Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Pentekost nekad i danas

Poruka je emitirana: 4.6.2017.

Pentekost nekad i danas

Danas se cijeli kršćanski svijet sjeća dana silaska Duha Svetoga i rođenja Crkve.  Danas se sjećamo Pentekosta, dana kada je Duh Sveti sišao na 120 osoba, koji su počeli nezaustavljivo širiti Radosnu Vijest o Isusu Kristu.  Započeli su u Jeruzalemu, Judeji, Samariji  i došli sve do kraja zemlje. 

Povijesna je činjenica da je Duh Sveti sišao, da je Crkva rođena i da Duh Sveti i danas djeluje diljem svijeta. Jutros se po cijelome  svijetu kršćani jedne Crkve, prisutni u 40 000 različitih kršćanskih denominacija, sjećaju Pentekosta i još uvijek nakon 2000 godina vjerno propovijedaju Radosnu vijest, Evanđelje Isusa Krista.

Mnogi veliki ljudi su došli i prošli. Mnoge velike ideologije došle su i prošle. Mnogi veliki i napredni narodi došli su i prošli. Mnoge velike i slavne korporacije došle su i prošle. Crkva već 2000 godina na ovaj ili onaj način navješta Radosnu vijest žalosnom svijetu.

Sjećajući se Pentekosta danas ćemo govoriti o odnosu koji čovjek, svaki od nas osobno, može imati i ima s osobom Duha Svetoga. Svaka osoba koja  trenutno živi ima nekakav odnos sa Duhom Svetim koji je sveprisutan, uvijek prisutan, sveznajući, svemogući Bog.

Prvi odnos koji čovjek može imati i koji nažalost većina ljudi danas ima sa Duhom Svetim je odnos ne odnosa, odnosno, čovjek može biti u prepirci, svađi s Duhom Svetim. Duh Sveti koji je u svojoj naravi potpuno jednak s Bogom Ocem i Bogom Sinom različit je u ulozi. Prva uloga Duha Svetoga je ta da čovjeka:

1. UVJERAVA   Čitam za nas Isusove riječi iz evanđelja po Ivanu 16:8:

'On će, kada dođe dokazati svijetu zabludu  s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud.'

Na osnovu Božjeg Zakona koji je zapisan u zakonu stvaranja, Bog svjedoči čovjeku da se, kako bi to rekao apostol Pavao; 'Njegova nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima opažaju od postanka svijeta i zato nemaju isprike' (Rim 1:20).

Začetnik Kvantne teorije, Werner Heisenberg, promatrao je zakone stvaranja, opažao i prepoznao Zakonodavca, Stvoritelja i zaključio slijedeće:

„Prvi gutljaj iz čaše prirodnih znanosti, učinit će te ateistotm, ali na dnu čaše, čeka te Bog!“

Jednom prilikom slavni fizičar i Nobelovac, Albert Einstein, rekao je sslijedeće: 

„Želim upoznati um Gospodnji, ostalo su samo detalji“.

Na osnovu Božjeg Zakona koji je zapisan u zakonu stvaranja, koji je zapisan na kamenim pločama, na papiru, na srcu i u savjesti svakog čovjeka, Duh Sveti uvjerava čovjeka i ukazuje mu na zablude obzirom na grijeh, grijeh je kršenje Zakona, na pravednost i na sud.

Duh Sveti je taj koji čovjeku uporno svjedoči i dokazuje da u životu postoji nešto više od svakodnevnice i darvinizma. Duh Sveti čovjeku ukazauje na nevjerojatno dubinu i zastrašujuću prazninu.

Zašto čovjek traži smisao života? Zašto se čovjek kronično pita: 'Tko sam ja, zašto živim, koji je smisao života, što je smrt, ima li što s druge strane?' Zašto čovjek traži identitet, prihvaćenost, sigurnost? Zašto se čovjek boji zagrljaja a zašto voli i kad voljen nije?

