Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: INTERESNA (NE)VJERA

Poruka je emitirana: 5.2.2023.

INTERESNA (NE)VJERA

ŠTO JE VJERA?

U jednom općenitom, društvenom smislu riječ, pojam 'vjera' gotovo je sinonim ili istoznačnica za pripadnost nekoj religioznoj grupi. Ljudi pitaju: 'Koje je on vjere? 'Koje je ona vjere?' kako bi saznali kojoj religioznoj grupaciji osoba pripada, odnosno, je li dotična osoba pravoslavac, rimokatolik, protestant, musliman, hinduist, budist… NO, ŠTO JE VJERA? Kako Biblija, Sveto Pismo definira vjeru?

U prošlim emisijama dali smo i ponovili definiciju biblijske vjere koja je 'dolazi od slušanja Riječi i koja je usko vezana za Boga, za Isusa Krista i za duhovne, neprolazne, neraspadljive vječne stvari.' U opće poznatoj tvrdnji i pozivu samoga Isusa Krista nalazimo sve nabrojeno:

 

'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U  kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bi vam rekao: ''Idem da vam pripravim mjesto!'' '

 

VJERUJEMO!, VJERUJEM!, ŠTO JE VJERA?

        

U svom Evanđelju, apostol Ivan od prvog do dvadesetog prvog poglavlju razvija teologiju vjere ali i teologiju nevjere, odnosno kroz cijelo svoje Evanđelje Ivana predstavlja vjeru koja opravdava čovjeka, i vjeru koja zavarava čovjeka. Pismo nas uči da se vjerom u Boga, vjerom u Isusa Krista opravdavamo, spašavamo, i da vjerom pobjeđujemo grijeh, grješnu narav, silu grijeha, svijet i vladara ovoga svijeta, no postoje tekstovi, situacije gdje treba stati, zastati i promisliti.

Prošli puta govorili smo o vjeri u koju Gospodin ne vjeruje, prošli puta govorili smo O POVRŠNOJ VJERI koja traži spektakle, čuda, znakove. To je vjera koja traži Božje djelovanje a ne Boga samoga.


'Dok je Isus boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, počeše mnogi vjerovati u njega jer su vidjeli čudesa koja je činio. Ali im se sam Isus nije povjeravao jer ih je sve poznavao. Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo o čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu.' Ivan 2:23


Razmotrimo dana jednu sličnu a ipak drugačiju pojavu, razmotrimo danas INTERESNU VJERU, vjeru u koju Gospodin isto tako ne vjeruje. Vjerujem da svi toliko poznamo Sveto Pismo da poznajemo događaj opisan u Evanđelju po Ivanu 6 poglavlju, događaj hranjenja mnoštva. Dokazujući svoje mesijanstvo, predstavljajući sebe kao onoga koji je 'Ja jesam', Isus sa dvije ribe i pet kruhova hrani 5.000 ljudi. Kako znamo da su se u ono vrijeme u židovskoj kulturi brojili samo muškarci, riječ o 10.000 i više ljudi.

 

Nakon besplatnog ručka, čitamo u 6:15, narod ga je na silu htio učiniti kraljem ali je Isus to odbio i otišao na drugu obalu Tiberijatskog jezera. Sutradan, naravno, počela je potraga za Njim. Kada su ga pronašli Isus im je otvoreno rekao:


'Zaista, zaista, kažem vam, ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego jer ste jeli one kruhove i nasitile se. Nastojte sebi pribaviti ne propadljivu hranu, već hranu koja ima trajnost za život vječni…' Iv 6:26-27

 

Vidite nije problem što je čovjek siromašan, problem je što je čovjek jeftin. Devedestih godina dogodio se rat, dogodilo se puno toga ne dobroga, vjerni ljudi diljem svijeta reagirali su i slali humanitarnu pomoć. Skladišta su bila puna a kada su puna skladišta pune su i crkve.

