Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Božić u jednoj Riječi!

Poruka je emitirana: 18.12.2022.

BOŽIĆ U JEDNOJ RIJEČI


Poznati Oxfordski rječnik na osnovu broja pretraživanja i broja pojavljivanja u javnosti, te na osnovu utjecaja na društvo, svake godine bira riječ godine. Godine 2020. riječ godine bila je riječ 'pandemija', dok je riječ godine za 2021. bila riječ 'cjepivo.' Prema istraživanju u koje su prvi puta bili uključeni i građani, riječ godine za evo sada već polako prošlu 2022. godinu bila je riječ, pojam ''goblin mode''. ''Goblin mode'' ili ''goblinsko ponašanje'' je pojam koji opisuje citat; „samoudovoljavajuće, sebično, pohlepno, lijeno ponašanje''[1]. Ima logike, pandemija, cjepivo, ''goblin mode''.

Pastor Geoff Mcilarth, napravio je istraživanje u UK, u kojem je ispitanike zamolio da definiraju, opišu, objasne Božić s jednom riječju.

 

'Kako biste opisali, objasnili, definirali Božić s jednom riječju?' 


Evo najčešćih odgovora: 'blagdan, obitelj, darovi, mir, vjera, ljubav, nada, radost'.

 

Kako biste opisali, objasnili, definirali Božić s jednom riječju?


Novi Zavjet nam Isusa Krista oslovljava i predstavlja sa više od 66  što imena, što titula. Ako krenemo od Otkrivenja prema Mateju onda dobijemo ovaj popis:

 

Izdanak, Davidov Potomak, Sjajna zvijezda Danica (Otk 22:16) Alfa i Omega (Otk 22:13),  Riječ Božja (19:13),  Lav iz Judina plemena (Otk 5:5), Amen, Vjerni i Istiniti Svjedok, Početak (Otk 3:14) Prvi i Posljednji (Otk 1:17), Vjerni svjedok, Prvorođenac od mrtvih, Vladar zemaljskih kraljeva (Otk 1:5) Onaj koji jest, koji bijaše i koji će doći (Otk 1:4) Istiniti (1. Iva 5:20), Zagovornik (1.Iva 2:1), Riječ Života (1.Iva 1:1), Čuvar duša (1.Pet 2:25), Kamen spoticaja i stijena sablazni (1.Pet 2:8), Ugaoni kamen (1.Pet 2:6), Živi kamen (1.Pet 2:4), Začetnik i dovršitelj vjere (Heb 12:2), Preteča (Heb 6:20), Poslanik i Veliki Svećenik (3:1), Vođa spasenja (Heb 2:10), Spasitelj (Tit 1:4), Blaženi i jedini Vrhovnik, Kralj kraljeva i Gospodar Gospodara (1.Tim 6:15), Posrednik (1.Tim 2:5), Glava crkve (Kol 1:8), Savršena slika Boga nevidljivoga (Kol 1:15), Gospodar (Fil 2:11), Gospodin (Fil 1:2), Zaglavni kamen (Ef 2:20), Novi Adam (1.Kor 15:45), Stijena (1.Kor 10:4), Pashalno Janje (1.Kor 5:7), Osloboditelj (Rim 11:26), Pravednik (Dj 7:52) Svetac, Začetnik života (Dj 3:15),

Pravi trs (Iv 15:1), Put, Istina, Život (Iv 14:6), Uskrsnuće i život (Iv 11:25), Vrata (Iv 10:7), Ja jesam (Iv 8:58), Svjetlo svijeta (Iv 8:12), Svetac Božji (Iv 6:69), Kruh života (Iv 6:35), Sin Čovječji (Iv 5:27), Kralj Izraela (Iv 1:48), Janje Božje (Iv 1:29), Jedinorođenac (Iv 1:14), Riječ (Iv1:1), Utjeha Izraela (Lk 2:25), Sunce s visine (Lk 1:78), Sin Previšnjega (Lk 1:32), Djetešce (Lk 2:12), Sin Preslavnoga (Mk 14:61), Sin Davidov (Mat 1:1), Emanuel (Mat 1:23).

 

Kako biste opisali, objasnili, definirali Božić s jednom riječju?

 

Vjerujem da ćemo tu jednu riječ, riječ kojom doista možemo u ne maloj mjeri definirati Božić pronaći u Evanđelju po Mateju. Evanđelist Matej svoje Evanđelje započinje s ljudskim rodoslovljem, i onda na početku u 18. stihu piše o Isusovom rođenju, odmah naglašavajući da je tu riječ o nečemu puno većem od rođenja, da je tu riječ o utjelovljenju. Matej 1:18-21:

 

'S rođenjem Isusa Krista bilo je ovako: Njegova majka Marija bijaše zaručena s Josipom. Ali prije nego se zajedno nastaniše, pokaza se da je začela po Duhu Svetom. Nato Josip, muž njezin, jer je bio pravedan, i jer je nije htio javno osramotiti, naumi je potajno otpustiti. Tek što je to u sebi odlučio, ukaza mu se u snu anđeo Gospodnji, i reče mu: ''Josipe, Sine   Davidov, nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetoga. Rodit će Sina, i nadjeni mu ime Isus,…'' '

 

Isus je grčki prijevod hebrejskog imena JEHŠUA. Kako opisati, definirati, objasniti Božić s jednom riječju? JEHŠUA! Jehšua doslovno prevedeno s hebrejskog znači 'BOG JE SPASENJE!'

