Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Biblija i kapital

Poruka je emitirana: 9.2.2020.

Kapital(ist) i rad(nik)

 


U prošloj emisiji govorili smo o 'Biblijskom odnosu radnika prema radu, poslodavcu i kapitalu', dok je današnja tema suprotna: 'Što Biblija uči o odnosu poslodavca prema kapitalu, radniku i radu?'

Kada govorimo o spomenutoj temi moramo spomenuti i preporučiti knjigu  Maxa Webera, 'Protestantska etika rada i duh kapitalizma'. Max Weber,  promatrajući protestantske crkve u Njemačkoj dao je jednu znanstvenu analizu uzroka i posljedica. On je istraživao i pisao o utjecaju protestantizma na zapadne zemlje, točnije, Weber je istraživao i pisao o utjecaju biblijsko - protestantske etike rada i poslovanja na stvaranje duha kapitalizma u protestantskim zemljama.

Sjedinjene Američke Države, sjevernu i zapadnu Europu, nama najbližu Njemačku, duh kapitalizma pa i sam kapitalizam nemoguće je razumjeti bez Reformacije i biblijsko-protestantske etike rada, koja izvire iz učenja Biblije kojoj su  se reformatori vratili.

 

Što se dogodilo u vrijeme i nakon Reformacije u Americi, u zapadnoj i sjevernoj Europi?


Ljudi su se, vrativši se Pismu, vratili Bogu. Po crkvama se propovijedala i učila biblijska etika rada i poslovanja. Vjerni u protestantskim crkvama nisu Božju Riječ samo saslušali već su je poslušali i primijenili, 'utjelovili' u društvu, što je u konačnosti dovelo do stvaranja 'duha kapitalizma' i ekonomskog procvata i nevjerojatnog razvoja. Vjerni u Americi, zapadnoj i sjevernoj Europi shvatili su da rad i kapital nisu neprijatelji, već da moraju biti nerazdvojivi prijatelji koji ne mogu jedan bez drugoga.

 

U prošloj emisiji, govoreći o biblijskom odnosu rada prema kapitalu, zaključili smo slijedeće. Kada radnik služi gospodaru 'kao Gospodinu,  kada ga časti i poštuje', a kada gospodar 'daje od sebe ono što je pravedno i pravično jer je svjestan Pravednog Suca', stvari jednostavno moraju ići naprijed, jer je to u 'skladu s pravim štovanjem Boga'.

 

Odgovorimo danas ukratko na dva pitanja: Što je kapital i što s njim?

 

Sociolozi nas uče da se prvobitna zajednica raspala u 4. stoljeću prije Krista, te da je najvažniji uzrok raspada prvobitne zajednice i nastanka robovlasničkog društva bio VIŠAK. Počelo se proizvoditi više nego što je bilo potrebno. Što s viškom? Dakle, što je kapital? Kapital je višak! Što s njim?

Da bismo mogli definirati i odrediti višak, mi prvo  moramo definirati i odrediti osnovu. Što je to osnovno? Pitanje viška je zapravo pitanje osnovnog.  Jedan od temeljnih tekstova biblijsko-protestantske etike rada, zapisan je u 1.poslanici Timoteju  6. poglavlju od 7. do 10;

 

'Ništa, naime, nismo donijeli na ovaj svijet, tako da ništa ne možemo iz njega iznijeti. A kad imamo hranu i odijelo, tim budimo zadovoljni! A oni koji žele da postanu bogataši upadaju u napast, u zamku i u mnoge lude i pogubne želje što strovaljuju ljude u propast i uništenje, jer je pohlepa za novcem izvor svih zala.'

 

Čitajući  diplomski rad na temu 'Weberove etike rada i duha kapitalizma', naišao sam na jednostavnu ali snažnu misao. Diplomantica je zapisala slijedeće, citat: 'pohlepa čovjeka čini razbojnikom a ne poduzetnikom,' kraj citata.

Kada govorimo o kapitalu, kada govorimo o odnosu poslodavca prema kapitalu, radniku i radu, treba reći da današnji neokapitalizam gotovo da nema dodirnih točaka sa dobrim, starim i zdravim Weberovim kapitalizmom. Temelj, središte i cilj Weberovog kapitalizma je stih iz Postanka 2:24 koji glasi:

 

'Bog uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt, da ga OBRAĐUJE I  ČUVA.'

