Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: IZRAEL kao znak posljednjih vremena

Poruka je emitirana: 16.7.2017.

IZRAEL kao znak posljednjih vremena

Danas ćemo započeti odgovarati na vaša u posljednje vrijeme učestalo postavljena pitanja: Jesmo li u posljednjim vremenima? Što će biti od ovoga svijeta? Koliko je sati na Božjem satu?

Na spomenuta pitanja odgovarat ću iz Biblije, Svetoga Pisma. Veliki dio Biblije sačinjavaju proročanstva, odnosno, veliki dio Biblije sačinjava tzv. 'Apokaliptička literatura.'  Grčka riječ 'apokalipsis' znači 'otkrivenje'.

Bog koji je stvoritelj vremena i koji je vladar vremena, On koji je izvan vremena dao je, kako to kaže apostol Ivan, 'otkrivenje slugama svojim o tome što se ima uskoro dogoditi'(Otk 1:1). Naravno da točno vrijeme Kristovog drugog dolaska nitko ne zna, ni Sin već jedino Otac, ali Bog je vjernim ljudima Pisma ostavio glavne orijentire za orijentaciju i prepoznavanje vremena u kojem živimo.

Jesmo li u posljednjim vremenima?  Koliko je sati na Božjem satu?

Da bismo iz Svetoga Pisma najjednostavnije odgovorili na ta pitanja, mi moramo paralelno i istovremeno promatrati tri kazaljke na Božjem satu, odnosno moramo pratiti tri vremenske trake kroz ljudsku povijest.

Prorok EZEKIEL imao je viđenje o budućim događajima koji su vezani uz narod IZRAEL. Bog nam je kroz proroka Ezekiela unaprijed darivao precizan slijed izraelske povijesti, od Ezekiela, od 6. stoljeća prije Krista, preko prvog i drugog izgnanstva i povratka, pa sve do posljednjih vremena i Armagedona. To je mala i vrlo precizna kazaljka na Božjem satu.

Prorok DANIEL nam daje, otkriva vremensku traku ostalih NARODA. Drugim riječima, prorok Daniel nam 606. godine prije Krista daje nevjerojatno točan slijed ljudske povijesti od Nabukodonozora, preko Medo-Perzije, Grčke i rimskog carstva do obnovljenog Rimskog carstva, koje će vladati na samome kraju ljudske povijesti, kada će ponovno, drugi puta, Isus Krist doći na ovu zemlju i uspostaviti svoje kraljevstvo. 

Povijest naroda je velika kazaljka na Božjem satu, mala kazaljka je povijest Izraela o kojoj prorokuje prorok EZEKIEL, dok onaj brzi sekunder predstavlja povijest Crkve, koju nam otkriva apostol IVAN u knjizi Otkrivenja.

Progovorimo danas o maloj ali preciznoj kazaljci o Izraelu. Ako želimo sa sigurnošću znati koliko je sati na Božjem satu, jesmo li stvarno u posljednjim vremenima, mi moramo pogledati Izrael. Jedan od najvećih razumskih argumenata, kojim dokazujemo da Biblija je 'divinitus inspirata', da je Biblija 'Bogom izdahnuta' (2.Tim 3:16) su upravo predviđena i ispunjena proročanstva o Izraelu.

Ni jedan narod u povijesti čovječanstva nije toliko proučavao proročanstva i konačne događaje kao Izrael. Svi proroci, pored toga što su narodu obznanjivali Božju Riječ, govorili su o budućnosti. Izrael je kroz cijelu svoju povijest gledao i još uvijek gleda unaprijed, u budućnost. Izrael još uvijek čeka Mesiju i spreman je za gradnju trećeg Hrama u blizini zida plaća na mjestu gdje se nalazi muslimanska đamija AL AKSA.

Dok Izrael čeka svog spasitelja Mesiju, dok kršćani čekaju 2. Kristov dolazak svjesni da prije Krista dolazi Antikrist, istovremeno muslimani čekaju svog islamskog spasitelja Mehdiju. Vidite poštovani slušatelji, bez proučavanja starozavjetne ili židovske eshatologije, bez proučavanja novozavjetne ili kršćanske eshatologije i bez proučavanja islamske eshatologije nemoguće je razumijeti ova burna događanja u svijetu danas.

Isusov govor o posljednjim vremenima i konačnim događajima, obavezno uključuje Izrael, hram i Maslinsku goru. Prema Svetome pismu, Isus se neće vratiti u Bruxelles, Rim, Washington, Moskvu ili Teheran nego u Jeruzalem, preko Maslinske gore.  Čitam za nas evanđelje po Mateju 24. poglavlje:

'Kad Isus iziđe iz hrama i pođe dalje, pristupiše mu učenici njegovi da mu pokažu hramske zgrade. On im reče: Vidite li ovo sve? Zaista kažem vam: ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti. Kad je sjedio na Maslinskoj gori pristupiše mu njegovi učenici te mu rekoše; Kaži nam kada će to biti i koji je znak tvog dolaska i svršetka svijeta?

Kad vidite grozotu pustoši o kojoj govori prorok Daniel, gdje stoji na svetom mjestu – tko čita neka shvati!'

