Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Ima li koga gore?

Poruka je emitirana: 15.12.2019.

IMA LI KOGA DOLJE?

Bez obzira na starosnu dob, socijalno ili zdravstveno stanje, bez obzira na status u društvu, pa čak bih bio slobodan reći bez obzira jesmo li vjerni ili nevjerni, pohađamo li crkvu ili ne, svi ponekad dođemo u situaciju u kojoj se iskreno pitamo: Ima li koga gore?

Kada promatramo ljude oko sebe možemo konstatirati da ljudi to pitanje najčešće postavljaju kada su razočarani, izigrani, iskorišteni, slomljeni. Čovjek, nažalost, to temeljno pitanje postavlja najčešće tek onda kada je stjeran u kut. Onda kada ne može više pogledati ni naprijed, ni natrag, ni desno, ni lijevo, pa čak ni dolje, već samo prema gore.

 'Ima li koga gore?'   Velika je milost što se Bog objavio.  Kako se Bog objavio?

 

Bog se objavio kroz  STVARANJE   "U početku Bog  stvori nebo i zemlju."

 

Novi zavjet, poslanica Rimljanima, prvo poglavlje tvrdi da je postojanje Boga OČITO, VIDLJIVO, DOKAZIVO upravo u stvorenom svijetu. 'Njegova nevidljiva svojstva, moć i božanstvo opažana su po djelima' (Rim 1:19-20), zapisuje apostol Pavao.

 Začetnik Kvantne teorije, Werner Heisenberg mladim je znanstvenicima poručio:

''Prvi gutljaj iz čaše prirodnih znanosti, učinit će te ateistom,  ali na dnu čaše, čeka te Bog!''

Dokaziva je činjenica da je velika većina utemeljitelja prirodnih znanosti vjerovala u Boga, a većina od njih bili su kršćani.

Bilo da gledamo prostim okom, bilo da gledamo teleskopom ili mikroskopom, svaki puta kada promatramo kreaciju, poštovani slušatelji, mi moramo 'vidjeti' Kreatora. Psalmista 19. Psalma zapisao je da ta objava, naviještanje, svjedočenje  traje non-stop, 24 sata dnevno. Evo njegovih riječi iz Psalma 19. :

 

 "Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku Njegovih.

            Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor

            nije, nije ni glas što se može čuti, al po zemlji razliježe se jeka, riječi sve  

            do nakraj svijeta  sežu. " (Ps 19:1-5)


Ima li koga gore?  Bog se objavio kroz stvoreno. Sve stvoreno dano-noćno viče i svjedoči - postoji Stvoritelj, postoji Kreator. Nadalje,

 

Bog se objavio kroz IZRAEL.


I samo površno poznavanje izraelske povijesti vodi vas do zaključka da je Izrael poseban narod u svakom pogledu. Bog je izabrao Izraelski narod kako bi se kroz njega predstavio i objavio svim ostalim narodima. Kada je Bog pozvao i poslao Mojsija, Mojsije je Bogu postavio pitanje:

"Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me   zapitaju: Kako mu je ime ? Što ću im odgovoriti?'

 

Bog se predstavlja Mojsiju, Izraelu i nama:

'Ja sam koji jesam, Ja jesam – poslao me k vama, Jahve – ime mi je dovijeka.'

Vječni, nepromjenljivi, samodostatni, suvereni, neizmjerljivi, svemogući Bog.

 

Nakon objavljivanja sebe kroz sve stvoreno, nakon predstavljanja sebe Imenom, Bog objavljuje i otkriva svoju narav dajući Izraelu DEKALOG ili Deset zapovjedi.

Kroz deset zapovijedi Bog se objavljuje i ne odgovara samo na pitanje "Ima li koga gore?", već odgovara i na pitanje kakav je Bog – SVET, te što traži od nas - BUDITE SVETI.

