Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Je li Bogu išta nemoguće

Poruka je emitirana: 20.2.2022.

JE LI BOGU IŠTA NEMOGUĆE?


Na ovo pitanje koje si svi ponekad intimno postavljamo, a poglavito u vremenima kao što su ova, u kojima su nesigurnost, nejasnoća i strah preprisutni. Na pitanje JE LI BOGU IŠTA NEMOGUĆE odgovorio je Božji glasnik. Kada je poslan od Boga, anđeo Gabriel došao navijestiti djevici Mariji 'da je našla milost kod Gospodina i da će začeti i roditi Sina koji će biti velik, koji će se zvati Sin Previšnjega i kojem će Bog dati vječno prijestolje…', Marija se pitala: 'Kako će to biti jer se ja ne sastajem s mužem?' Anđeo joj je odgovorio: 'Duh Sveti sići će na te - sila Previšnjega zasjenit će te… JER BOGU NIŠTA NIJE NEMOGUĆE.' LK 1:30-37.

Na naše tematsko pitanje: 'Je li Bogu išta nemoguće?' odgovorit ćemo razmatrajući život. Ljudska rasa, čovjek je napredovao i danas može puno toga, ali čovjek ne može do kraja ni razumjeti a kamoli stvoriti život. Svima nam je jasno i složit ćemo se da živo ne može nastati iz neživoga, odnosno jasno nam je da mora postojati živo, mora postojati ŽIVOTVORAC. Upravo o tome govori Sveto Pismo kada govori da je Bog Biblije:

 

1.                STVORITELJ ŽIVOTA


U Otkrivenju, u posljednjoj knjizi Svetoga Pisma čitamo tekst koji nas obvezuje da zahvalimo Bogu za život, za ovaj dan, za ovaj trenutak bilo da imamo jednu, dvadeset, 60 ili više od 80 godina. Čitam za nas Otk 4:11:

 

“Dostojan si, naš Gospodine i naš Bože, da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve: sve tvojoj volji duguje postojanje i stvaranje.”

 

U prvoj knjizi Biblije, u knjizi koja govori o počecima svega izuzev Boga koji nema početka, koji je vječan, Mojsije prisjeća gdje je početak, izvor života, odnosno TKO je početak, izvor života:

 

'Jahve Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.'  Pos 2:7

 

Liječnici i medicinske sestre u svom požrtvovnom pozivu imaju čestu priliku promatrati rođenje čovjeka i umiranje čovjeka, čovjekov dolazak i odlazak, čovjekov udah i izdah. Sestra u Kristu dugo godina radila je kao medicinska sestra na onkološkom odjelu gdje je smrtnost velika. Ispričala mi je ono što sam i sam primijetio u nekoliko slučajeva, a to je slijedeće. U trenutku kada odlazi, osoba nerijetko širom otvori oči –     to je jedan, ja sam ga nazvao 'začuđujući - šok pogled' i onda ispusti dušu. Spomenuta sestra imala je vrlo zanimljiv način kako je svjedočila svoju kršćansku vjeru. Kada bi bila u smjeni s kolegicom koja nije mogla reći da vjeruje, u trenutku kada bi osoba izdahnula, ona bi otišla  do prozora, otvorila ga  i rekla – ''sretno'!'' Elihu, Jobov prijatelj je prije tri i pol tisuće godina ustvrdio:


‘Kad bi Bog dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio, sva bića bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek.'       Job 34;14-16

 

Bogu NIŠTA NIJE NEMOGUĆE jer je STVORITELJ ŽIVOTA i jer je:

 

2. ODRŽAVATELJ I GOSPODAR ŽIVOTA


Postoji učenje, svjetonazor koji se zove DEIZAM  koji uči da je Bog sve stvorio po zakonima koji neće proći, i da je pustio da sve stvoreno poput navijenog sata ide svojim tijekom. Bog postoji ali On je dalek, nezainteresiran, neosoban Bog. Bog je kreativno-stvaralačka inteligencija, energija ali nije osoban, zainteresiran Bog. Čovjek je u biti prepušten sam sebi.

Vidite, poštovani slušatelji, to je jako, jako daleko od biblijskog učenja koje uči da Bog JE sve stvorio po zakonima koji neće proći ali i da je Bog blizu, da aktivno održava život. Bog nije daleko, Bog je blizu!

