je uvijek veći, u pouzdanju u Onoga koji 'kraljuje u sjaj zaodjeven!' (Psalam 91,1) 

Pored osobne vjere, povjerenja, pouzdanja u Boga i u Isusa Krista, za MIRNO SRCE neophodan je vječni pogled na sada i ovdje. Gospodin nastavlja:

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova.'


Svi smo više nego svjesni da je ljudski život kratak, krhak ali vječan! Svi smo više nego svjesni da stariji ljudi moraju a mladi mogu umrijeti. Suženi pogled, sužena svijest, nije to dobro. Nije toliko važno pitanje kada i kako ćemo otići kao što je važno pitanje kamo ćemo otići.

Teologija, a poglavito eshatologija, odnosno, grana teologije koja se bavi proučavanjem svetopisamskih proročanstava i konačnih događaja, budno prati Moskvu, Kijev, Peking, Bruxelles, Berlin, Washington a najviše Jeruzalem. Pismo nas jasno upozorava da je ratova bilo, da će ratova biti, da će broj ratova rasti, i da će na kraju sve zemaljsko i završiti Armagedonom. Naravno da Otac jedino zna, pustimo Njemu detalje, ali sliku, biblijsku lentu povijesti imamo. Pismo poziva da 'molimo za mir u Jeruzalemu'. Jeruzalem, a ne Moskva, Peking ili Washington je fokus jer Pismo govori o Novom Jeruzalemu. Sužen, vremenski ograničeni pogled, pogled na sada i ovdje, pogled na mene i moje nije bezazlen.

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova.'

 

Kako imati mirno srce u nemirnom svijetu? Svijet je uvijek bio i uvijek će biti nemirno mjesto. Od pada je to tako. Pad opisan u Postanku 3. poglavlju je mnogo veći i dublji događaj nego smo mi svjesni. Padom u grijeh Bogoljub je postao Slavoljub, Bratoljub je postao Sebeljub, a Mirko je postao Ratko. Koliko agresije u nama, koliko agresije u ljudskoj povijesti? Za međunarodni mir u svijetu, od 1945., nakon II. svjetskog rata, brinu Ujedinjeni narodi. Teško je točno utvrditi  i potvrditi pa se zato općenito smatra da je ovaj naš svijet bez rata od 1945. godine do danas bio svega nešto više od dvadeset dana.

Ovih dana pročitao sam negdje da je više od 95% mirovnih sporazuma u jednoj fazi PREKINUTO. Nemiran, nesiguran, uplašen i pun svađa, sukoba i ratova je ovaj naš svijet. Kako onda umiriti svoje misli, stabilizirati emocije, i pokrenuti volju u tom i takvom svijetu jer boljega trenutno nema? Činjenica je da u svijetu u kojem živimo dobro i zlo obitavaju, žive i kreću se zajedno. Činjenica je da Bog nije zaustavio Kajinovu ruku kada je krenuo na brata Abela.

Na rastanku sa svojima, u noći četvrtka na petak, potpuno svjestan što je pred njim, duboko nemiran i uznemiren, u trenutku kada daje svojima koji su također duboko nemirni i uplašeni jasne upute o tome kako imati MIRNO SRCE, Isus Krist otkriva upravo tu činjenicu – svijet u kojem živimo je pali, posvađani i izuzetno nemiran svijet. Evo tih riječi:


''Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga me dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce!’’ Iv 14:27

 

Imati i zadržati MIRNO SRCE nije nimalo jednostavno u ovome i ovakvome svijetu. Do mira se ne dolazi ni lako, ni olako. Prorok Jeremija je u njegovo nemirno vrijeme prozvao svećenike i proroke koji su nudili jeftina i brza rješenja. Jeremija 6:14:

 

'I olako liječe ranu naroda moga vičući: ''Mir! Mir!'' Ali mira nema.'

 

Kako onda za kraj zadobiti i zadržati taj skupo plaćeni, skupocjeni Kristov mir koji nadilazi svaki razum, emociju i okolnost?

Važno je shvatiti da je Božji mir, Kristov mir, unutarnji mir, taj shalom, ta ravnoteža dar. ''Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam.'' DAR je nešto što se ne može zaraditi, zaslužiti, kupiti, prodati, prenijeti jer je DAR. Dar, a samim time i mir je neodvojiv od milosti Božje. 

Evanđelje je prema apostolu Pavlu Evanđelje mira, (Efežanima 6:15), i Evanđelje milosti (Gal 1:6). Nema mira bez milosti, i nema mira bez opravdanja i pravde, jer je Evanđelje Evanđelje pravde. 'U Njemu, u Kristu se očituje pravednost Božja' (Rim 1:17), ustvrđuje apostol Pavao.

Božja vaga se, poštovani slušatelji, prvo mora poravnati da bi se umirila jer Evanđelje govori o pravednom oproštenju, i o pravednom miru, što jednostavno znači slijedeće. Da bi Bog u Kristu meni i tebi mogao oprostiti onaj najveći i onaj najmanji grijeh, onaj javni i onaj tajni, On je za njega prvo morao platiti, i On ga je platio i to u cijelosti. Križ govori o cijeni mira. Ne, nema olakog rješenja.

Prema svetopisamskom Evanđelju motiv spasenja je Božja ljubav, sredstvo spasenja je Božja milost, Isus Krist, križ, njegova krv, uskrsnuće. Način spasenja, i jedni put do MIRNOG SRCA je vjera, duboko osobna vjera srca. Pavao zaključuje:

 

''Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, …'' (Rimljanima 5:1).

 

p. Damir Pintarić