Sola Gratia - radio e-misij@ Baptističke crkve Čakovec

Vrijeme emitiranja: Nedjeljom u 9:00 sati, 'Radio 1 Čakovec' (105,6 MHz)

Naziv poruke: Mir u nemiru

Poruka je emitirana: 17.1.2021.

MIR U NEMIRU

Gdje je mir?, pitanje je na koje ćemo odgovarati u ovoj emisiji jer je mir puno više od pitanja, pojma, definicije. Mir je duboka potreba svakog čovjeka, svakog braka, obitelji i društva.  Bez pretjerivanja može se reći da živimo u svijetu iz kojeg nestaje mira i tišine. Ima puno sličnosti između Izaijinog i našeg vremena. Prorok Izaija je davno, prije 2.750 godina promatrajući i osjećajući ljude oko sebe zapisao:

 “Ali opaki su poput mora uzburkanog, koje se ne može smiriti, valovi mu mulj i blato izmeću. Izaija 57:20.

 U potrazi za mirom pokušajmo definirati pojmove, pokušajmo odgovoriti na pitanja  ŠTO JE NEMIR odnosno ŠTO JE MIR?

Za NEMIR medicina, znanost najčešće koristi izraz ANKSIOZNOST kojeg definira kao 'pretjerani osjećaj  uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, straha.'   U našem bogatom hrvatskom jeziku postoje sinonimi za riječ nemir koji nam mogu pomoći u definiranju tog pojma i pojave. Evo nekoliko sinonima koji se najviše koriste u opisivanju nemira: nespokoj, nesklad, košmar, metež, nered, kaos, panika, bijes. U vremenu kojeg neki sociolozi nazivaju 'erom anksioznosti', nemir je zbog rokova, rata, kamata, gužva, očekivanja sveprisutan osjećaj koji lako probije granicu i prijeđe iz normalnog u pretjerani, predugi, kontinuirani nemir.

ŠTO JE MIR?

Općenita, najjednostavnija i najpoznatija definicija mira je poznata rimska izreka: 'Pax, absentia belli' ili  'Mir, apstinencija  rata.' Za postizanje međunarodnog mira u svijetu od 1945. brinu se Ujedinjeni narodi. Teško je točno utvrditi  i potvrditi pa se zato općenito smatra da je ovaj naš svijet od 1945. godine do danas bez rata bio svega nešto više od dvadeset dana.

Fridrih Nietsche ne bi trebao biti neki autoritet, znamo kako je živio i završio ali  ima istine u onome što je rekao kada je rekao: 'U okolnostima mira ratnik započinje rat sa samim sobom.' Mnogi branitelj su se u sebi nakon rata pitali:  'Rat je gotov što sada?' Mir je očito puno više od apstinencije rata.

Kada proučavamo današnju ljudsku potragu za unutarnjim, osobnim, duševnim mirom kroz 3, 5, 8 koraka, dobivamo definiciju mira kao 'mentalo-duhovnog sklada čovjeka sa samim sobom, s drugima i prirodom, ili eventualno s nekim višim Bićem ili energijom.'


GDJE JE MIR?    

 

Sveto Pismo, Biblija  puno i na bitno drugačiji način govori o miru. Mir je teško do kraja definirati jer on nadilazi svaku definiciju, mir nadilazi razum, piše Pavao i zato mir treba doživjeti da bi se mogao živjeti. Najpoznatija biblijska Strongova konkordanaca (7965), bogatu, punu hebrejsku riječ Shalom definira ovim riječima:  'sigurno, dobro, sretno, zbrinuto, zdravo, blagoslovljeno,   kompletno, uravnoteženo, mirno.'

Hebreski upit 'Kako si?' – MAŠLOMHA doslovno znači: 'Kakav je tvoj mir?' Na pitanje 'kako si?', ako je osoba sigurna, ako je dobro, zbrinuto, zdravo, blagoslovljeno, kompletno, uravnoteženo i mirno - osoba će odgovoriti  SHALOM!

Hebrejsku riječ, pojam, pojavu SHALOM, starozavjetni proroci koristili su u futurističkom, eshatološkom smislu. Shalom je nešto što je ispred, nešto obećano, nešto što dolazi.  Najpoznatiji tekst je tekst proroka Izaije koji je 700 i nešto godina prije rođenja Isusa Krista prorokovao:


'Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je Savjetnik Divni, Bog Silni, Otac Vječni,  KNEZ MIRONOSNI…, Iza 9:6

 

Sveto Pismo riječ, pojam, pojavu Shalom veže uz osobu i da bismo mogli valjano odgovoriti na pitanje 'Gdje je mir?' mi moramo odgovoriti na pitanje TKO je mir? Da bismo valjano odgovorili na pitanje gdje je mir mi moramo otići u mali zaselak koji se zove Getsemani, mjesto u kojem se odvijala najveća borba između mira i nemira. Mjesto na kojem je KNEZ MIRA doživio najveći, najintezivniji mogući nemir. Poslušajmo tekst iz Evanđelja po Mateju koji opisuje tu borbu.