Bog je ono što jest jer je Trojedini Bog, jer je Trojstvo. Bog sve što radi radi zajedno u savršenoj harmoniji i skladu jer je Trojedini. U Svetome Pismu, u poslanici Efežanima Pavao objašnjava spasenje čovjeka gdje jasno navodi da je Bog Otac taj koji ljubi i planira spasenje, da je Bog Sin taj koji ljubi i omogućuje spasenje, i da je Bog Duh Sveti taj koji ljubi i ostvaruje spasenje.


OTAC LJUBI ČOVJEKA I PLANIRA SPASENJE     

 

U hvalospjevu jednom Bogu Spasitelju, Pavao piše da je Bog Otac 'u Kristu spašene izabrao prije stvaranja svijeta', te da je to učinio iz i u ljubavi, 'u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu.'[2]

Važno je razumjeti da je Bog prije nego je bio Stvoritelj bio Bog koji ljubi. Tu vječnu ljubav koja je vladala i koja vlada između Oca, Sina i Duha Svetoga, Bog je u Isusu Kristu ponudio i dan danas nudi čovjeku u Isusu Kristu. Bog sve što čini, čini iz svoje naravi, iz svoje biti. Bog je ljubav, tvrdi apostol Ivan i Bog ne može ne ljubiti, On se ne može odreći sam sebe. Božja ljubav u naravi je centrifugalna, difuzna, raspršujuća. Božja ljubav se nudi, stvar prilike i neprilike kroz koje ljude zove i privlači sebi. Sam Isus Krist je jasno rekao 'da nitko ne može doći k Njemu koga ne privuče Otac njegov.'[3] Otac ljubi i planira spasenje, a

 

SIN LJUBI I OSTVARUJE SPASENJE    

 

U prije čitanom temeljnom tekstu, Matej navodi ime JEHŠUA, ime kojim možemo dobro definirati Božić, i Matej definira ime JEHŠUA:


         'Rodit će sina i nadjeni mu ime ISUS, jer će on izbaviti svoj narod od     grijeha njegovih.'


Pavao u poslanici Efežanima objašnjava ulogu Boga Sina u spašavanju čovjeka ovim riječima: 'U ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu… u kome imamo otkupljenje njegovom krvi…'[4]

Isus nije došao na svijet da uspostavi blagdane, već da umre On pravedan za nas nepravedne, On svet za naš grješne. Da je naš najveći problem ekonomski Bog bi nam poslao ekonomistu, da je naš najveći problem ekološki Bog bi nam poslao ekologa, da je naš najveći problem sociološki Bog bi nam poslao sociologa – naš najveći nerješiv problem je grijeh i zato je Bog poslao Spasitelja. Križ govori o Božjoj ljubavi ali i o ozbiljnosti grijeha.

Spašavanje čovjeka započinje u vječnosti a ostvaruje se utjelovljenjem. Bog je postao Djetešce, Bog je postao poput jednoga od nas. Čitali smo da je Duh Sveti  igrao ključnu ulogu u tom nadnaravnom događaju.

 

 ''Josipe, Sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetoga. Rodit će Sina, i nadjeni mu ime Isus – JEHŠUA…''

 

BOG OTAC LJUBI I PLANIRA SPASENJE, BOG SIN LJUBI I OSTVARUJE SPASENJE i

 

BOG DUH SVETI LJUBI I OMOGUĆUJE SPASENJE    

 

Kako On to čini? Bog je ono što je jer je Trojedini. Bog sve što radi radi zajedno u savršenoj harmoniji i skladu. Kada stvara i kada spašava Bog Otac uvijek koristi Vječnu Riječ i Vječnoga Duha. Sam Isus, ta Utjelovljena Vječna Riječ na rastanku sa svojima pri kraju misije spašavanja čovjeka o Bogu Duhu Svetome govori:


'Ipak vam istinu velim: vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama. On će, kada dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na sud, na pravednost i na sud.'[5]

 

Duh Sveti koristi Riječ, Evanđelje kako bi nam pokazao da mi nismo tako dobri kao što mislimo da smo dobri. Duh Sveti je taj koji nam ponekad tiho u savjesti a ponekad glasno kroz riječ, poruku, Pismo, radio emisiju ukazuje na problem ali i na rješenje. Božja ljubav je u difuzne naravi, ona je raspršujuća, ona koja stvara prilike i neprilike kroz koje zove i privlači ljude k sebi.

 

Kako u godini u kojoj je pojam godine ''goblin mode, '' ''goblinsko ponašanje'' definirati Božić s jednom riječju? 


JEHŠUA!


 

p. Damir Pintarić
[1] https://mojfaks.dnevnik.hr/clanak/vijesti/oxford-dictionary-objavio-rijec-godine-savrseno-opisuje-2022---755108.html

[2] Efežanima 1:3-5

[3] Ivan 6:44

[4] Efežanima 1:5-7

[5] Ivan 16:7-8