Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: subotom u 9:30 sati, 'Radio 1' (105,6 MHz), 'Radio Pitomi' (93,5 MHz)

Naziv poruke: Sve je imao - ništa imao nije

Poruka je emitirana: 7.5.2017.

Sve je imao ništa imao nije!

Ima li život smisla? Kako osmisliti svoj život? Kako pronaći zadovoljavajuće odgovore na pitanja: Tko sam ja? Odakle dolazim? Zašto sam ovdje i kamo ja zapravo idem?, kada je ljudski život u pravilu težak i prepun problema, dilema, pitanja, paradoksa i apsurda.

 

Ljudi su često puta i s pravom skeptični na pitanja o smislu života, jer su ponuđeni odgovori prečesto puta istrošeni, patetični, nedorečeni i isprazni. Umoran čovjek  nerijetko protestira: 'Tko si ti da nam govoriš o smislu života?' Upravo zato izabrao sam mudrog Salomona, kralja izraelskog, koji je kako ćemo čuti, vrlo kompetentna osoba da nam progovori o toj temi.

 

Slikovito govoreći možemo reći da je Salomon tražeći smisao života, tražeći nešto više od života, tražeći puninu života, prolazeći kroz život osvajao tri velike planine. Prva planina bila je planina znanja i mudrosti. Druga planina koju je Salomon osvajao i osvojio bila je užitak, uživanje, dok je treća osvojena planina bila materijalno bogatstvo.

 

Salomon se doista trudio pronaći sebe, smisao života, puninu života u materijalizmu, hedonizmu i intelektualizmu, no nije uspio. Kada je nakon, pazite, napornog i mukotrpnog pentranja stigao na vrh svake od tri spomenute planine, Salomon je vidio i shvatio da na vrhu ničega nema.  

Salomon ovako zaključuje svoje istraživanje i svoje traganje, čitam početak njegove posljednje knjige, knjige Propovjednika:

'Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu. Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!’( Prop 1:1-2)

 

Usredotočimo se danas na jedno njegovo istraživanje i traženje a to je sakupljanje blaga, sakupljanje materijalnog bogatstva. Ne mali broj ljudi danas misli i u srcu govori: 'Kada bi samo imao nekoliko tisuća kuna veću plaću, kada bi samo imao bolji auto, veći stan, malu kućicu na našem prekrasnom moru, ja bih bio sretan, ja bih bio zadovoljan, ja bih bio ispunjen.' No, da li je tako?

 

Poslušajmo prvo što je sve mudri Salomon, kralj Izraela, imao. Čitam za nas iz knjige Propovjednika 2. poglavlja (Prop 2:4-10).

 


'Učinih velika djela: sazidah sebi palače, zasadih vinograde; uredih perivoje i voćnjake, nasadih u njima voćke svakojake. Načinih jezera da plodna sadišta natapam. Nakupovah robova i ropkinja, imadoh i sluge domaće, a tako i stada krupne i sitne stoke više nego itko prije mene u Jeruzalemu; a nije me ni mudrost moja ostavila. I što god su mi oči moje poželjele, nisam im uskratio, niti branih srcu svojemu kakva veselja…'

 

Što je Salomon imao?

Palače, vinograde, voćnjake, uređene perivoje, jezera, robova i ropkinja, sluge domaće, krupnu i sitnu stoku. Salomon je IMAO VIŠE od bilo koga prije njega u Jeruzalemu.

Iz biblijske knjige Kraljevima, saznajemo još o imovinskoj kartici mudrog Salomona. Svake godine na njegov račun sjelo je 666 talenata  zlata. Talent je u Starome zavjetu označavao masu od otprilike 30 kg, što znači da mu je godišnje na račun sjelo 19.980 kg zlata.

Iz iste knjige, knjige Kraljevima saznajemo da je Salomon sagradio veličanstven dvor koji je bio sagrađen od biranog kamena i libanonske cedrovine.