 

Tada Isus dođe s njima u zaselak koji se zove Getsemani, te im reče: ‘Sjednite tu dok ja odem onamo i pomolim se.’ Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejivih sinova. Međutim ga spopade žalost i tjeskoba. Tada im reče: ’Žalosna je duša moja do smrti! (Matej 26:36-38)

 

Isus je znao, iskusio,osjetio, taj 'pretjerani osjećaj  uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, straha.'  Isus je znao, On je iskusio nespokoj, nesklad, košmar, metež, nered, kaos, paniku.

Evanđelist Luka opisujući isti događaj sa svog kuta gledišta zapisao je ovako:

 

'Kada se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padahu na zemlju.'   (Lk 22:44)

 

Liječnik Luka ovdje koristi grčku riječ  'agonia' i opisuje pojavu koja se u medicini naziva hematridoza. Hematridoza je pojava kada zbog snažnog napada anksioznosti i panike dolazi do  pucanja kapilara znojne žlijezde koje umjesto znoja luče krv. Neka istraživanja ove vrlo rijetke pojave pokazuju da je nivo adrenalina u takvim slučajevima i do 20 puta veći od normalnog.'Zatim ode malo dalje PADE NIČICE te se pomoli: Oče moj, ako je moguće neka me mimoiđe ovaj kalež ! Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja.'

 


Zašto Otac koji ljubi Sina, koji je jedno sa Sinom ne uslišava jedan te isti vapaj tri puta? Zašto Knez mira mora iskusiti najveći mogući nemir? Zašto Knez mira mora proći kroz Getsemani? Getsemani znači 'preša za ulje'. Odgovor je u tekstu. Tamo gdje je odgovoreno na pitanje ZAŠTO odgovorit će se i na pitanje KAKO?'Potom se vrati učenicima pa im reče: Još spavate i počivate? Evo se približi čas u koji se Sin Čovječji predaje u ruke grešnika.'

 


Knez mira, On koji je Jahve Shalom, morao je u Getsemani osjetiti i uzeti na sebe uznemirenost, zabrinutost, tjeskobu, strah i paniku čitavog svijeta kroz cijelu povijest. Knez mira je kasnije na Golgoti morao platiti kaznu zbog grijeha cijeloga svijeta kroz cijelu povijest jer 'SAMO JE U BOGU MIR, SAMO JE U NJEMU SPASENJE tvrdi Pismo. U Getsemanskom vratu Gospodin je za nas iskusio najveću moguću psihičku bol, na Golgota Gospodin je za nas iskusio najveću moguću fizičku bol. Ne postoje koraci do mira, postoji Božji korak prema čovjeku, Božja ispružena ruka pomirenja.

Vječni Shalom ušao je u enorman nemir, strah, tjeskobu, paniku kako bi čovjeku prvo omogućio, a zatim ponudio mir koji traje, mir koji nadilazi svaki razum i svaku okolnost, mir koji čuva misli i srce. To nije mir od nemira, to je mir u nemiru.

Za kraj KAKO zadobiti i zadržati Božji mir, mir koji nadilazi razum i okolnosti?

'Kada Bog proglasi mir, kada nas Bog proglasi pravednim onda prestaje rat', odlično je sročio reformirani teolog dr. R.S. Spraul. Kada to Bog proglašava kraj rata? Kada na Bog proglašava pravednim? Kada nastupa MIR S BOGOM?

Bog proglašava kraj rata, Bog nas proglašava pravednim, mir nastupa u trenutku čovjekove kapitulacije, u trenutku potpunog predanja, u trenutku kada osoba odustaje od samopopravljanja, samoopravdavanja, samospašavanja, u trenutku kada osoba priznaje svoju nemoć i prihvati Njegovu svemoć.

Kraj rata i mir nastupa onda kada osoba uzvjeruje, kada vjerom prihvati Kneza mira i traži samo milost. Pavao je to u poslanici Rimljanima sažeo ovako:


'Dakle, opravdani vjerom u miru smo Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.'


mr.sc. Damir Pintarić, pastor BC 'Betanija' Čakovec.