Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Blagoslov ili prokletstvo?

Poruka je emitirana: 4.11.2018.

Blagoslov ili prokletstvo?

'Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,...  Zemlja plodom urodila! Bog nas blagoslovio! Bog naš! Bog nas blagoslovio!'  (Ps 67:2,7-8)

Blagoslov je prva riječ koju je Adam čuo od Boga. Prema prvom izvješću o stvaranju, prema Postanku 1. poglavlju, prve riječi koje su prvi ljudi čuli bile su blagoslov. To je Božji plan za čovjeka, blagoslov. Čitam Postanak 1:26 na dalje:

'Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče: Plodite se i množite i napunitezemlju i sebi je podložite.' (Pos 1:26-28)

Pisac u uvodu čitanog 67 Psalma je Hebrej, najvjerojatnije kralj David. Kao Hebrej, autor blagoslov usko veže uz Boga i uz milost Božju: 

'Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas!'

Hebrejski um pod utjecajem Pisma blagoslov je usko povezivao s Bogom, Božjom milošću i Izraelom. Autor Psalma znao je za svećenički ili Aronov blagoslov. Čitam poznati Aronov blagoslov iz Knjige Brojeva 6:22 na dalje:

        »Reci Aronu i njegovim sinovima: ‘Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im:

          Neka te blagoslovi Jahve  i neka te čuva!

  Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!

  Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!’

  Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.«  (Br 6:22-26)


Blagoslov je vezan za Boga, Božju milost, Izrael i poslušnost Božjem Zakonu. Bog je s Izraelom potpisao ugovor. Prema tom ugovoru poslušnost Božjem Zakonu donosi blagoslov a neposlušnost donosi prokletstvo.

Nakon što su potpisali ugovor s Bogom i isklesali sav Zakon na kamenje, ulazeći u obećanu zemlju, Izraelci su morali stati kod gore Gerazim i šest Izraelovih plemena moralo je u jedan glas glasno blagoslivljati narod ovim riječima. Čitam Ponovljeni zakon 28. poglavlje prvih 6 stihova:


'Ako zbilja poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Jahve Bog tvoj uzvisit će te nad svenarode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve Boga svoga. Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju. Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga. Blagoslovljen će biti tvoj koš i načve tvoje. Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš i kad izlaziš.'   (Pnz 28:1-6)


Nakon izricanja blagoslova, Izraelci su produžili dalje. Kada su stigli do brda Ebal ponovno su morali stati.  Sada je drugih šest plemena moralo u jedan glas i glasno izricati prokletstva ovim riječima. Ponovno čitam Pnz 28:15-19:


'Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem,sva će ova prokletstva doći na te i stići će te: proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju. Proklet će biti koš tvoj i naćve tvoje. Proklet će biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, mlad krava tvojih i priraštaj stada tvoga. Proklet ćeš biti kad ulaziš, proklet kad izlaziš. '  (Pnz 28:15-19)


Blagoslov ili prokletstvo? Što možemo naučiti iz više tisućljetne povijesti Izraela? Apostol Pavao objašnjava u Novome zavjetu da je Crkva pricijepljena na Izrael, i da sve što se dogodilo Izraelu napisano je za pouku i opomenu Crkvi. 

Prvo i očigledno je PREPOVRŠNO POIMANJE POSLUŠNOSTI i BLAGOSLOVA.

Kada je Bog potpisivao ugovor s Izraelom na osnovu Zakona, rekao je slijedeće:

'Jahve, Bog tvoj, naređuje ti danas da vršiš ove Zakone i uredbe. Drži ih dakle i vrši SVIM SRCEM SVOJIM i SVOM DUŠOM SVOJOM.'' (Pnz 27:1-6)

Površna poslušnost, površna religioznost, religioznost bez uključivanja spoznaje, emocija, volje, površna religioznost bez srca, odnosa, zahvalnosti vodi i dovodi do površnog poimanja blagoslova. 

Materijalni blagoslov je samo dio blagoslova i on nije  temeljni blagoslov. Blagoslov u svetopisamskom smislu je puno dublji pojam, pojava od samo materijalnog blagoslova.  Zato Isus u Novome zavjetu stalno ispravlja i produbljuje prepovršno tumačenje Zakona i na kraju pita: 

'Što koristi čovjeku ako zadobije čitav svijet a izgubi dušu?'

Prema Pismu duhovni blagoslov mora biti temelj svakog drugog blagoslova jer inače blagoslov nije Božji blagoslov. Prepovršna religioznost, religioznost bez srca, bez odnosa, bez zahvalnosti dovodi do prepovršnog poimanja blagoslova i sve skupa završava u ekstremnoj sebičnosti. 

Prečesto puta Izrael je zaboravio da je on kanal a ne izvor Božje milosti i blagoslova. Zatvorio je izlazne kanale i utopio se u 'blagoslovu.' Ne događa se li to upravo nama ovdje u najrazvijenijem dijelu svijeta?

Vratimo se za kraj tamo gdje smo počeli a to je 67. Psalam u kojem autor, vjerojatno kralj David, moli za Božji blagoslov. Ključno pitanje za našu temu Blagoslov ili prokletstvo?  je pitanje zašto David moli za blagoslov?

'Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, DA BI VA ZEMLJA UPOZNALA PUTOVE TVOJE, SVI PUCI TVOJE SPASENJE!'

Kada je Bog pozvao, poslao i blagoslovio Abrahama učinio je to ovim riječima: 

'Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.'  (Pos 12:2-3)

Abraham je imao Izaka, Izak je imao Jakova, Jakov je imao dvanaest sinova od kojih nastaje dvanaest Izraelovih plemena. Mojsije, Deset zapovijedi, Zakon, proroci, pisci Biblije, sve to dolazi kroz Izrael.  Marija, majka Gospodinova, bila je Izraelka. Mesija, Spasitelj svijeta, Isus Krist rodio se u Betlehemu, odrastao u Nazaretu i djelovao u Izraelu. 

U poslanici Galaćanima, Hebrej od Hebreja, apostol Pavao, objašnjavajući mogući kontinuitet Božjeg blagoslova odgovara na pitanje; kako mogu svi puci upoznati spasenje i puninu Božjeg blagoslova? Gal 3:10-14:

'Svi koji se pouzdavaju samo u vršenje Zakona nalaze se pod prokletstvom, jer stoji pisano: Proklet svaki koji ne poštuje Zakon vršeći sve što        je u njemu napisano. A da se Zakonom nitko ne opravdava pred Bogom, to je očito, jer će pravednik živjeti od vjere. Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet. Stoji naime pisano: Proklet koji visi na drvetu! - da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahamov blagoslov, da primimo obećanog Duha po vjeri!'

p. Damir Pintarić

© 2003. - 2018. Sva prava pridržana.