 

Temelj, središte i cilj Weberovog kapitalizma je Bog, dok je temelj, središte i cilj novog neokapitalizma novac. Novac je danas alfa i omega, početak i svršetak,  novac je danas motiv, sadržaj i krajnji cilj i zato vidite, poštovani slušatelji, nitko nije ni sretan ni zadovoljan. Zato cijela Arena, stojeći iz srca pjeva: 'Nije meni nikad dosta.'

 

Što je kapital i što s njim?


O ovoj našoj temi, o kapitalu, višku, investiranju počeo sam drugačije i dublje razmišljati prije nekoliko godina izazvan jednim osobnim primjerom. Jedan moj prijatelj iz sjeverne Europe ima enormno visoka primanja a živi gotovo normalnim građanskim životom. Nema tu jahte, glisera, vila i ne znam ni ja čega svega drugoga, a moglo bi se imati obzirom na višak koji mu donosi njegova tvornica i ženina robna kuća.

Jednom prilikom za večerom sam ga otvoreno pitao; 'John, kako to da tako skromno živite obzirom na vaš status i vaša primanja?' Uputio me na neka Calvinova djela, te mi je govorio o svojim osobnim uvjerenjima po pitanju osnovnog, odnosno po pitanju suviška ili kapitala.  Govorio mi je o tome kako se stalno preispituje i konstantno pazi da ne troši previše na sebe, citirajući na kraju Gospodinove riječi; 'Ne sabirite SEBI blago na zemlji…' (Mat 6:19-21)

Objasnio mi je da je za njega profit, višak, kapital nešto što nije njegovo već da mu je to povjereno na upravljanje. Kapital je nešto što ne pripada ni njemu, ni njegovoj djeci već Bogu. 'Želim biti dobar upravitelj i upravljati s dodijeljenim na slavu Božju i na opće dobro' zaključio je, dodavši, 'da želi biti i dobar roditelj jer je najgore i najopasnije kada djeci date i ostavite samo novac.'

 

Što s viškom?


Poslušajmo što apostol Pavao piše toj velikoj, a danas puno, previše prevelikoj manjini bogatih ljudi. Čitam 1. Tim 6:17 na dalje:


'Bogatašima ovoga svijeta prenesi da ne budu bahati, da ne polažu nade u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve obilno daje na uživanje, DA ISKAZUJU DOBROČINSTVA, DA BUDU BOGATI DJELIMA LJUBAVI, DA BUDU DAREŽLJIVI I PODATNI, da tako sebi zgrću sigurno blago za budućnost kako bi postigli pravi život,' kraj citata.

 

Poštovani bogataši, ja razumijem da vas ljuti i nervira loš radnik koji je kronično nezadovoljan i nezahvalan, i mislim da vas takav ne mora ni najmanje zabrinjavati. Ono što vas mora zabrinjavati je slučaj kada dobar, pošten i vrijedan radnik, iako pošteno i vrijedno radi a posao i naplata dobro idu, ipak na kraju svega nema dovoljno ni za ono osnovno. Vidite, to je veliki problem i ozbiljan grijeh pred Bogom.

Pavao kao što smo čitali poziva na darežljivost, podatnost, investiranje dok Jakov upozorava. Čitam Jakovljevu poslanicu 5. poglavlje:'Pazite sad bogataši! Udarite u plač i jaukanje nad nevoljama koje će vas  zadesiti! Vaše bogatstvo istrunu a vaše haljine izgrizoše moljci. Vaše zlato    i srebro uhvati rđa: njihova će rđa biti svjedočanstvo protiv vas i kao   oganj progutat će vaša tjelesa.'

 


Kada govorimo o odnosu rada i radnika prema poslodavcu i kapitalu i odnosu poslodavca prema kapitalu, radniku i radu pitamo se Gdje je rješenje? Postoji li izlaz. Prije nekoliko dana, jedan ekonomski analitičar je javno na Hrvatskoj televiziji rekao slijedeće, citat: 'Vrijeme je da krizu nazovemo pravim imenom a to je propadanje.'  Gdje je rješenje?

 

Kada je Isus hodao ovom zemljom, bilo je to u vrijeme Rimskoga carstva, Židovi su od Mesije, Izbavitelja, Spasitelja očekivali pobunu a Isus je propovijedao pokajanje.


'Bog uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt, da ga OBRAĐUJE I  ČUVA.'

 

Milost s vama i do slušanja.

p. Damir Pintarić

© 2020. Sva prava pridržana.