Članci

RAD(NIK)  I  KAPITAL(IST)


Ekonomski  razvijenu sjevernu i zapadnu Europu, Sjedinjene Američke Države,  duh kapitalizma pa i sam kapitalizam nemoguće je u potpunosti razumjeti bez Reformacije i biblijsko-protestantske etike rada koja izvire iz učenja Biblije. Kada razmatramo odnos između rada i kapitala iz biblijske perspektive, moramo spomenuti i preporučiti knjigu od Maxa Webera, 'Protestanska etika rada i duh kapitalizma.'

Max Weber, promatrajući protestantske crkve u Njemačkoj dao je jednu znanstvenu analizu uzroka i posljedica. On je istraživao i pisao o utjecaju protestantizma na zapadne zemlje, točnije, Weber je istraživao i pisao o utjecaju biblijsko - protestantske etike rada na stvaranje duha kapitalizma u protestantskim zemljama.

Pastori i propovjednici u vrijeme i poslije Reformacije, vrativši se na izvor, vrativši se na Sveto Pismo u crkvama su propovijedali i učili o biblijskom odnosu prema radu, prema poslodavcu i prema kapitalu. Vjerni protestantskih crkava su to biblijsko učenje 'utjelovili' u društvu, što je u konačnosti rezultiralo velikim gospodarskim razvojem u Americi te zapadnoj i sjevernoj Europi.

Do Reformacije nije došlo zbog prevelikog utjecaja Crkve na društvo, već suprotno, zbog premalog utjecaja na društvo. Vjernički život prije Reformacije zasnivao se na pohađanje crkve i obavljanje nekih izvanjskih tradicionalnih navika, dok pravog utjelovljenja biblijske etike rada i poslovanja u svakodnevnici nije bilo.

Spomenimo dva tekst iz Novoga Zavjeta koji sažimaju opširno Novozavjetno učenje o odnosu prema radu i poslodavcu, učenje koje je utjecalo na stvaranje 'duha kapitalizma' u Europi. 1. Timoteju 6:1-2:'Svi koji su pod jarmom ropstva neka smatraju svoje gospodare vrijedne svake časti, da se ne grdi ime Božje i naša nauka. A oni koji imaju kršćane za gospodare neka im ne iskazuju manje poštovanja zbog toga što su braća, već neka im služe bolje… Ovo uči i na ovo potiči!'Pavao je jasan, kada piše posloprimaocu, 'Gospodari se moraju smatrati dostojnima svake časti, da se grdi ne ime Božje i naša nauka.' Dalje u tom istom tekstu, Pavao piše da je pošteno služenje i poštivanje gospodara 'u skladu s pravim štovanjem Boga.'

Poznati američki teolog dr. John Machrthur pročitani teskt komentirao je ovako: 'Posao, radno mjesto je poput arene u kojoj je Gospodin proslavljen ili posramljen.'

Pavao je jednako jasan kada piše posloprimaocu i kada piše poslodavcu, odnosno gospodaru. Kološanima 4:1:


'Gospodari, dajte sami od sebe svojim robovima što je pravedno i pravično, znajući da i vi imate nebeskog Gospodara!'


Što se dogodilo u vrijeme i nakon Reformacije u Americi, u zapadnoj i sjevernoj Europi?


Ljudi su se vratili Pismu a kroz Pismu Bogu. Po crkvama se propovijedala i učila biblijska etika rada i poslovanja. Vjerni u protestantskim crkvama nisu Božju Riječ samo saslušali već su je poslušali i primijenili, 'utjelovili' u društvu, rad i kapital postali su prijatelji što je u konačnosti dovelo do stvaranja 'duha kapitalizma' i ekonomskog procvata i nevjerojatnog razvoja koji ima svoje posljedice sve do dan danas.

Kada radnik služi gospodaru 'kao Gospodinu i kada ga časti i poštuje', a kada gospodar 'daje od sebe ono što je pravedno i pravično jer je svjestan Pravednog Suca', stvari jednostavno moraju ići naprijed, jer je to u 'skladu s pravim štovanjem Boga'.

Kada govorimo o odnosu prema radu, poslodavcu i kapitalu, u cijeloj toj temi ključni su odgovori na slijedeća osnovna pitanja; što je dobar posao, što je dobra plaća, što je kapital?

U odgovaranju na spomenuta osnovana pitanja ljude se, generalno govoreći, dijele na vjerne i nevjerne.

 

Što je posao, plaća, kapital za nevjerne ljude?

 

Nevjerni roditelji uglavnom djeci govore sljedeće: 'dobro uči i marljivo radi, savjesno izvršavaj svoje domaće zadaće da imaš što bolje ocjene kako bi mogao upisati dobru srednju školu, dobar fakultet, možda postdiplomski studij…' ZAŠTO? 'Da imaš dobru plaću'. ZAŠTO? 'Da možeš kupiti mnoge svari.'

Što je posao, plaća, kapital za nevjerne? Uglavnom sredstvo za užitak. Nažalost, nakon feudalizma i socijalizma mi smo na ove naše prostore uvezli neokapitalizam koji nema glavnu karakteristiku i glavni sadržaj zdravog, pozitivnog kapitalizma a to je Slava Božja i dobro čovjeka.

U neokapitalizmu profit je zauzeo mjesto Boga. Profit je danas alfa i omega, profit je Bog današnjice i zato je neokapitalizam više sličan klasičnom Mamonizmu i on u ovom obliku gotovo da nema dodirnih točaka sa starim Weberovim 'duhom kapitalizma.'

Za nevjerne ljude, za one koji žive za sebe, za sada i za ovdje, dobar posao, dobra plaća, kapital je sredstvo da se kupe mnoge stvari, on je put do užitka.


Što je posao, plaća, kapital za vjerne ljude?

 

Vjerni roditelji uglavnom djeci govore sljedeće: 'dobro uči i marljivo radi, savjesno izvršavaj svoje domaće zadaće da imaš što bolje ocjene kako bi mogao upisati dobru srednju školu, dobar fakultet, možda postdiplomski studij…' ZAŠTO? 'Da svojim znanjem, sposobnošću i radom proslaviš Boga.'

Za vjerne ljude, za one koji imaju vječnu perspektivu života, za one koji su kako Petar piše, 'svjesni Boga pravednog Suca', posao, plaća, kapital je dar ali i povjerena ODGOVORNOST.
Za istinski vjerne ljude život nije izlet ili ekskurzija nego zadatak, život je domaća zadaća. Istinski vjeran čovjek domaću zadaću piše redovito i uredno, jer je uvjeren da će je Učitelj jednoga dana pregledati i ocijeniti.

Ključno pitanje u svemu do sada izrečenom je pitanje Gospodstva. U gotovo 90% kršćanskoj zemlji treba jasno pitati: Tko je moj, tko je tvoj Gospodar? Tko je alfa i omega u životu? Tko je motiv i cilj? Što nas pokreće? Da li je to Isus Krist, slava Božja i dobro čovjeka ili je to novac? Rimski filozof Kvintilijan ovako je definirao čovjeka:

'Stil je čovjek. Stil nas otkriva. '