Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Lazar, Marks ili bogataš?

Poruka je emitirana: 16.2.2020.

LAZAR, MARKS ILI BOGATAŠ?


Biblija, Božja Riječ odnosno sam Bog puno govori o toj temi.

U šesnaest od trideset osam parabola u Novome zavjetu Isus govori, uči o tome kako mudro upravljati sa zemaljskim dobrima.

U Novome zavjetu Isus više govori o novcu i upravljanju materijalnim dobrima nego o nebu i paklu zajedno. Govoreći statističi, svaki deseti stih u Novome zavjetu govori o novcu i materijalnim dobrima. Biblija govori o temi novca i posjedovanja na više od 2000 mjesta, što je dvaput više od svih tekstova koji govore o vjeri i molitvi zajedno. Novac je itekako biblijska tema a dakako i vrlo aktualna i popularna ako ne i najpopularnija  tema.

Pokušajmo danas odgovoriti na povijesnu dilemu: LAZAR, BOGATAŠ ili MARKS. Drugim riječima je li novac sam po sebi zao i loš, ili je li novac dobar, blagoslov ili je nužno zlo? Kroz povijest uvijek su se provlačila  tri osnovna pravca, tri tumačenja tri stava prema novcu: siromaštvo, napredak i jednakost. Da li bi kršćanin morao težiti siromaštvu, ili vjeran čovjek mora težiti napretku-blagoslovu, ili pak bi kršćanin morao težiti socijalnoj jednakosti u društvu. LAZAR, BOGATAŠ ILI MARKS – što je biblijski stav, što izabrati ?

 

Razmotrimo  prvo siromašnog LAZARA.  

 

"Bijaše neki bogataš koji se oblačio u grimiz i skupocjeni lan a iz dana se u dan sjajno gostio. Neki siromah imenom Lazar ležao sav u čirevima do njegovih vrata čeznući da se nasiti s onim što je padalo s bogataševa stola ... I umrije siromah i anđeli ga odnesoše u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš i bijaše pokopan. Kad je bio u paklu usred strašnih muka, podiže oči te izdaleka opazi Abrahama i Lazara u njegovu krilu pa povika: Oče Abrahame, smiluj mi se te pošalji Lazara neka namoči vrh prsta vodom jer se strašno mučim u ovom plamenu! Abraham mu reče: Sjeti se, sine, da si ti primio svoje dobro za svoga života a Lazar zlo! On je sada ovdje utješen." (
Luka 16:19-25)

 

Uvijek je kroz povijest bilo vjernih ljudi koji su smatrali da je novac sam po sebi negativan, nemoralan i da vodi u korupciju, nemoral, da je materija u samoj biti suprotna duhu, te da je siromaštvo put kojim bi kršćanin trebao ići. Moramo priznati da je izazov vidjeti ljude koji su izabrali taj put, ne iz nekog inata ili neuspjeha, nesposobnosti ili lijenosti već zbog iskrenog i osobnog uvjerenja. Bilo je uvijek vjernih ljudi koji su bili siromašni. Njihovo geslo glasi "Što siromašniji to bliže Bogu".

No, isto tako kroz povijest je uvijek bilo vjernih ljudi koji su vjerovali da Božji blagoslov ne isključuje iz lepeze blagoslova i


MATERIJALNI BLAGOSLOV.

 

U Starome Zavjetu to je bilo opće prihvatljivo i normalno. Novac, materijalno bogatstvo je bio smatran Božjim blagoslovom. Sjetimo se Abrahama. Kada je kupovao zemljište za ženin grob Efron Hetit mu je ponudio cijenu za cijelu poljanu ovim riječima: "400 srebrenika što je to meni i tebi." (Postanak 23:15)

Izrael je primjer gdje se jasno vidi da je Bog materijalno blagoslivljao svoj narod. Kada su bili poslušni išli su naprijed. U Izraelu se je, za vrijeme kraljevanja kralja Salomona "srebro smatralo bezvrijednim" ( 1.Kr 10:21) jer je toliko bilo zlata.

U Novome Zavjetu čitamo o bogatim ljudima poput Priscile i Akvile ili poslovne žene Lidije. Pavao, koji isto tako nije bio siromašan, piše u Efez Timoteju gdje u tekstu u 5:17 čitamo:

 

"Bogatašima ovoga svijeta prenesi da ne budu bahati, da ne plažu svoje 

  nade u  nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam SVE OBILNO   

  DAJE na uživanje..."

 

Vjerni ljudi koji ne isključuju iz lepeze blagoslova-materijalni blagoslov vjeruju da Bog, ako nema drugačiji plan za svoj narod, u načelu želi blagosloviti i blagoslivlja rad, trud, štednju, mudro upravljanje i investiranje. Kada Biblija zaključuje Abrahamov život, koji je otac vjere, kaže ovako: "Bog je Abrahama blagoslovio u svemu'' (Postanak 24:1).

 

Bilo je iskrenih vjernih ljudi koji su bili siromašni, bilo je iskrenih vjernih ljudi koji su bili bogati, kao što je bilo i iskrenih vjernih ljudi koji su zastupali  sredinu i koji su težili socijalnoj ravnoteži među Božjim narodom.

 

KARL MARKS  je prepisao stih iz Djela apostolskih 2:45 iz kojeg saznajemo da je prva crkva  na samome početku prakticirala načelo"svakom pojedincu prema njegovim potrebama."

 

LAZAR, MARKS ILI BOGATAŠ?  Je li novac sam po sebi zao, loš ili je li novac dobar, blagoslov ili je on nužno zlo?

 

Evo odgovora: NOVAC JE NEUTRALAN. Sama činjenica da je bilo i da danas ima siromašnih i bogatih vjernih ljudi, te sama činjenica da je uvijek bilo i danas ima i siromašnih i bogatih nevjernih ljudi, govori nam da je novac NEUTRALAN. Nije stvar u novcu, kako ćemo vidjeti u slijedećoj emisiji, nego u srcu čovjeka.  Čujmo za kraj odgovor apostola Pavla na našu dilemu.

 

        "Naučio sam biti zadovoljan svojom sudbinom. Mogu oskudijevati i mogu obilovati. Navikao sam na sve: biti sit i gladovati,         obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji mi snagu daje" (Filipljanima 4:11-12).

 

Za apostola Pavla dileme nema. On materijalni blagoslov stavlja u drugi, sporedni plan. Za njega je to sporedno pitanje jer Pavao zna da su prave vrijednosti: ljubav, radost, mir, strpljivost, krotkost, blagost i samokontrola a to se priznat čete ne može kupit novcem. To su vrijednosti nad kojima Bog ima apsolutni monopol.

 

 mr.sc Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec 

© 2020. Sva prava pridržana.