Kada je Pavao propovijedao na trgu u Ateni o Bogu kojem on služi jasno je komunicirao da Bog nije neka daleka inteligentno - stvaralačko – upravljačka   neosobna energija već da je Bog osoba koja je blizu svakom čovjeku, 'Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo,' tvrdi Pavao. Bog Svetoga Pisma je Bog koji daje životni dah i koji održava životni dah svakome čovjeku.  Bog daje životni dah i održava život nevjernom ateisti, sumnjičavom agnostiku, nominalnom vjerniku, sebično-nezahvalnom vjerniku i duhovnom vjerniku. On daje životni dah i sve ostalo vama, meni i osobi do vas. … 'On svima daje ŽIVOTNI DAH!'

Isti apostol Pavao koji je propovijedao u Ateni svima, istom istinom ohrabruje, stabilizira, smiruje i motivira vjerne u gradu Kolosima. U poslanici Kološanima 1:16-17 Pavao pišući tko je njihov Bog, tko je njihov Spasitelj, tko je Isus Krist zapisuje:


'Sve je stvoreno po Njemu i za Njega. On je prije svega i sve se po Njemu drži u redu.'


Izraz preveden na hrvatski jezik 'drži'  prijevod je grčke riječi  koja doslovno znači 'stajati zajedno, držati se na okupu.' Grci su isti izraz koristili za ustrojenu vojsku. Svi smo nekada vidjeli postrojenu vojsku po rodovima – jasan red, jasna hijerarhija, jasna zapovijed koja drži zajedno. Da bismo razumjeli i ohrabrili se s Božjom veličinom, Božjom suverenošću, istinom da je 'sve stvoreno po Njemu i za Njega i da se SVE po Njemu DRŽI u REDU' zamislimo ovaj svima nama već viđeni događaj.  Nakon što je vojska postrojena po rodovima, po liniji, po dubini, u jednom trenutku najviši časnik izdaje zapovijed: 'OTPUST!' Scena nakon toga izgleda prilično kaotično, ALI tu je riječ o kontroliranoj kaotičnosti.

 

Dr. R.S. Sproul o istovremenoj nemogućnosti slučajnosti i suverenosti piše: 


'Nauk o Božjoj suverenosti ne ostavlja mjesta sudbini ili slučajnosti. Bog nije ni slijep ni hirovit… Postoji li slučajnost, ne postoji Bog. Leti li sam jedna molekula, atom, bakterija ili virus neobuzdano po načelu slučajnosti, Bog nije suveren. Nije li Bog suveren, Bog nije Bog. Bog i    slučajnost ne mogu istovremeno postojati.'

Bogu ništa nije nemoguće jer je STVORITELJ, ODRŽAVATELJ, GOSPODAR ŽIVOTA i jer je za ZAKLJUČAK:

 

         4.      ŽRTVOVATELJ ŽIVOTA

 

Tko je raspeo Isusa Krista?  Tko je oduzeo život toj vječnoj utjelovljeno Riječi?

Pismo nas uči da Židovi imaju svoj dio, ali ne samo oni. Usredotočenost samo na njih može čovjeka odvesti do potpuno krivo-opasnog zaključka i antisemitizma. Pored Židova Rimljani imaju svoj dio. Da pitam, usput, tko je davao, uzdržavao život rimskih vojnika kada su Krista pribijali na križ?

Pored  Židova, Rimljana, istinska Crkva, istinski vjernici imaju svoj dio.

Evanđelje, svetopisamsko Evanđelje, Evanđelje koje je suglasno Pismima nas uči: '… da je Krist suglasno Pismima umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima uskrsnuo od mrtvih.'

On je umro umjesto nas da bismo mi živjeli VJEČNO s Njim. 'Ma nisu tebe na križ pribili čavli nego moj grijeh' u pravu je pjesnik.

Istina je da svoj dio imaju Židovi, Rimljani i Crkva, ali je krajnja istina DA JE ISUS DRAGOVOLJNO DAO SVOJ ŽIVOT. On sam o tome jasno govori. Čitam za nas, za kraj, Gospodinove riječi iz Ivana 10:14-18:

 

'Ja sam Pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene, kao što Otac poznaje mene, tako ja poznajem Oca. I JA DAJEM ŽIVOT SVOJ za ovce... Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem.    Imam vlast dati ga – imam vlast opet ga uzeti…'

p. Damir Pintarić

© 2003-2022. Sva prava pridržana.