Da bi se na kraju vremena mogla dogoditi 'grozota pustoši o kojoj govori prorok Daniel', da bi se na kraju vremena ponovno moglo dogoditi ono što se već dogodilo u vrijeme Antonija Epifana, mi na sceni ponovno moramo vidjeti NOVI, TREĆI I POSLJEDNJI Izraelski HRAM.

Opće je poznato da Izrael nije imao svoju državu više od 2000 godina. Sukladno proročanstvima, nakon što je Isus bio razapet 33. godine, Izrael je bio raspršen po cijelome svijetu, a Isusovo proročanstvo o hramu, 'da neće ostati ni kamen na kamenu' doslovno se ispunilo. 

Kada je Tit 70. godine osvojio Jeruzalem, rimski vojnici su zapalili hram na čijem se vrhu nalazila zlatna kupola. Zbog visoke temperature zlatna kupola se rastopila a zlato teklo među kamenim blokovima. Da bi došli do zlata rimski vojnici su skidali te kamene blokove i ispunili Gospodinove riječi proročanstva; 'Zaista kažem vam: ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti.'

Prorok Ezekiel je 6 stoljeća prije pada Jeruzalema prorokovao, otkrio, da će Izrael biti raspršen, ali i da će se ponovno vratiti u svoju zemlju. Sigurno da se Ezekielov tekst odnosio na babilonsko ropstvo i na vračanje iz babilonskog ropstva u Ezrino vrijeme, ali se spomenuto proročanstvo proteže i na ono što svakodnevno gledamo u vijestima, od 1948. godine. 

Evo riječi proročanstva proroka Ezekiela. Čitam iz 36:33-36:

'Ovako govori Jahve Gospod: a kad vas očistim od svih bezakonja vaših, napučit ću opet vaše gradove i sagraditi razvaline; opustelja zemlja, nekoć pustinja naočigled svakom prolazniku, bit će opet obrađena. Tada će se reći: Evo zemlja što bijaše pusta, a postade kao vrt edenski! Gle gradova što bijahu pusti, same razvaline i ruševine, a sada su utvrđeni i napučeni. I narodi oko vas koji preostanu znat će da ja, Jahve, razvaljeno opet gradim, i što bi opušteno opet sadim. Ja Jahve rekoh i učinit ću.'

1897. godine 'Dreyfussov sudski proces' i Teodor Herzel i njegov 'Jugentstadt', doveli su do 1. Kongresa cionista. U vrijeme 1. svjetskog rata pojavio se znanstvenik, dr. Weizmann koji je svojim pronalaskom doveo do tzv. 'Balfourovog proglasa', kojim je engleska vlada osigurala nastajanje nacionalne države Izrael.  Od 1917. godine stotine tisuća Židova vraća se u Palestinu. Šuškanje kostiju iz knjige proroka Ezekiela 37.poglavlja postaje očigledna stvarnost. 

Nakon tog razdoblja dolazi 2. svjetski rat i Holokaust, odnosno dolazi pokušaj  zaustavljanja ispunjavanja jednog od glavnih biblijskih proročanstava. Umjesto 'konačnog rješenja' i istrebljenja židovskog naroda, samo nekoliko godina nakon 2. svjetskog rata, u Tel Avivu, u Gradskome muzeju proglašena je 'Država Izrael', 14. svibnja 1948. godine.

Izrael je povijesno, političko, ekonomsko, vojno i agrarno čudo, čudo koje se može objasniti samo na jedan jedini način. Bog se suglasno proročanstvima vraća svome Saveznom narodu. Bog ispunjava svoju Riječ. U poslanici Rimljanima, od 9. do 11. poglavlja, apostol Pavao detaljno piše o tome. 

Jesmo li u posljednjim vremenima? Koliko je stvarno sati na Božjem satu?

Da bismo mogli argumentirano i bez eshatološkog zanosa mogli govoriti o posljednjim vremenima, mi na sceni, naglašavam, ZAJEDNO i ISTOVREMENO moramo vidjeti:

1. obnavljanje Izraela

2. obnavljanje Rimskog carstva te

3. duhovnu, moralnu i ekološku  krizu, o čemu ćemo idući puta.

Za kraj treba reći da je pitanje KADA će Isus ponovno doći važno pitanje, ali također treba reći da postoji jedno važnije pitanje od pitanja KADA to je pitanje JESAM, jesam li, jesi li spreman, spremna za Njegov dolazak?

Prvi puta Isus je došao kao Janje i Spasitelj svijeta. Drugi puta On dolazi kao Lav i Sudac. U ovom trenutku Isus Krist je još uvijek Spasitelj koji je toliko ljubio ovaj grješan svijet, da je sebe dao raspeti na križ Golgote za svakoga onoga koji će povjerovati i vjerovati u Njega. Isus Krist nije nikada nikoga tjerao da umre ili ubije za Njega i Njegovo kraljevstvo. Suprotno, On je taj koji je dragovoljno odbio samozaštitu i iz ljubavi predao svoj život za sve uključujući i svoje neprijatelje. Vrijeme milosti i ljubavi Božje za sve narode još uvijek traje. Nemojmo zakasniti. 

mr.sc Damir Pintarić, pastor BC Betanija

© 2003-2017. Sva prava pridržana.