Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: MIRNO SRCE II. dio: Ima mjesta i za tebe

Poruka je emitirana: 18.6.2023.

MIRNO SRCE - Ima mjesta i za tebe


MIRNO SRCE! Kako imati mirno srce u vrijeme nemira, nesigurnosti, neizvjesnosti i kapilarno prisutnog straha? Kako imati zdravo duhovno srce, kako imati stabilan duhovni tlak i jasan, bešuman duhovni puls? Kardiolozi nas upozoravaju da je nemirno srce opasno srce. Aritmija, čovjek je duh, duša i tijelo, duševna, duhovna, tjelesna aritmija, neodvojivo.

MIRNO SRCE, unutarnji, duševni, duhovni mir očigledno je duboka potreba svakog čovjeka, svakog braka, obitelji, društva i očito svijeta. Čovjekov nemir, traženje otkriva tu veliku potrebu. Kroz cijelu povijest, čovjek cijeli svoj život u nekoj mjeri, na nekoj razini, u nekom području traži mir. Nije slučajno da gotovo na svakoj nadgrobnoj ploči piše: 'Počivao u miru!', ili 'Mir vječni!' MIRNO SRCE je očito duboka ljudska potreba i potraga.

Kada govori o srcu koristeći riječ 'kardia', Novi zavjet govori o misaonom, emotivnom i voljnom dijelu čovjeka. Kako umiriti svoje misli, stabilizirati emocije, i pokrenuti volju u svijetu u kojem se nakon pandemije i potresa oprezno i potiho spominje mogući bio - kemijsko - nuklearni rat.

U gornjoj sobi, na rastanku sa svojim učenicima, u noći s četvrtka na petak, potpuno svjestan što je pred njim, duboko nemiran i uznemiren, Isus Krist daje svojima, koji su također duboko nemirni i uplašeni jasne upute o tome kako imati MIRNO SRCE u nemirnim vremenima. Poslušajmo taj poznati tekst:

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripravim mjesto!' Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja.'  Ivan 14:1-3

 

Reformirani teolog dr. Sinclair Ferguson dobro je definirao strah ovim riječima: 'Strah počinje kada nevolje premaše naše sposobnosti i mogućnosti.' Strah se javlja kada gubimo kontrolu. Situacija koja nadvladava naše sposobnosti i mogućnosti traži nekoga Većega, Moćnijega od nas! Znanost, diplomacija, obrambeni sustavi uz maksimalne ljudske napore – premalo, preslabo i zato… 'Vjerujte u Boga i u me vjerujte!' 

MIRNO SRCE je u spoznaji ljudske nemoći ali i u spoznaji Božje svemoći. Sveto Pismo nas ohrabruje da 'Jahve kraljuje u sjaj zaodjeven!' (Psalam 91,1) 'Jahve kraljuje' znači da Bog suvereno vlada svim ljudima i svim događajima, to znači 'da ni jedan jedini vrabac ne padne na zemlju bez njegovog dopuštenja' (Matej 10,29). 'Jahve, Ja Jesam' znači da nitko drugi, nigdje, nikada nije! MIRNO SRCE nalazi se u spoznaji da Bog i slučajnost ne idu zajedno. Dr. R.C. Sproul o istovremenoj nemogućnosti slučajnosti i suverenosti piše:


'Nauk o Božjoj suverenosti ne ostavlja mjesta sudbini ili slučajnosti. Bog nije ni slijep ni hirovit… Postoji li slučajnost, ne postoji Bog. Leti li samo jedna molekula neobuzdano po načelu slučajnosti, Bog nije suveren. Nije li Bog suveren, Bog nije Bog. Bog i slučajnost ne mogu istovremeno postojati.' (L. Talbert, 'Providnost: ništa nije slučajno', str.53)

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte!' Osobna vjera srca je put do mirnog srca. Pavao piše Rimljanima 'Ako srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih…' (Rim 10,9) Naučena, naslijeđena, tradicionalna, kulturološka, razumska, površna vjera… Vjerovati u Boga i vjerovati Bogu, pouzdati se, predati se – velika je razlika… Pavao na kraju svoga zemaljskoga života piše: 'Ja znam komu', ne u koga ili što, 'komu sam vjerovao' (2.Tim 1:12) Osobna vjera srca u suverenog Boga, vjera u Isusa Krista je važna, ključna za MIRNO SRCE.

Pored osobne vjere srca u Isusa Krista, za MIRNO SRCE i stabilan duhovni tlak neophodan je vječni pogled na sada i ovdje. Ljudski život je kratak, krhak ali vječan!

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova.'

 

Prema posljednjoj knjizi Svetoga Pisma, prema knjizi Otkrivenja 21. poglavlju, tlocrtna baza Novog Jeruzalema  je 12.000 stadija x 12.000 stadija, odnosno 144 milijuna stadija! Kako znamo da je jedan stadiji 185 m, u kilometrima tlocrtna baza Novog Jeruzalema iznosi 4.928.400 km2. Za usporedbu Hrvatska ima 56.542 km2. Tlocrtno Novi Jeruzalem je skoro 100 puta veći od Republike Hrvatske.  

Ljudi brojki pokušali su izračunati koliko katova bi se moglo izgraditi u Novom Jeruzalemu. Prema nekakvim našim standardima moguće je izgraditi 800.000 katova. Naravno, nezahvalno je govoriti o brojkama jer nebo je vječno, nema vremena, nema gravitacije, nema granica i nema niti izolacije, niti samoizolacije. Moći ćemo se kretati i izvan stanova.

U svakom slučaju IMA MJESTA! IMA MJESTA I ZA TEBE jer je nakon što je onima koji vjeruju obećao: 'Idem da vam pripravim mjesto!', Gospodin otišao na Golgotu, na križ gdje nam je omogućio besplatno stanarsko pravo. 

Sve je, u cijelosti, do kraja plaćeno na križu gdje je On pravedan dragovoljno umro za nas nepravedne da nas opravda, ili kako bi to Izaija prorokovao; 'Za naše grijehe probodoše Njega.' (Iza 53:5) Stan je spreman, mjesta ima, mjesta ima i za tebe, no je li stanar spreman. Ponekad čovjeka boli jer Bog voli, ponekad boli jer još uvijek nespremnog čovjeka Bog priprema za neopisivo, neizrecivo, neusporedivo bolje. 

Vidite, mnogim ljudima ovo zvuči pomalo bajkovito. Mnogi će reći 'Pa to je demagogija. Vi kršćani ste dragi, blagi ljudi, lijepo pjevate i spremni ste pomoći, ali nemate snage suočiti se sa smrću kao činjenicom. Smrt je kraj i točka. Čovjek umre i razlagači ga razlažu na sastavne dijelove. Čovjek je prah i u prah se vraća i točka. To je to. Nema ničega.' Ako je tako odakle toliki svjesni, podsvjesni strah od smrti? Ako je tako zašto je strah od smrti kralj svih strahova?

 

Kako onda, za kraj, imati mirno srce u vrijeme nemira, nesigurnosti, neizvjesnosti i kapilarno prisutnog straha?

 

Osobna vjera srca u suverenog Boga i osobna vjera srca u Isusa Krista koji je došao, bio, probao i koji može razumjeti i suosjećati s nama, je put do MIRNOG SRCA.


'Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripravim mjesto!'


Nije važno, poštovani slušatelji, što je netko rekao, već je važno TKO je nešto rekao. Autoritet dolazi od prvog dijela riječi AUTOR. Tko je autor? Tko je rekao:

Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripravim mjesto!'

 

Milost s vama, svako dobro od Dobroga i do slušanja.

 

dr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec