Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Jesam li normalan?

Poruka je emitirana: 12.3.2023.

JESAM LI NORMALAN?

Jesam li normalan čovjek? Možda si nikada niste postavili ovo pitanje, ali ste, siguran sam, čuli kako je netko drugi za nekoga drugoga rekao: 'On nije normalan!' Tko je normalan čovjek? Što je norma normalnosti?

Još kao dječak, čuvajući stada svoga oca, kralj Izraela David, pisac mnogih Psalma u Svetome Pismu,  mnogo je vremena provodio pod otvorenim nebom gdje je često i zaspao promatrajući milijune zvijezda na vedrome nebu. 

Impresioniran 'sjajem milijun zvijezda kad se nebom zapali', David piše svoj Psalam u kojem piše o čovjeku. Čitam za nas 4.i 5. stih 8. Psalma:

'Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti - pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš. Ti ga učinimalo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni.'

Čovjek je stvoren malo manjim od Boga! To je nevjerojatna ali istinita tvrdnja.  Iz knjige Postanka saznajemo isto; Bog je  stvorio čovjeka na svoju sliku, sebi slična, stvorio ga je malo manjim od sebe, okrunio ga slavom i sjajem i dao mu je vlast  nad samim sobom i nad svim stvorenim.

Čovjek koji je stvoren na sliku Božju  ima sposobnost promatranja, razmišljanja, istraživanja i zaključivanja. Čovjek ima sposobnost stvaranja. Čovjek je nevjerojatno kreativno biće.

Bog je, dakle, stvorio čovjeka na svoju sliku, sebi slična, okrunio ga slavom i sjajem i dao mu je vlast nad sobom i nad svim stvorenim. Prvi i posljednji stih čitanog 8. Psalma  otkriva nam svrhu i cilj stvaranja čovjeka:

'Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji, veličanstvom nebo natkriljuješ?'

Svrha i cilj svega stvorenog, uključujući i čovjeka kao krunu stvaranja je SLAVA BOŽJA! Čovjek je stvoren da promatra, razmišlja, istražuje, zaključuje i stvara DOBRO, DOBRO na SLAVU BOŽJU. To je čovjek, to je ogroman potencijal dobroga.

U tom istom, prije čitanom 8. Psalmu, David piše i o drugoj strani čovjeka. David zapisuje da taj isti čovjek ima i ogroman zli  potencijal, da taj isti 'na sliku Božju stvoren čovjek' može biti neprijatelj, mrzitelj i zlotvor. Psalam 8:3:

'U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja i zlotvora.'

 Kako bismo mogli razumjeti čovjekovu bipolarnost,  mi moramo razumjeti da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku sebi slična, da ga je okrunio slavom i sjajem, dao mu je vlast nad sobom i stvorenim, ALI mi isto tako moramo razumjeti da je čovjek PALO BIĆE, 'da smo svi sagriješili i lišeni smo SLAVE BOŽJE.' (Rim 3:23)

Na Božju sliku  stvoren čovjek, koji je šetao i razgovarao s Bogom za vrijeme dnevnog povjetarca, NAKON PADA, NEPOSLUŠNOSTI, KRIVOG IZBORA, Boga se boji, skriva se od Njega, svađa se s Njim, svađa se sa ženom, svađa se s bratom i svađa se sam sa sobom. 

Nerazumijevanje, neprihvaćanje, umanjivanje ili ignoriranje činjenice PADA i grješne naravi, čovjeka poštovani slušatelji, odvodi u velike zablude, jer je grijeh prije svega prekršaj protiv Logosa, Istine, prekršaj protiv razuma. Pavao postavljajući dijagnozu čovjeka i čovjećanstva u Novome zavjetu, poražavjuće dijagnosticra 'da nema razumna ni jednoga.' (Rim 3:10)

Upravo zato, upravo zbog pada rađamo se odvojeni od Boga, ovo je važno naglasiti, s iskrivljenom slikom o Bogu. Čovjek je po svojoj paloj naravi izraziti loš teolog. Mnogobrojnost, raznolikost, podjeljenost i stalan rast religija to jasno dokazuje.  