Zato jer mu Duh Sveti govori, svjedoči, dokazuje da je nekad, prije pada u grijeh, šetao s Bogom za vrijeme dnevnog povjetarca, znao je tko je, bio je voljen, prihvaćen i siguran u Božjoj blizini. Zato jer Duh Sveti svjedoči, dokazuje, zove čovjeka i ponovno nudi jasni identitet, nudi ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, vjernost, krotkost, samokontrolu. Tu stalnu potragu čovjeka i čovječanstva za plodovima Duha u teologiji nazivamo ontološkim dokazom postojanja Boga.

Nažalost, u prije potopnom vremenu Noe, ljudi su bili slični današnjim ljudima. Bili su ustrajni u prepirci, ne popuštanju... na kraju je sam Bog kontatirao. Čitam za nas Postanak  6:3:

'A Gospodin reče; neće se Duh moj dovijeka PREPIRATI s ljudima.'

Sjećajući se rođenja Crkve, Penteksota, silaska Duha Svetoga, jutros govorimo o odnosu koji svaka osoba može imati i ima s osobom Duha Svetoga. Čovjek se može cijeli svoj život boriti i prepirati s Bogom i nikada se ne predati, nikada ne popustiti. Nažalost, uvijek ima ljudi koji tako žive i prežive svoj život. 

No, čovjek može i drugačije. Čovjek može popustiti, predati se, priznati svoje zablude, lutanja, ograničenja. Čovjek može priznati svoj grijeh i prihvatiti ruku pomirenja.

Duh Sveti je taj koji čovjeku dokazuje zabludu obzirom na grijeh, pravednost i sud, ali Duh Sveti je taj koji čovjeku ukazuje na moguće oproštenje, opravdanje i otkupljenje.

Duh Sveti uvjerava čovjeka: 'Grijeh je problem! - Golgota je rješenje!' 

Duh Sveti je taj koji uvjerava o Božjoj ljubavi.  Jedino Duh Sveti može čovjeku reći i objasniti na jednoj duboko duhovnoj razini o onome što nadilazi spozanju a to je Božja ljubav.  Jedino taj istinski živući magisterij, osoba Duh Sveti, može čovjeku objasniti  'da je Bog toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u Njega vjeruje već da ima život vječni.' Iv 3:16

Jedino Duh Sveti može ući u najtamniji dio ljudskoga srca i zapovijediti: ' Neka bude svijetlo!' (2.Kor 4:6)  Duh Sveti je taj koji:


1. UVJERAVA ali Duh Sveti je taj koji

2. NANOVORAĐA


Nanovorođenje je čudo Božje milosti i nadnaravno djelo Duha Svetoga. Nije ni čudo da Nikodem, tada istaknuti učitelj u Izraelu, nije razumio čudo nanovorođenja.

'Zaista, zaista kažem ti', tko se odozgo ne rodi , taj ne može vidjeti kraljevstva nebeskoga.'

Nanovorođenje, rođenje odozgo, rođenje od Duha Svetoga je čudo koje nitko ne može do kraja ni razumijeti, ni objasniti. Čudo treba doživjeti i onda živjeti.

Kako?

Novi zavjet nam daje dvije smjernice: Prva je VJERA. Ne obiteljska, nacionalna ili denominacijska vjera, već OSOBNA vjera srca u biblijsko Evanđelje Isusa Krista.

Osobna vjera srca u biblijsko Evanđelje Isusa Krista osobu dovodi do pokajanja, do kraja prepirke, do kapitulacije, do pokoravanja, pomirenja i života s Bogom.  Apostol Petar je o tome zapisao ovako. Čitam za kraj 1.Pet 1:1-3:

'Petar, apostol Isusa Krista, izabranim putnicima, rasijanim među poganima Ponta, Galacije, Kapadocije, Azije i Bitnije, izabranim po predznanju Boga Oca za posvećenje koje ostvaruje Duh, da se pokore Isusu Kristu i budu poškropljeni njegovom krvi.'                                                                      


mr. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec

© 2003-2017. Sva prava pridržana