Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Kim se ti praviš?

Poruka je emitirana: 12.1.2020.

KIM SE TI PRAVIŠ?


Tko je bio, odnosno, tko je Isus iz Nazareta? Čovjek je sklon obrnutoj hermenautici i nije rijetko da čovjek subjektivno stvara Isusa na svoju sliku i priliku, pa je tako za neke marksiste Isus revolucionar poput  Che Guevare, za idealiste on je idealist, za pragmatičare pragmatičar, za liberale liberal, za humaniste humanist, za moraliste moralist itd.

Kada bismo napravili jednu anketu i kada bismo ovo naše pitanje postavili prosječnim nominalnim kršćanima, dobili bismo otprilike ovu percepciju.

Za jednog prosječnog nominalnog kršćanina Isus je ili u jaslicama, ili u Marijinom naručju ili je na križu.  Tko je Isus iz Nazareta?

Budući da su odgovori na pitanje Tko je Isus kontraverzni, to više treba naglasiti da se upravo u odgovoru na to pitanje krije temelj Crkve i ključevi kraljevstva nebeskog. O tome čitam za nas iz Evanđelja po Mateju 16. poglavlja:

 

'Kada dođe Isus u okolicu Cezareje Filipove, upita svoje učenike:  Za koga drže ljudi   Sina Čovječjega? Oni odgovoriše: 'Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, treći za Jeremiju ili za jednog od proroka'.'A vi za koga me vi držite? Ti si Krist Sin Boga živoga! Odgovori mu Šimun Petar. Na to će mu Isus: Blago tebi Šimune, Jonin Sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski! A ja tebi kažem: Ti si Petar Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena je neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji biti će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji bit će razriješeno i na nebesima.'    Mat 16:13-19

 

Iz Novoga zavjeta, dakle,  saznajemo da je Gospodin pitao svoje učenike što ljudi i što oni sami misle o Njemu. U Novome zavjetu nalazimo i suprotno usmjerena pitanja. Vodstvo židovskog naroda prilično autoritativno i s visoka  pitalo je Isusa Krista: ‘Zar si veći od našeg oca Jakova…?’ ‘Zar si veći od našeg oca Abrahama…?’ ‘Kim se ti praviš?’

Na osnovu teksta iz Filipljanima 2. poglavlja apostoli, crkveni oci, crkva do Reformacije, reformatori, crkva posije reformacije ponavlja: 'Deus semper maior!''Bog je uvijek veći!'  Evo tog teksta:

 

On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu koljenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist.’ Fil 2:6-11


Iz teksta saznajemo da je Isus najveći jer:

 

1.    On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio…

 

Lišio, lišiti se prijevod je izvorne grčke riječi 'keno, kenozis' koja se prevodi i s 'odreći se, isprazniti se.'  Čega se Isus lišio? Ako se lišio svoje božanske naravi što ostaje? Ako se lišio svoje ljudskosti što ostaje? Čega se lišio potpun Bog i potpun čovjek? Dvije potpune, nedjeljive, nepomješive naravi, jedna osoba.

 

U Evanđelju po Ivanu 5. poglavlju čitamo da je vjerski vrh židovskog naroda Isusa stavio na svojevrstan sud jer je 'sebe izjednačio s Bogom'. (Iv 5:18) U svojoj obrani Isus se jasno predstavlja kao Onaj koji je istobitan, istovječan, istvoljan i istoštovan s Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim.

Apostol Ivan kroz cijelo Evanđelje na razne načine brani Isusovo božanstvo i na razno razne načine tvrdi:  'U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod  Boga i Riječ bijaše Bog.'

On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio… Čega se prilikom utjelovljenja Isus lišio?

Postavši poput jednoga od nas, postavši čovjekom, postavši prašnjav, umoran, gladan, žedan, izigran, izdan, optužen, osuđen, raspet Isus je ostao istobitan i istovječan s Ocem ali se lišio, odrekao istovoljnosti i istoštovanosti s Ocem.

Isus se lišio privilegija, časti,  stalnog štovanja. Onaj koji prebiva u nepristupačnoj svjetlosti, Onaj pred kojem kerubini i serafini dano-noćno padaju i kliču svet, svet, svet postao je čovjekom. Utjelovljenje je čudo koje Crkva proučava već više od 2000 godina. Kako je moguće da je Bog postao čovjekom, kako je moguće da je Sveti dodirnuo raspadajućeg gubavca?

Zašto je ovo važno? Zašto bi se zamarali teologijom nedjeljom ujutro? Evo zašto. Sin Čovječji nas može razumjeti i osjetiti, a Sin Božji nam može pomoći!

Da bismo se u nekoga pouzdali, da bismo nekoga tražili, da bismo nekog molili, da bismo nekoga štovali moramo ga poznavati. Isus Sin Čovječji naš može ne samo razumjeti nego i osjetiti 'jer je iskustveno naučio poslušnost', jer  'imamo velikog svećenika koji je iskusan u svemu kao i mi samo što nije sagriješio.' Čovjek, najbliži možda vas može razumjeti, možda vas ponekad može i osjetiti ako je prošao isto, ali vam ne može pomoći jer je samo čovjek. Razumjeti, osjetiti, pomoći, izvući, spasiti može samo Bogo-čovjek Isus Krist.

Vodstvo židovskog naroda autoritativno i s visoka  pitalo je Isusa Krista: ‘Kim se ti praviš?’ Isus je najveći jer se nije ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio…' i:


2.    '… jer je ponizio sam sebe.'


Pavao piše da se Isus nije samo lišio privilegija, slave, časti i štovanja. Isus je ponizio sam sebe do granice da je postao čovjek, da je postao sluga. Isusa nisu ponizili drugi, On je ponizio sam sebe, On je dopustio da ga drugi ponize. Tu je riječ o istinskoj, a ne lažnoj poniznosti.

Isus je najveći  jer je postao mali. Ovo je velika poruka i pouka: Tamo gdje je ponos, poštovani slušatelji, tamo Boga nema, tamo gdje je ponos tamo blagoslova nema. Bog Biblije se protivi oholima a poniznima daje milost jasno je Pismo i to se neće promijeniti.

Na osnovu teksta iz Filipljanima 2. poglavlja apostoli, crkveni oci, crkva do Reformacije, reformatori, crkva posije reformacije ponavlja: 'Deus semper maior!''Bog je uvijek veći!'  Zašto je Isus najveći?

 

Isus je najveći jer se 'On, božanske naravi,  nije ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena…'

 

Isus nije došao na ovaj svijet uspostaviti blagdane. Isus je došao objaviti istinu, pokazati put i darovati život.  Isus se lišio, utjelovio, ponizio jer je čovjek imao dug kojeg nije mogao i ne može platiti! Isus je došao na ovaj svijet da bi umro na križu On pravedan za nas nepravedne da opravda svakog onog koji vjeruje i koji se ponizi. Vrata u nebo su uska ali i niska… treba se sagnuti!

'Deus semper maior!' – 'Bog je uvijek veći!' a najveći je na križu.

Za kraj moram upitati sebe ali biti ću slobodan upitati i tebe:

Kime se ti praviš?

Tko je Isus Krist za tebe?  

p. Pintarić Damir