Pored iskrivljene slike o Bogu rađamo se i s iskrivljenom slikom o sebi. Ponos, JA, oholost je prvi, osnovni grijeh i temelj svakog drugog grijeha. Čovjek je iz središta svoga života izbacio Boga koji je jasno rekao JA SAM i u središte postavio sebe, svoj ego. Bog tvrdi JA SAM i čovjek tvrdi JA SAM! 

Radi slave, sjaja i vlasti kojeg je padom izgubio, čovjek je u stanju činiti nevjerojatne stvari radi 'pet minuta slave i sjaja' . Čovjek se u svojoj paloj naravi stalno nešto natječe, dokazuje, nadima, bori - područje agresije to jasno pokazuje.

Čovjek se stalno samopromovira ili pak se stalno samosažaljeva. Imate ljudi koji su stalno nešto tužni i koji toliko naglašavaju: JA sam nevažan, JA SAM nitko, JA SAM mali da na kraju ispadnu veliki. Agresija s jedne, a depresija s druge strane pokazuju snagu ljudskog ega koji želi slavu, sjaj i vlast bez Boga.

Zbog pada i grijeha koji je prekršaj protiv Logosa, protiv razuma, rađamo se odvojeni od Boga, rađamo se s iskrivljenom slikom o Bogu,  sebi i s iskrivljenom slikom o drugima. U braku, obitelji, društvu vlada napetost, svađa, sukobi.

Slušajući sve ovo, a posebno ovaj drugi dio o palom djelu čovjeka pitamo se: 'Ima li tko normalan?' Tko je normalan čovjek? Što je norma normalnosti?

Ljudi koji se bave ljudima slažu se da postoji NORMALNO, NEUROTIČNO i PSIHOTIČNO STANJE čovjeka. Čovjek u neurotičnom stanju svjestan je problema nenormalnosti, dok čovjek u PSIHOTIČNOM STANJU gubi vezu s realnošću i to je područje ozbiljne nenormalnosti.

 Slažemo se, dakle, da postoji NORMALNO, NEUROTIČNO i PSIHOTIČNO stanje čovjeka, ali se ne slažemo uvijek oko toga što je normalno stanje. Danas u svijetu postoje bitno različiti odgovori po pitanju normalnosti.

Kršćani imaju jasno zadanu NORMU i definiciju NORMALNOG. Čitam za nas tekst iz Novoga zavjeta, Evanđelja po Ivanu, tekst koji govori o toj normi i koji odgovara na naše tematsko pitanje danas. Ivan 19:1-5:

'Tada Pilat naredi da se Isus uzme i bičuje. Zatim vojnici opletoše krunu od trnja, staviše mu je na glavu i ogrnuše ga skrletnom kabanicom. Potom bi dolazili k njemu i govorili: ''Zdravo kralju Židovski!'' i još ga udarali po obrazima. Pilat ponovno iziđe te im reče: ''Evo ga izvodim pred vas daznate da ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje!'' Tada Isus izađe noseći trnovu krunu i skrletnu kabanicu. Pilat im reče: ''EVO ČOVJEKA!''

Kršćani ne samo da imaju jasno zadanu normu, već imaju i rješenje za sve nenormalnosti i abnormalnosti kod čovjeka. Rješenje je obraćenje! 

Rješenje je povratak Onome kojeg se ne treba bojati, Onome od koga se ne treba skrivati.  Onome koji je nepromjenjivo dobar i koji je svoju ljubav i dobrotu prema palom čovjeku i čovječanstvu pokazao i dokazao svojim životom i svojom Žrtvom na križu. Rješenje je u povratku Onome koji je prije svega ljubav i koji nikada čovjeku ne uzima ono što je za čovjeka dobro. Povratak Onomu koji uvijek samo daje.  Rješenje je povratak Onome koji je rekao 'JA SAM put, istina i život!'

dr. Damir Pintarić, pastor BC Betanija

© 2003.-2023. Sva prava pridržana.