Kako su izgledali Salomonovi dvori najbolje govori tekst koji kaže da je kraljici od Sabe, koja je došla vidjeti Salomonovu raskoš i slušati njegovu mudrost, 'zastao dah.' Evo kratkog opisa tzv. Salomonove Libanonske kuće, 1.Kra 10:21:

 

'Sve posude iz kojih je pio kralj Salomon i sve posuđe u kući zvanoj Libanonska bijaše od suhog zlata; ništa nije bilo od srebra, jer se ono smatralo bezvrijednim u Salomonovo vrijeme.'

 

Što je Salomon imao?

Salomon je imao sve ono što može ponuditi ovaj svijet.

 

'I što god su mi oči moje poželjele, nisam im uskratio, niti branih srcu svojemu kakva veselja…'

 

Nakon što smo odgovorili na pitanje što je Salomon imao, odgovorimo i na drugo pitanj: Što Salomon nije imao?

Evo kako on zaključuje tekst, listu nabrajanja svoje imovinske kartice, Propovjednik 2:11:

 

'I onda razmotrih sva svoja djela, sve napore što uložih da do njih dođem – i gle sve je to opet ISPRAZNOST I PUSTA TLAPNJA! I nema ništa valjano pod suncem.'

 

Što je Salomon imao? Sve je imao.

Što Salomon nije imao? Ništa imao nije. Sve je imao – ništa imao nije!

 

Salomon je iskustveno naučio i shvatio da ni znanje, ni užitak, ni svo blago ovoga svijeta ne mogu umiriti, uveseliti i ispuniti njegovo prazno i nemirno srce. Salomon je shvatio ono što zovemo 'hedonistički paradoks'.

Pogledajte samo korupciju. Što govore ti silni nestali milijuni? Kada je čovjeku dosta? Ima li kraja?  

Sjećam se razgovora s misionarima koji su se vratili iz vrlo siromašnog djela Afrike. Kada smo ih pitali što je problem tamo, oni su pomalo u šali rekli materijalizam. Pa kako, pitali smo začuđeno? 'Jednostavno, tko ima jednu kolibu, želi imati dvije.'

 

'Tko novce ljubi nikad ih dosta nema; tko bogatstvo ljubi, nikad mu dosta probitka. I to je ISPRAZNOST,' ustvrđuje ovaj isti Salomon u istoj knjizi Propovjednika (Prop  5:9).


U svome burno-istraživačkom životu, mudri Salomon osvajao je tri velike planine: znanje, blago i užitak. Kada je nakon napornog i mukotrpnog pentranja stigao na vrh svake od tri spomenute planine, shvatio je da na vrhu ničega nema.

'Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu. Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!’ Prop 1:1-2

 

Salomon je shvatio nevjerojatnu dubinu i prostranstvo svojega srca, on je shvatio da nitko i ništa ne može umiriti i ispuniti njegovo prazno srce osim Boga samoga, i upravo zato svoj život i svoju knjigu zaključuje s Bogom.

Bez Boga, poštovani, sve je na kraju 'Ispraznost nad ispraznošću', ali, treba reći da s Bogom, s Njegovim aktivnim i svakodnevnim prisustvom u našem životu, ništa nije ispraznost.

 

Ako si umoran od traženja i pentranja po raznim planinama, ako si svjestan svoje dubine i svoje praznine, imam stih za tebe. U poslanici Kološanima apostol Pavao govori o jednom i jedinom načinu na koji se ta ogromna i nemirna praznina u nama može ispuniti,  Kološanima 2:9:

'Budući da u Isusu Kristu stanuje stvarno sva PUNINA božanstva, po Njemu ste i vi ispunjeni.'

Jedini koji može ispuniti našu nevjerojatnu prazninu je Isus Krist u kojem se nalazi SVA PUNINA BOŽANSTVA. Kako? Na koji način?

Vrlo jednostavno. Njemu, Isusu Kristu, treba priznati svoju izgubljenost, svoja pentranja, svoj grijeh. Iskreno zatražiti oproštenje i u poniznoj molitvi doslovno pozvati tu PUNINU, samog Isusa Krista u svoju PRAZNINU. 

 

p. Damir Pintarić

 

©2017.  Sva prava pridržan


 


"Times New Roman";mso-ansi-language:HR;mso-fareast-language:HR;mso-bidi-language:

AR-SA">©2017.  Sva prava pridržan