 

Sjećam se tog vremena i jednog predavanja u crkvi koja je bila prepuna izbjeglica. Dr. Langhamer predavao je na temu: 'Što će biti od ovoga svijeta?' u kojem se stalno vraćao na poantu da na kraju vremena prije Krista na scenu mora doći antikrist, čovjek bezakonja i posljednji svjetski vladar. Jedan moj kolega sjedio je iza dvije starije žene koje su pozorno pratile predavanje. U jednom trenutku jedna pita drugu, 'Sad mi na kraju nije jasno, tko mora doći prvi Krist ili antikrist?' na što joj je druga odgovorila; 'Nek oni nama daju one pakete pak ne dođe prvi tko hoće!'

Zašto je POVRŠNA VJERA koja traži Božje djelovanje a ne Boga sama zavaravajuća? Zašto je INTERESNA VJERA koja traži pomoć od Boga a ne Boga samoga također zavaravajuća a ne opravdavajuća vjera?

Zašto je POVRŠNA VJERA iz Ivana 2.poglavlja, i INTERESNA VJERA iz Ivana 6. poglavlja zapravo nevjera?

Nakon direktnog obraćanja i sučeljavanja riječima: 'Zaista, zaista, kažem vam, ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego jer ste jeli one kruhove i nasitile se…', mnoštvo je Gospodinu postavilo pitanje: 'Što da činimo? Koja djela Bog hoće?' Ovo djelo Bog hoće – da vjerujete u Onoga koji me poslao.' Iv 6:28-29

Čuda, ozdravljenja, hranjenje imaju samo jednu glavnu svrhu – ukazati na Boga i na Isusa Krista, Spasitelja svijeta, ukazati na Onoga koji u istom kontekstu tvrdi:


'Ja sam kruh života koji silazi s neba i daje život svijetu.' Iv 6:33

 

Vjera koja opravdava 'dolazi od slušanja Riječi i usko vezana za Boga, za Isusa Krista i za duhovne, neprolazne, neraspadljive vječne stvari.' Evo priče za kraj.

Bogati plemić sa svojim sinom jedincem dijelio je strast prema umjetninama. Zajedno su putovali svijetom i svojoj kolekciji dodavali samo najbolja umjetnička djela Picassa, Van Gogha, Moneta, i drugih. Nažalost, došao je rat i mladić je osjetio želju da pomogne svojoj zemlji. Bio je mobiliziran kao sanitetski djelatnik. Nakon samo nekoliko tjedana njegov je otac dobio brzojav. Njegov je sin poginuo spašavajući ranjenike.

Shrvan i potišten otac je čuo kucanje na vratima na kojima se pojavio mladić s paketom, s poklonom. Predstavio se kao suborac njegovog Sina i kao jedan od onih kojeg je Sin spasio. U paketu je bio poklon - portret Sina kojeg je sam mladić naslikao. Iako to nije bilo nikakvo vrhunsko umjetničko djelo, otac je portret stavio na najbolje mjesto iznad kamina i svakodnevno uživao u uspomenama.

Za nekoliko mjeseci otac je umro. Prema oporuci koju je ostavio, njegova bi se vrijedna kolekcija, budući da više nije imao nasljednika, trebala dati na dražbu.

Dražba je počela prodajom slike koja nije bila na popisu. Bio je to portret plemićeva sina. Voditelj dražbe predstavio je portret i otpočeo nadmetanje. Predložena cijena bila je 100 dolara. Trenuci su prolazili, ali nitko nije odgovorio. Željeli su preskočiti taj prijedlog i što prije nastaviti s dražbom pravih umjetnina. Ali je voditelj dražbe ustrajao: 'Ne, moramo najprije ovo prodati'. Konačno se javio vrtlar, sluga te obitelji koji je poznavao i volio Sina: 'Ja imam samo deset dolara. Ipak bih želio imati tu sliku.' Voditelj je nastavio: 'Imamo ponudu od deset dolara. Nudi li tko više? Prvi put, drugi put, prodano!' Nakon toga voditelj je neočekivano izjavio: 'Dražba je gotova!' Ljudi su ga gledali s nevjericom. 'Čekajte, kako gotova? Što je sa svim onim milijune dolara vrijednim slikama?' Voditelj je kratko odgovorio:

'Žao mi je dražba je gotova jer prema oporuci oca, tko uzme njegova sina… dobiva sve.'


p. Damir Pintarić