Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Kršćanin i novac

Poruka je emitirana: 23.2.2020.

KRŠĆANIN I NOVAC


Biblija, Riječ Božja odnosno sam Bog puno govori o našoj temi.

U šesnaest od trideset osam usporedba u Novome Zavjetu Isus govori, uči o tome kako mudro upravljati sa povjerenim zemaljskim dobrima.

U Novome zavjetu Isus više govori o novcu i  materijalnim dobrima nego o temi neba i pakla zajedno. Gledano statistički, svaki deseti stih u NZ govori o novcu i materijalnim dobrima. Pored toga što je novac itekako biblijska tema, on je i najaktualnija tema danas. Novac je danas tema broj jedan. On je alfa i omega, početak i svršetak. Gotovo sve se vrti oko novca.

Pored toga što je novac biblijska i aktualna tema, on je i eshatološka tema. Što to znači? Eshatologija je dio teologije, grana teologije koja se bavi proučavanjem 'posljednjih vremena' i proučavanjem događaja koji će prethoditi drugom Kristovom dolasku. Učenici su Isusu postavili to eshatološko pitanje:


'Kaži nam kad će to biti i koji je znak tvog dolaska i svršetka svijeta?' (Mat 24:3)

 

Cjelovito gledano Biblija nas upozorava da ćemo u 'posljednjim vremenima' na sceni gledati četiri velike pojave zajedno. Elementarne nepogode, povratak Izraela kao konstituiranog naroda, obnavljanje Rimskog carstva i nagli pad morala. Pored elementarnih nepogoda, Izraela i obnavljanja rimskog carstva, ovaj četvrti pokazatelj, pad morala, je direktno povezan sa našom temom. Apostol Pavao, pišući mladom pastoru crkve u Efezu,Timoteju, ovako opisuje posljednja vremena.  2. Timotjeu 3:1 na dalje:


'Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti sebeljupci i srebroljupci, umišljeni oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile' (2:Tim 3:1-5).


U pročitanom tekstu, Pavao prilično jasno piše da će dva glavna pokretača pada morala biti; sebeljublje i srebroljublje, odnosno, egoizam i materijalizam. Nakon što smo u prošloj emisiji, govoreći o novcu, pokušali odgovoriti na povijesnu dilemu: Lazar, Bogataš ili Marks, odnosno, da li bi kršćanin morao biti siromašan ili bi on morao težiti bogatstvu, ili pak bi kršćanin morao težiti socijalnoj jednakosti u društvu, pogledajmo danas;


NOVAC KAO INDIKATOR ILI POKAZATELJ SPASENJA.

 

Na primjeru carinika Zakeja, danas ćemo vidjeti da prilikom  obraćenja, odnosno stvarnog spasenja,  osoba iz temelja mijenja sve svoje stavove, uključujući i stavove prema novcu, toj toliko popularnoj temi danas. O obraćenju Zakeja čitamo u Evanđelju po Luki u 19. poglavlju:

 

"Isus uđe u Jerihon i pođe kroz grad. Najedanput se pojavi čovjek imenom Zakej: bijaše on carinički starješina i bogataš. Nastojao je da vidi tko je Isus. Ali nije mogao zbog mnoštva naroda jer je bio malog rasta. Zato potrča naprijed, uspe se na divlju smokvu da ga vidi, jer je tuda morao proći..."

 

Zakej je bio čovjek koji je tražio. "Nastojao je vidjeti tko je Isus." Išao je tako daleko da je predvidio rutu kojom će Isus prolaziti, otrčao je naprijed,  popeo se na drvo i sačekao Isusa. Zakej je bio čovjek koji je bio svjestan da mu nešto nedostaje. Čitali smo da je bio carinički starješina i bogataš. Zakej je bio svjestan da novac ne može ispuniti njegovu prazninu, njegovu glad i žeđ za mirom i smislom života. Zakej je tražio nešto više od svakodnevice. Zakej je svjestan svoje dubine i svoje praznine. On je znao da se najvažnije stvari u životu ne mogu kupiti novcem. Zakej je bio čovjek koji je tražio, koji je stvarno želio vidjeti Isusa, i zato što je Zakej stvarno želio vidjeti Isusa,  Isus je želio vidjeti Zakeja. Čitam ponovno Lk 19. poglavlje, od 5.do 10. stiha;

 

"Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore te mu reče: Zakeju siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući. On siđe brzo te ga s veseljem primi u goste. Zakej stade te reče Gospodinu: Evo polovicu svoga imanja dat ću siromašnima. I ako sam koga u čemu prevario, vratit ću četverostruko.  Reče mu nato Isus: Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin.  Da, Sin čovječji je došao da traži i spasi ono što je izgubljeno."

 

Kroz susret Zakeja i Isusa, kroz obraćenje odnosno kroz spasenje Zakeja vidimo da je NOVAC INDIKATOR odnosno POKAZATELJ PRAVOG SPASENJA. Kada je Isus rekao Zakeju "Danas je došlo spasenje ovoj kući ?"   Nakon što je Zakej iskreno tražio, nakon što je Zakej pozvao Isusa u svoju kuću, nakon što je Zakej promijenio svoj stav, nakon što je Zakej rekao:

 

"Evo polovicu svoga imanja dat ću siromašnima. I ako sam koga u čemu prevario, vratit ću četverostruko. NATO mu reče Isus: Danas je došlo spasenje ovoj kući.

 

 Poslušajmo za sam kraj i suprotni primjer koji će nam potvrditi, da novac je Indikator Spasenja. Čitam iz evanđelja po Marku 10:17-23

 

"Dok je Isus izlazio na put pritrča neki čovjek pade pred Njega na koljena i upita: Dobri učitelju što moram činiti da baštinim život vječni? Zašto me zoveš dobrim – samo je jedan Dobri, Bog. Znaš zapovijedi: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne varaj! Poštuj oca i majku! On mu odgovori: Učitelju sve sam to držao od svoje mladosti. Nato ga Isus pogleda, ZAVOLI i rekne mu: Jedno ti nedostaje: Hajde prodaj sve što imaš, podaj siromasima i mat ćeš blago na nebu! Onda dođi slijedi me!  Na tu riječ lice se onomu smrkne, te se on udalji jer je imao veliki imetak. Isus pogleda naokolo te će svojim učenicima; kako će mučno ući bogataši u kraljevstvo Božje."

 

Zašto ovaj očito pošten i moralan čovjek, iako sa veseljem dolazi pred Isusa, iako pada pred njim ničice, iako ga Isus zavolje, kako smo čitali, ipak ne doživljava stvarno spasenje poput, ne tako moralnog, Zakeja. Zašto ovaj čovjek odlazi, udaljava se ne spašen i žalostan od Isusa ?

Zato jer je imao veliki imetak? Ne, već zato jer je veliki imetak imao njega. Zato što je veliki imetak imao njegovo srce.

 

Milost s vama i do slušanja.

 p. Damir PIntarić