Ponekad se može čuti, da je zapravo čovjek taj koji je stvorio Boga na svoju sliku. Dobro je protupitanje: 'Zar bi čovjek stvorio Svetog Boga? Odakle mu ta ideja? Što je svetost? Što je savjest? Zašto dijete pocrveni i spusti pogled kada slaže? Odakle u čovjeku, u svakome od nas, nezatomljiva težnja, potraga i žeđ za: identitetom, ljubavlju, mirom, sigurnošću, prihvaćenošću, pravdom… Vidite, u teologiji to nazivamo Ontološkim dokazima koji svjedoče o postojanju Boga. Bog je stvorio čovjeka kao krunu svoga stvaranja i objavio se kroz 10 svetih zapovijedi, koje je čovjeku uklesao duboko u  srce.

Nakon što se Bog objavio kroz stvoreno, Izrael, Dekalog, savjest, pisac poslanice Hebrejima zapisuje da je Bog na razne načine i u mnogo navrata nama ljudima govorio po PROROCIMA. Bog je uvijek tražio i Bog još uvijek traži medijski prostor za Evanđelje, DOBRU, RADOSNU, VESELU VIJEST

Ima li koga gore? 

Bog se po svojoj milosti objavio kroz stvoreno, kroz Izrael, Dekalog, savjest kroz proroke i  kao da to nije bilo dovoljno jasno, pa je Bog odlučio postati čovjekom, postati poput jednoga od nas. To je Betlehem, utjelovljenje, inkarnacija Boga.

Upravo o tom čudu utjelovljenja svjedoči apostol Ivan na početku Evanđelja. Ispravljajući Arijanizam, herezu koja je tvrdila da Isus nije vječni Bog istobitan Ocu, Ivan zapisuje:


'U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod  Boga i Riječ bijaše Bog.'  '…kai Teos en ho Logos' , 'i Riječ bijaše Bog.'

 

Pored toga što ispravlja Arijanizam koji niječe Isusovo vječno božanstvo, u nastavku proslova svoga Evanđelja, apostol Ivan ispravlja i Doketizam, koji zajedno s Gnosticizmom niječu Isusovu ljudskost. Ispravljajući herezu koja tvrdi da se Bog ne može utjeloviti, da Bog ne može biti prašnjav, umoran, gladan, žedan, shrvan, raspet, Ivan jasno zapisuje:

'Kai ho logos sarks egeneto.'  I Riječ Tijelom postala.'

 

Ima li koga gore?

 

Isus je savršena slika Boga nevidljivoga i po Njemu možemo sa sigurnošću ustvrditi ne samo da Bog postoji, već da je to Bog koji ljubi čovjeka i kojem je stalo do čovjeka. Koliko je Bogu stalo do čovjeka upravo svjedoče Betlehem, Golgota i prazan grob.

 

Ima li koga gore? je pitanje koje je zapravo pogrešno postavljeno. Pitanje bi moralo glasiti : IMA LI KOGA DOLJE ? Pitanje nije gdje je Bog već je pitanje gdje je čovjek?

 

Bog se ne skriva, on traži čovjeka. Čovjek je taj koji se skriva, najčešće u svojoj religiji i tradiciji. Sjećamo se, kada je Adam sagriješio, Bog je bio taj koji je započeo potragu, Bog je bio taj koji je prvi pitao:  'Adame gdje si?' (Pos 3:9).

Potraga još uvijek traje jer je:

'Sin čovječji  došao je da traži i da spasi ono što je izgubljeno '. (Lk 19:10)

 

Kada se događa spasenje? Kada se događa osobni Betlehem koji traje i daje?

 

Događa se onda kada čovjek shvati i prizna svoju izgubljenost. Događa se onda kada čovjek osobno shvati, prihvati i srcem odluči slijediti onoga koji je rekao:

                            'Ja sam put, istina i život.'  (Iv 14:6)

 

Milost s vama i do slušanja.

 mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija.'

© 2003. - 2019.  Sva prava pridržana